• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,80’e Yükseldi 26 Kasım 2012

  Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Global Yatırım Holding'in (GYH) 8,36 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notunu 8,80'e yükseltti.

  Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alacak şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 28 Aralık 2011 tarihinde 8,36 olarak açıkladığı Global Yönetim Holding'e ait kurumsal yönetim derecelendirme notunu, 8,80 olarak güncelledi. GYH ayrıca Saha'nın Dünya Kurumsal Yönetim Endeksine (WCGI) göre de 1. grup içinde yer alıyor.

  Kurumsal yönetim derecelendirme notu, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlıktan oluşan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Kurumsal Yönetim İlkeleri'' baz alınarak belirleniyor. GYH'nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda ilk derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen 12 aylık süre içinde gerçekleştirdiği iyileştirmeler göz önüne alınarak yükseltildi.

  Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kırmaz yaptığı açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, şirketlerin kurumsal yönetim yapıları ve sürdürülebilirliği konularında en önemli referans noktası olduğunu ve bu ilkelere uyum için titiz ve istikrarlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

  Global Yatırım Holding'in, kurumsal yönetim alanında Türkiye'nin örnek gösterilen şirketlerinden biri olma hedefi çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alan bakış açısı ve uygulamalar geliştirdiğini ifade eden Kırmaz, ''Grubumuzun Dünya ve Türkiye'de hedeflediği büyümeyi gerçekleştirmesinde Kurumsal Yönetim İlkeleriyle uyum içinde olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Notumuzun artması sorumluluğumuzu da artırıyor. Şeffaf ve hesap verebilir yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

  ANA BAŞLIK NOTLARI
  Pay Sahipleri 83,48
  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 93,11
  Menfaat Sahipleri 92,85
  Yönetim Kurulu 82,62
  Toplam 88,04

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding’in Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu Pozitife Çevrildi 12 Kasım 2012

  Global Yatırım Holding'in yatırım yapılabilir kategorideki BBB-(TRK) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun Pozitif görünümü teyit eden JCR EurasiaRating, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nun görünümü ise Stabil'den Pozitif'e revize etti.

  JCR-ER tarafından yayınlanan raporda, portföyünde bulunan liman işletme faaliyetlerinin coğrafi olarak rekabete karşı korunaklı konumu ve sürdürülebilir gelir yaratma kapasiteleri ile GYH'nin varlık satışı yoluyla gelir elde etme profiline ek olarak içsel kaynak yaratma kapasitesiyle yeni bir şerit açtığına ve gelir kaynaklarında çeşitlilik yarattığına dikkat çekildi.

  2012 yılı 3. çeyreğinde gerçekleştirilen bölgesel doğalgaz dağıtım iştiraklerinin satışının Holding'in finansallarına yansıması sonucu dönem sonu itibariyle, gerek borçlanma oranlarında öz kaynaklar lehine sağlanan avantaj, gerekse de karlılık göstergelerinde ortaya çıkan dikkate değer iyileşme ile Holding'in, 30 Mart 2012 tarihli bir önceki derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Notu için JCR-ER tarafından belirlenen 'Pozitif' görünümünü güçlenerek devam ettirdiği belirtilen raporda 2012 yıl sonu finansallarının açıklanması sonrası ise, bu gelişmelerin not artırımı yönünde kalıcı hale gelme derecesinin netleşeceği belirtiliyor. Ayrıca JCR-ER, GYH'nin 'Stabil' olan 'BB' dereceli Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nun görünümü de 'Pozitif' olarak belirledi.

  JCR EurasiaRating tarafından açıklanan derecelendirme hakkında değerlendirmelerde bulunan Global Yatırım Holding CFO'su Kerem Eser, proje ve gelir kaynaklarında yarattıkları çeşitliliğin yanısıra güçlü özkaynak ve konsolide mali yapının Global Yatırım Holding'in yatırımcılar nezdinde risk algılamasına olumlu katkıda bulunan belirgin faktörler olduğunu söyledi. Yeni yatırımları ve üzerinde çalıştıkları yeni projeleriyle büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Eser derecelendirme notlarını daha yukarılara taşımak için benzer çalışmalara da devam edeceklerini belirtti.

  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB / (Stabil Görünüm)
  Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB / (Pozitif Görünüm)
  Uzun Vadeli Ulusal Notu   : BBB- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
  Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
  Desteklenme Notu : 3
  Ortaklardan Bağımsızlık Notu : BC

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding 2012 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Karını 131.4 Milyon TL Olarak Açıkladı 05 Kasım 2012

  Global Yatırım Holding, 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde 131.4 milyon TL net konsolide kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemi 63.0 milyon TL zararla kapatılmıştı.

  Global Yatırım Holding, 2012 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, konsolide cironun 282.5 milyon TL olarak gerçekleştiği ve bir önceki yılın aynı döneminde 230.0 milyon TL olan cironun, yüzde 23 oranında arttığı belirtildi.

  Konsolide ciroda gerçekleşen bu büyümenin, öncelikli olarak Global Yatırım Holding iştirakleri arasında yer alan Liman, Enerji ve Gayrimenkul yatırımlarının gelirlerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.

  Şirket, 2011 yılının aynı döneminde açıkladığı 63.0 milyon TL net zarara kıyasla 2012 yılının ilk 9 aylık döneminde 131.4 milyon TL net kar açıklarken, Grup'un konsolide FAVÖK'ü ise 2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, %141'lik bir artış göstererek 187.2 milyon TL'ye ulaşmıştır. Grup'un bölgesel gaz dağıtım varlıklarındaki hisselerini devretmesinin Şirket'in FAVÖK ve net karı üzerinde önemli etkisi olduğu belirtildi.

  Global Yatırım Holding faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait konsolide liman gelirlerinin 2012 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 16 oranında artış göstererek 91.2 milyon TL'ye ulaştığı açıklanırken, FAVÖK'te ise %31 artış gerçekleşerek 44.8 milyon TL'den 58.8 milyon TL'ye arttığı kaydedilmiştir.

  Global Yatırım Holding, gerek lisans sözleşmelerinden kaynaklanan düşük dağıtım marjları ve yüksek yatırım gereksinimleri, gerekse uygulanması zorunlu muhasebe politikaları gereği konsolide karlılığa ve nakit akıma menfi etkisi olan bölgesel gaz dağıtım varlıklarındaki (Enerji Yatırım Holding) %50 hissesini 2012 yılı Temmuz ayı içerisinde devretmişti.

  Bu satış işleminden SPK mevzuatına göre düzenlenen konsolide mali tablolara göre ise 150.2 milyon TL iştirak satış karı elde edilmiştir.

  Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, başarıyla gerçekleştirilen portföy yapılandırmasının yanısıra Temmuz 2012'de itfası gerçekleşen tahvil bazlı kredi geri ödemesine de bağlı olarak Grup'un nakit yapısının güçlendiğine ve konsolide net borçluluğun da önemli ölçüde azalmış olduğuna dikkat çekerek 31 Aralık 2011'de 445.6 milyon TL olan konsolide brüt finansal borç tutarının %32 oranında azaltılarak 30 Eylül 2012 itibariyle 301.5 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Eser, Grup'un sürdürülmekte olan diğer faaliyetlerinin de geçen sene aynı döneme kıyasla %23 oranına büyümüş olmasının ayrıca tatmin edici olduğunu belirtti. Kerem Eser, önümüzdeki dönemde, ilk etapta 270MW güce sahip olacak Şırnak Termik Santral projesi başta olmak üzere, yapılması planlanan yeni yatırımlar ile Global Yatırım Holding'in büyümeye devam edeceğini söyledi.

  Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, Naturelgaz'ın, diğer hissedarlarına ait olan ilave %55'lik kısmı için hisse devir sözleşmeleri imzaladıklarını ve belirli ön şartların gerçekleşmesine bağlı olan devirler sonrası hissedarlık oranının %80'e ulaşacağını hatırlatan Kerem Eser, bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte, holding bünyesinde bulunan enerji projelerinin her geçen yıl konsolide sonuçlara daha fazla katkı sağlayacağını öngördüklerini açıkladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding’in 2011 Faaliyet Raporu‘na 5 Uluslararası Ödül 17 Ekim 2012

  Yenilikçi bir felsefeyle hazırlanıp ünlü bilim adamı ve ressam Leonardo Da Vinci'nin eskizlerinden esinlenilmiş çizgilere yer verilen Global Yatırım Holding 2011 Faaliyet Raporu'na 23. Galaxy Awards ve 42. Creativity Awards'tan ödül yağdı.

  Global Yatırım Holding 2011 Faaliyet Raporu Galaxy Awards Dünya Birincisi olarak uluslararası bir başarıya imza attı.

  İletişim alanında mükemmeliyetin sınırlarını belirlemek amacıyla kurulan dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan ve ABD'de MerComm tarafından düzenlenen Galaxy Awards'ın bu seneki yıldızı GYH 2011 Faaliyet Raporu oldu. Yarışmada 2011 Faaliyet Raporu ile dünya birincisi olan GYH, aynı zamanda hem online hem de Geleneksel Olmayan Raporlar - Avrupa: Faaliyet Rapor Tasarımı dallarında iki altın, Genel Kategori dalında bir gümüş ve Faaliyet Rapor Kapakları dalında da bir bronz madalya alarak Galaxy Awards'a damgasını vurdu.

  Büyük bir başarıya imza atan Global Yatırım Holding, Creativity International Awards'ta 2011 Faaliyet Raporu ile bir de onur ödülü kazandı. En uzun süreli bağımsız reklamcılık, pazarlama ve tasarım yarışmalarından birisi olan ve bu yıl 34 ülkeden 1000'in üzerinde projenin yarıştığı ABD merkezli Creativity International Awards, GYH'nin 2011 Faaliyet Raporu'nu Printing & Packing dalında "onur ödülüne" layık gördü.

  GYH 2011 Faaliyet Raporu'nun Aldığı Ödüller:

  1. Galaxy Awards Online Yıllık Rapor Kategorisi: Altın
  2. Galaxy Awards Geleneksel Olmayan Raporlar - Avrupa: Faaliyet Rapor Tasarımı Kategorisi: Altın
  3. Galaxy Awards Genel Kategori: Gümüş
  4. Galaxy Awards Faaliyet Rapor Kapakları - Sanat/İllüstrasyon Kategorisi:Bronz
  5. Creativity Printing & Packing Awards: Onur Ödülü

  Global Yatırım Holding 2011 Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://www.gyhannualreport.com
  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Liman İşletmeleri Büyüyen Asya Pazarı İçin Bir Rol Modeli 01 Ekim 2012

  Türkiye'nin lider kruvaziyer ve ticari liman işletmecisi Global Liman İşletmeleri ("GLİ"), Çin kruvaziyer sektörünün önde gelen uluslararası etkinliği olan ve Şangay'da gerçekleştirilen "Seatrade Asya Kruvaziyer Kongresi"nde Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ederek, uzmanlığını paylaştı.

  GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ ("GLİ") ÜÇÜNCÜ SEATRADE ALL ASIA KRUVAZİYER KONGRESİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI

  Uluslararası kruvaziyer ve denizcilik sektöründe tanınmış bir marka olan ve kruvaziyer sektörünün kilit kişilerini bir araya toplayan ve destekleyen Seatrade tarafından organize edilen 3. Seatrade Asya Kruvaziyer Kongresi 26 – 28 Eylül tarihleri arasında Şangay Limanı Uluslar arası Yolcu Terminali'nde gerçekleşti. Kongre kapsamında düzenlenen konferanslara, sektörün önemli isimlerinden oluşan ve Asya ile Çin'in gittikçe büyüyen önemi ve büyük potansiyeli üzerinde tartışan 40 uzman konuşmacı ve 20 kruvaziyer şirketi katıldı.

  Dünyanın her yerinden sektörün lideri isimlerinin katıldığı kongreye GLİ Pazarlama Direktörü Sayın Figen Ayan da Terminal Operasyonu ve Yolcu Operasyonu Oturumu'na konuşmacı olarak katılmıştır. Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki rolünü nasıl büyüttüğünü ve sahip olduğu potansiyeli nasıl harekete geçirdiğini anlatan Ayan'ın konuşmasını kruvaziyer sektörünün yeni ve hızla büyüyen pazarı olan Asya'dan gelen dinleyiciler dikkatle dinlediler.

  Konuşmasında kruvaziyer sektöründe güçlü bir duruş için Türk otoriteler ile yapılan işbirliğinin önemini ve uluslararası kuruluşların üyesi olmanın avantajlarını da açıklayan Figen Ayan, bu işbirliklerinin, Global Liman İşletmeleri'nin sahip olduğu lider rolünde büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

  Global Liman İşletmeleri'nin göstermiş olduğu başarı ve büyüme işletmesini yaptığı limanların yolcu sayılarındaki artış ile görülebilir. GLİ'nin işlettiği limanlardan Ege Ports'da 2004 yılından bu yana %205'lik, Bodrum Yolcu Limanı'nda 2008 yılından bu yana %223'lük ve Port Akdeniz'de 2010 yılından bu yana %978'lik yolcu akışı artışı sağlanmıştır.

  Seatrade Hakkında
  1970 yılında Themistocles Vokos tarafından kurulan Seatrade, uluslararası kruvaziyer ve denizcilik sektöründe tanınmış bir markadır. Yayınları, etkinlikleri, yönetici yetiştirme programları, ödül projeleri ve websayfaları kruvaziyer ve denizcilik aktivitelerinin tümüyle kaplamakta ve dünyaca tanınıp saygı duyulmaktadır. Seatrade'in en güçlü yanı, sektör için kilit kişileri bir araya toplama yeteneği, yeniliği desteklemesi ve sektör içinde daha iyi bir iletişimi kolaylaştırmasıdır.

  Seatrade'in merkez ofisleri Colchester, BK'de bulunup, Dubai ve Singapur'da yerel ofisleri ve aynı zamanda dünyanın ana denizcilik merkezleri ve kruvaziyer destinasyonlarında temsilcilikleri bulunmaktadır.

  Global Liman İşletmeleri Hakkında
  Global Liman İşletmeleri, Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki ticari fırsatları ve kruvaziyer limanı olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuştur.

  Türkiye'nin eşsiz liman grubu ve işletmecisi olan Global Liman İşletmeleri, hâlihazırda portföyünde bulunan üç lider kruvaziyer ve ticaret limanını yönetmektedir. Global Liman İşletmeleri, 2003 yılından itibaren, Türkiye'de her biri stratejik bir konuma sahip ve güçlü pazar dinamikleri bulunan hinterlandlara erişim sunan limanlardan oluşan bir portföy oluşturmuştur. Türkiye'nin en büyük liman işletmecisi olan Global Liman İşletmeleri, 2011 yılı kruvaziyer yolcusu istatistikleri itibarıyla Türkiye'nin kruvaziyer limanı sektörünün %50'sini elinde bulundurmaktadır.

  Global Liman İşletmeleri şemsiyesi altındaki limanlar:
  Ege Ports
  Kuşadası Limanı ("Ege Ports-Kuşadası"), Türkiye'nin Ege kıyısında konuşlu bir kruvaziyer ve feribot limanıdır. Ege Ports - Kuşadası, konumu itibarıyla, önce Antik Yunan ve ardından Roma yerleşimi olan Efes antik kenti ve Meryem Ana'nın yaşadığı düşünülen ve Hıristiyanlar için kutsal bir merkez olan Meryem Ana Evi gibi tarihi yerlere son derece yakındır.
  2011 yılında, G.P. Wild International verilerine göre Ege Ports - Kuşadası, 657.000'den fazla kruvaziyer yolcusu ile seyir ve yolcu yoğunluğu bakımından, Türkiye'nin en yoğun ve Akdeniz'in ise en uğrak 15. limanı olmuştur. Global Liman İşletmeleri'nin Ege Ports -Kuşadası'ndaki hisse payı %72,5'tir.

  Port Akdeniz
  Antalya Ticaret ve Kruvaziyer Limanı ("Port Akdeniz-Antalya") hem ticaret hem de kruvaziyer hizmetleri sunan bir limandır.

  Ticari Liman Faaliyetleri: Port Akdeniz - Antalya, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, mermer, krom ve çimento gibi ürünlerin üretildiği maden zengini bir bölgede bulunmaktadır. Port Akdeniz - Antalya konteyner, kuru yük kargosu ve genel yük gemilerinin yanaşabildiği 10 iskeleye sahiptir. Limanın kuru yük ve genel yük elleçleme kapasitesi yıllık 5 milyon ton, konteyner elleçleme kapasitesi ise yıllık 400.000 TEU düzeyindedir. Türkiye Denizcilik Müsteşarlığı verilerine göre, 2009 yılında, Türkiye'nin deniz yoluyla gerçekleşen ihracatının yaklaşık %4,3'ünde Port Akdeniz - Antalya'nın imzası bulunmaktadır.

  Kruvaziyer Limanı Faaliyetleri: Bir kruvaziyer limanı olarak da hizmet veren Port Akdeniz - Antalya, kruvaziyer gemilerinin yanaşabildiği üç iskeleye, 250 iskelelik bir marinaya ve 150 yatlık kuru havuz kapasitesine sahiptir. Global Liman İşletmeleri'nin hedefi, son derece önemli bir uluslararası havaalanı olan Antalya Havalimanı'na ve çok önemli arkeolojik zenginliklere yakınlığı sayesinde Port Akdeniz - Antalya'yı Akdeniz'in önde gelen kruvaziyer limanlarından biri haline getirmektedir. Global Liman İşletmeleri'nin Port Akdeniz -Antalya'daki hisse payı %100'dür.

  Bodrum Yolcu Limanı
  Türkiye'nin Ege kıyısı üzerindeki Bodrum kentinde bulunan Bodrum Kruvaziyer Limanı, 2008 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçen bir kruvaziyer, feribot ve mega yat limanıdır. Karya medeniyeti döneminde bir balıkçı köyü olarak kurulan Bodrum, dünyanın en iyi korunmuş Ortaçağ Haçlı kalelerinden birine sahiptir ve Türkiye'nin en popüler deniz tatili destinasyonudur. 2008 yılında faaliyete geçen ve yat sahiplerine içme suyu, enerji, gümrüksüz akaryakıt sağlayan Bodrum Yolcu Limanı çok kısa bir sürede süper ve mega yatlar için popüler bir uğrak noktası haline gelmiştir. Bodrum ayrıca yabancı askeri gemilere de hizmet sunmaktadır. Global Liman İşletmeleri'nin Bodrum Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payı %60'tır.

 • Kanat Emiroğlu, Global Enerji İşletmeleri A.Ş. (“Global Enerji”) Yönetim Kuruluna Atandı 04 Eylül 2012

  Türk ve Londra iş dünyasının başarılı ismi Kanat Emiroğlu, Global Yatırım Holding'in ("GYH") %100 oranında bağlı ortaklığı olan Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

  İş dünyasının saygın ve lider kuruluşunun Global Yatırım Holding (İMKB: GLYHO) tarafından yapılan açıklamada Kanat Emiroğlu GYH'nin enerji ve madencilik alanındaki tüm faaliyetlerini yürüten ve şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Global Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstleneceğini belirtildi.

  Emiroğlu son 10 yıldır görev yaptığı Centrica plc'de (FTSE: CNA) sürdürmüş olduğu British Gas Business Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılarak Global Enerji bünyesine katıldı.

  Emiroğlu liderliği altında British Gas Business'ın piyasa değeri iki katından fazlasına çıkmış, şirket İngiltere'de hem kamu sektörü hem de özel sektör için önde gelen gaz, elektrik ve enerji hizmetleri tedarikçisi konumuna gelmiştir. British Gas Business'in bugün İngiltere'de 6 milyar doları aşan geliri, 300 milyon dolar FAVÖK'ü ve 5000 çalışanı vardır.

  Emiroğlu British Gas'da sürdürmüş olduğu görevi öncesinde Centrica plc 'de Strateji Grubu Direktörlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Avrupa ve Asya'da bulunan büyük ölçekli iş geliştirme projeleri için görev alan Emiroğlu, daha önce Procter & Gamble firmasında Almanya, Belçika ve İngiltere'de pazarlama ve operasyon görevleri yapmıştır.

  Global Yatırım Holding'in yapmış olduğu açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: " Enerji Grubumuz, organizasyona yüksek bilgi birikimi, enerji alanında uzmanlık, büyük ölçekli enerji işletmelerinde hatırı sayılır bir itibar ve hisse değeri yaratma konusunda çok iyi bir geçmişe sahip olan Emiroğlu'nu atamaktan büyük mutluluk duymaktadır." dedi

  Global Yatırım Holding bünyesine katılan Kanat Emiroğlu: "Madencilik, enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz, yenilenebilir enerji ve enerji hizmetleri konusunda gelecek vaat eden bir enerji portföyü bulunan Global Yatırım Holding'in dinamik organizasyonuna katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın en rekabetçi enerji piyasalarından biri olan İngiltere'den, Türkiye'nin hızla yükselen enerji sektörüne yeni deneyimler ve bağlantılar getirebilmeyi umuyorum. Bütün ekibimle birlikte Global Enerji'nin Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunarak ve GYH hissedarlarına değer yaratarak büyümesi için çalışacağız." dedi.

  İş Dünyasının Tecrübeli İsmi
  Eğitim hayatına Robert Kolej'de başlayıp, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans eğitimine devam eden Emiroğlu MBA eğitimini Fransa INSEAD okulunda tamamlamıştır. 44 yaşında olup Londra ve İstanbul'da yaşayan Emiroğlu Almanca bilmekte.
  Kendisi aynı zamanda Boston Consulting Group'un enerji konusunda Amerika, Avrupa ve Asya için kıdemli danışmanı ve İngiliz Hükümeti'nin BCC Altyapı Komisyonu üyesi olarak görev almakta.
  Emiroğlu FT ve Economist için yazdı ve enerji, telekom ve Türkiye ile ilgili uluslararası konferanslarda açılış konuşmacısı olarak yer aldı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Detaylı Bilgi İçin
  Yatırımcı İlişkileri Departmanı / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında:
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

  Global Enerji Hakkında:
  Global Enerji sıkıştırılmış doğalgaz (Compressed Natural Gas - CNG) dağıtımı, kömüre dayalı entegre termik santral, güneş enerjisini de içinde bulunduran yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi yatırımlarından oluşan bir enerji portföyüne sahiptir.

 • Global Yatırım Holding 2012 Yılı 6 Aylık Konsolide Cirosunu 223.8 Milyon TL Olarak Açıkladı 17 Ağustos 2012

  Global Yatırım Holding, 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 223.8 milyon TL net konsolide ciro elde ederek, geçen sene aynı döneme oranla yüzde 36'lık bir büyüme kaydetti.

  Global Yatırım Holding, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, konsolide cironun 223.8 milyon TL olarak gerçekleştiği ve bir önceki yılın aynı döneminde 164.8 milyon TL olan cironun, yüzde 36 oranında arttığı belirtildi.

  Konsolide ciroda gerçekleşen bu büyümenin, öncelikli olarak Global Yatırım Holding iştirakleri arasında yer alan Liman ve Enerji yatırımlarının gelirlerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.

  Global Yatırım Holding, ayrıca 2012 yılının ilk altı aylık döneminde amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarının ise 14.4 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

  Ciro ve operasyonel FAVÖK tutarlarında geçen senenin aynı dönemine kıyasla artış sağlanmakla birlikte, ağırlıklı olarak nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa giderlerinin etkisi ile 2012 yılı ilk altı aylık dönemin 14.4 milyon TL zararla kapatıldığı belirtildi.

  Global Yatırım Holding faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait konsolide liman gelirlerinin 2012 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 22 oranında bir artış göstererek 51.5 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı.

  Global Liman İşletmeleri, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 24.0 milyon TL olarak açıklanan amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarını ise 2012 yılının aynı döneminde yüzde 28 oranında arttırarak 30.6 milyon TL'ye yükseltti.

  Global Yatırım Holding, konsolide ciro içerisinde önemli bir yer tutmakla birlikte, gerek lisans sözleşmelerinden kaynaklanan düşük dağıtım marjları ve yüksek yatırım gereksinimleri, gerekse uygulanması zorunlu muhasebe politikaları gereği konsolide karlılığa ve nakit akıma menfi etkisi olan bölgesel gaz dağıtım varlıklarındaki (Enerji

  Yatırım Holding) %50 hissesini 2012 yılı Temmuz ayı içerisinde sattı. Bu satış işleminden yasal kayıtlara göre 62.9 milyon TL, SPK mevzuatına göre düzenlenen konsolide mali tablolara göre ise 150.2 milyon TL iştirak satış karı elde etmiş olup, satış karları üçüncü çeyrek mali tabloları içerisinde yer alacaktır.

  Konsolide ciroda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 oranında bir artış sağlanmasının memnun edici olduğunu belirten Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, Temmuz ayı içerisinde itfası gerçekleşen tahvil bazlı kredi geri ödemesi ve Enerji Yatırım Holding hisse devri ile Gruba önemli ölçüde nakit girişi sağlanmasının yanında, bölgesel doğalgaz dağıtımı faaliyetlerinin finansmanında kullanılan kredilerin de konsolide bilançodan çıkmış olması neticesinde Grubun nakit yapısının güçlendiğine ve konsolide net borçluluğun da önemli ölçüde azalmış olduğuna dikkat çekti. Kerem Eser, önümüzdeki dönemde, ilk etapta 270MW güce sahip olacak Şırnak Termik Santral projesi başta olmak üzere, yapılması planlanan yeni yatırımlar ile Global Yatırım Holding'in büyümeye devam edeceğini söyledi.

  Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, Grubun halihazırda %25 hissesine sahip bulunduğu Naturelgaz'ın, diğer hissedarlarına ait olan ilave %55'lik kısmı için hisse devir sözleşmeleri imzaladıklarını ve belirli ön şartların gerçekleşmesine bağlı olan devirler sonrası hissedarlık oranının %80'e ulaşacağını hatırlatan Kerem Eser, bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte, holding bünyesinde bulunan enerji projelerinin her geçen yıl konsolide sonuçlara daha fazla katkı sağlayacağını öngördüklerini açıkladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Liman İşletmeleri, FCCA ile Uluslararası Kruvaziyer Arenasında Yine Söz Sahibi Olacak 14 Ağustos 2012

  Global Liman İşletmeleri ("GLİ"; "Global Liman"), Türkiye'de yeni stratejiler geliştirme ve güçlü bir işbirliği ağı kurmayı hedefleyen Florida-Caribbean Cruise Association'a (FCCA) üye oldu.

  "FCCA ve GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ'NİN GURUR VEREN YENİ İŞBİRLİĞİ"

  Türkiye'nin benzersiz liman grubu ve işletmecisi Global Liman İşletmeleri, Ege Ports - Kuşadası Limanı, Bodrum Yolcu Limanı ve Port Akdeniz - Antalya Limanı'nı kapsayan üç lider kruvaziyer ve ticaret limanını portföyünde bulundurmaktadır. Uzun yıllardır aktif bir şekilde uluslararası pazarlama kampanyaları yürüten Global Liman, Medcruise, Cruise Line International Association (CLIA) ve European Cruise Council (ECC) gibi lider ve önde gelen uluslararası derneklerin üyesi olan tek Türk liman işletmecisi olmaktan dolayı gurur duymaktadır. Global Liman İşletmeleri'nin Pazarlama Direktörü Sayın Figen Ayan Medcruise Association'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Global Liman İşletmeleri yönetiminin amacı, her zaman için uluslararası kruvaziyer arenasında daha aktif bir rol oynamak ve uluslararası sularda Türkiye'yi en yüksek standartlarla temsil etmektir.

  Hâlihazırda önde gelen üç kruvaziyer derneğine mensup olan Global Liman İşletmeleri, şimdi de, kruvaziyer sektörünün bir başka lider gücü olarak kabul edilen Florida-Caribbean Cruise Association'a (FCCA) üye oldu.

  Global Liman İşletmeleri Pazarlama Direktörü Sayın Figen Ayan, Global Liman'ın bu prestijli derneğe üye olmasının verdiği gururu kamuoyuyla paylaşarak, bunun verimli bir işbirliğinin başlangıcı olacağına dair inancını dile getirdi.

  "Global Liman İşletmeleri Türkiye'deki en köklü kuruluş"
  Florida-Caribbean Cruise Association Yönetim Kurulu Başkanı, GLİ'yi Türk kruvaziyer sektöründeki en köklü şirket olarak gördüklerini ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Global Liman İşletmeleri, birlikte geliştirebileceğimiz iş fırsatları dolayısıyla FCCA nezdinde büyük önem taşıyor. Şirket'in işletmesini yaptığı limanlara kruvaziyer turizminin daha da canlanmasını sağlayacak şekilde, yeni bölgelere doğru genişlememizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Şirket'in Türkiye'de bir öncü olması, FCCA'ya üyeliği konusunda büyük bir avantaj sağlayacak. Şirketinizin Karayipler, Orta ve Latin Amerika'da yer alan en yüksek gelirli pazarlara erişimini mümkün kılacak stratejileri sektörün önde gelen yöneticileri ve iş ortaklarımızla beraber geliştiripsağlam bir işbirliği ağı oluşturacağız."

  Kruvaziyer Sektörünün Saygıdeğer Kuruluşu:
  FCCA; Florida, Karayipler ve Latin Amerika sularında hizmet veren önde gelen kruvaziyer şirketleri tarafından oluşturulmuştur. FCCA vizyonu ve uluslararası kruvaziyer camiasına katkıları sayesinde sektörün gelişiminde öncü rol oynayabilecek şirketleri üye olarak kazanmayı hedeflemektedir. Kuruluş, üyesi olan kruvaziyer şirketler ve Platinum üyeleri arasında işbirliğine dayalı ilişkiler ve iki taraflı ortaklıklar inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Global Liman İşletmeleri, Ağustos 2012 itibarıyla Florida-Caribbean Cruise Association'ın (FCCA) bir üyesi olduğu için büyük gurur duymaktadır.

  FCCA; turizmin gelişimi, limanlar, tur operasyonları, güvenlik, emniyet ve kruvaziyer sektörüne dair diğer konularla ilgili bir tartışma zemini işlevi görmektedir. Kuruluşu oluşturan 14 kruvaziyer şirketi, Florida, Karayipler ve Latin Amerika sularında hizmet veren 100'den fazla geminin işletmesini yapmaktadır.

 • Global Yatırım Holding Tahvil Bazlı Kredi Geri Ödemelerini Tamamladı 30 Temmuz 2012

  Global Yatırım Holding, 31.07.2007 tarihinde kullandığı 5 yıl vadeli tahvil bazlı kredinin geri ödemelerini tamamladı.

  Global Yatırım Holding, Deutsche Bank Lüksemburg SA tarafından ihraç edilen 100.000.000 A.B.D. doları nominal bedelli, 9.25% kupon faizli, XS0312972903 ISIN kodlu tahvillerle ilgili olarak kullandığı tahvil bazlı kredinin anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştirdi. Deutsche Bank Lüksemburg SA krediye mesnet teşkil eden tahvillerin kupon ve anapara ödemelerini 31.07.2012 tarihinde ilgili kıymet sahiplerinin çeşitli saklama kuruluşları nezdindeki hesaplarına aktaracak.

  Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, bu itfa ile birlikte Grubun konsolide mali borçluluğunun önemli ölçüde azaldığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Enerji Yatırım Holding hisse devri ile Gruba önemli ölçüde nakit girişi sağlanması yanında, bölgesel doğalgaz dağıtım faaliyetleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilen mali yükümlülüklerinin de ortadan kalktığını hatırlatan Eser, her iki işlem neticesinde Grubun nakit yapısının güçlendiğine ve konsolide net borçluluğunun da önemli ölçüde azalmış olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik konjonktüre bağlı olarak tahvil ihracının gündemde kalmaya devam edeceğinin altını çizen Eser, yeni projelerin finansmanının yanı sıra bankalar haricinde çok az sayıda olan kurumsal bono ihraççılarından biri olarak, Global Yatırım Holding'in bono piyasalarındaki mevcudiyetini devam ettirmek adına da yeni ihraç imkanlarını değerlendireceklerini belirtti.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding Naturelgaz’daki Payını %80’e Çıkarıyor 20 Temmuz 2012

  Global Yatırım Holding'in enerji iştiraki olan Global Enerji, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz'ın toplam sermayesinin %25'ine tekabül eden hisselerin alımına ilişkin STFA Yatırım Holding ile Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladı.

  Global Yatırım Holding, daha önce de Goldenberg Ailesi ile ailenin elinde bulunan Naturelgaz'ın %30 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştı. STFA Yatırım Holding ve Goldenberg Ailesi'nden alınacak hisseler ile birlikte Global Yatırım Holding'in Naturelgaz'daki pay sahipliği oranı %25'ten %80'e çıkacak.

  Naturelgaz, 13 Temmuz 2012 Cuma günü Türkiye'nin ilk halka açık CNG ikmal istasyonunu Bolu'da hizmete sokmuştu.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Naturelgaz Hakkında
  Global Yatırım Holding, STFA Holding ve Goldenberg Group ortaklığındaki Naturelgaz 2004 yılından beri faaliyet gösteren lisanslı bir firmadır. Şirketin mevcut işi Sıkıştırılmış Doğal Gaz ("CNG")'ın satış ve dağıtımının yanı sıra müşterilerin tesisleri için gerekli ekipman ve kurulum hizmeti de sağlamaktadır. Şirket, toplu CNG pazarındaki büyüme yanında mevcut CNG satış işini ulaşım sektörüne doğru genişletmeyi hedeflemektedir.CNG pazarında faaliyet gösteren en büyük üç şirket toplam CNG tüketiminin yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır. Naturelgaz yaklaşık %40 pazar payı ile bu sektördeki en büyük şirketlerden biridir.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding, Enerji Yatırım Holding’de Bulunan Hisselerini Devretti 10 Temmuz 2012

  Global Yatırım Holding, doğal gaz dağıtım ve toptan satış faaliyetlerini bünyesinde bulunduran Enerji Yatırım Holding'de (EYH) sahip olduğu % 50 hissesini toplam 75 Milyon USD bedelle, diğer %50 hisseye sahip olan STFA Yatırım Holding A.Ş.'ye (STFA) devretti.

  Yapılan açıklamada, EYH'da sahip olunan hisselerin STFA'ya devrine ilişkin gerekli izinlerin tamamlanması sonrası hisse devir işlemlerinin gerçekleştiği, diğer taraftan, EYH'nin sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) alanında faaliyet gösteren iştiraki olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz) ise bu Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi'nin dışında tutulduğu, EYH'nin Naturelgaz'ın sermayesinde sahip olduğu %50 hissenin eşit olarak, Global Enerji ve STFA'ya devir edildiği yeraldı. Global Yatırım Holding, kısa bir süre önce Rudolf Ruben Goldenberg, Lusi Aşer Goldenberg ve Altındağ Yatırım Mümessillik ve Ticaret A.Ş ile Naturelgaz'da sahip oldukları toplam %30 hissenin Global Enerji tarafından satın alınmasına ilişkin bir sözleşme imzalandığını da açıklamıştı. Bu hisse devrinin gerçekleşmesi durumunda Global Yatırım Holding'in enerji iştiraki olan Global Enerji'nin Naturelgaz'daki hisse oranı %55'e yükselecek. Naturelgaz'ın kalan hisseleri STFA ve Aksel Goldenberg'e ait.

  Global Enerji CEO'su Atay Arpacıoğulları yaptığı açıklamada, Global Enerji'nin uzun zamandır içinde bulunduğu bölgesel doğalgaz dağıtımı şirketlerindeki hissedarlığının sona erdiğini, Global Enerji'nin önümüzdeki dönemlerde doğalgaz piyasasında, başta Naturelgaz olmak üzere farklı alanlar ve coğrafyalardaki mevcut ve yeni iş olanaklarına yoğunlaşacağını söyledi. Arpacıoğulları "Global Grubu'nun tüm enerji yatırımlarını bünyesinde barındıran üyesi olarak sürekli yeni iş ve yatırım olanaklarını değerlendiriyoruz. Bu çalışma prensipleri çerçevesinde Global Enerji'nin EYH ve Naturelgaz'daki hisse değişimleri olağan bir portföy yapılandırması olarak değerlendirilmelidir. Global Enerji olarak, doğalgaz piyasasında bölgesel dağıtım dışında kalan alanlarda yatırım ve iş geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz; elektrik üretim alanında da başta kömüre dayalı Şırnak Termik Santralı yatırımımız ve güneş enerjisi alanındaki iş geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güneş enerjisi ile elektrik üretim lisans başvurularının 2013 yılında gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Enerjinin her alanında ülkemize katma değer yaratacak projelerde daha önce olduğu gibi "ilk adım atan"lar arasında olmayı hedefliyoruz, bu yöndeki tüm yatırım fikir ve projelerine kapımız her zaman açık" dedi. Global Enerji'nin diğer yatırımlarına ilişkin de çeşitli yatırımcılar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olduğunu belirten Arpacıoğlulları, ancak bu konuda bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Denizcilik Sektörünün Duayeni Aramızdan Ayrıldı 02 Temmuz 2012

  Türkiye'de finans ve liman işletmeciliği sektörlerinde bir duayen olan, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Gregory Michael Kiez, 50 yaşında hayata veda etti.

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sınıflandırmada en ileri seviye olarak kabul edilen ve glioblastoma multiforme (GBM) adı verilen beyin kanseri ile 2009 yılından beri mücadele eden Kiez, Türkiye'de önemli başarılara imza atan bir iş adamı olarak ardında önemli bir iz bıraktı.

  Kanada doğumlu olan ve 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Gregory Michael Kiez, Global Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Ege Ports – Kuşadası Yönetim Kurulu Başkanı, Port Akdeniz – Antalya Yönetim Kurulu Başkanı, Global Liman İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

  Toronto Üniversitesi hukuk fakültesi mezunu olan ve akademik alanda birçok ödüle sahip olan Gregory Michael Kiez, akademik kariyerinde Norman Levy, Borden & Elliot, Dow-Hickson Bursu, James Cappon Ödülü ve James McGill Ödülü gibi birçok önemli ödüle sahip olma başarısı gösterdi.

  Gregory Michael Kiez, 2009 yılında yakalandığı talihsiz hastalıkla sadece kendisi için savaşmanın yanı sıra, aynı zamanda dünyada ve Türkiye'de bu hastalık ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, tedavi yöntemlerinin gelişmesi ve aynı hastalıkla savaşan birçok insana yardım etmek için sayısız yardımlar ve bağışlarda bulundu.

  Yaşamının son 20 yılını geçirdiği Türkiye'de, olmayan bir sektörün yaratılmasını ve bu sektörde Türkiye'nin büyük bir oyuncu konumuna gelmesini sağlayan çalışmaları yanında, Gregory Michael Kiez, bir Türkiye sevdalısı olarak farklı uluslararası platformlarda Türkiye'nin birçok alanda haklarını defalarca savundu.

  Türkiye hakkında yurtdışındaki olumsuz düşüncelerin gerçek olmadığını ispat etmek için yaşamı boyunca mücadele eden Gregory Michael Kiez'in, 2004 yılında Miami'de düzenlenen Deniz Ticaret Kongresi'nde "Güvenlik Kirliliği" başlıklı panelde yapmış olduğu konuşma, bugün Türkiye'de bulunan limanların gelişmesi adına milat olarak kabul edilmekte.

  Gregory Michael Kiez, yaşamı boyunca kimsesiz çocuklara yardım faaliyetlerinde bulundu ve aynı zamanda eğitimin önemine değindi. Gerek Global Liman İşletmeleri gerekse de Türk limanlarının yüksek standartlarda sektörel eğitim almış insan gücüne sahip olabilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdi.

  Adına yaptırmış olduğu 12 derslik, 3 laboratuar ve 2 adet uygulamalı eğitim mutfağı gibi geniş imkanlara sahip olan Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gregory Michael Kiez Uygulamalı ve Teorik Derslikleri'nde bugün 2000'e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor.

  Aynı zamanda sanata ve dünya miraslarına sahip çıkmaya önem veren Kiez, 2006 yılından bu yana, deniz arkeolojisi alanında dünyaca tanınmış lider enstitü olan ve Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde sergilenen Bronz Çağı Uluburnu gemi enkazı kazısıyla İstanbul Yenikapı kazısı da dahil çok sayıda keşif kazısının lideri konumunda olan Texas A&M Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Enstitüsü (INA) yönetim kurulu üyesiydi.

  Uzun yıllar üst düzey yöneticilik görevini üstlendiği Global Yatırım Holding ve bağlı şirketlerinde titiz çalışma disiplini, yol göstericiliği ve vizyonerliğiyle Global Ailesi'nde ve faaliyet gösterdiği sektörlerde birçok kişiye kılavuz olan Kiez, yakalandığı hastalığa karşı iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü savaşla da mücadeleci kişiliğini bir kez daha gösterirken son bir ders vererek aramızdan ayrılmış oldu.

 • Global Yatırım Holding Feldispat Madenine Ortak Oluyor 29 Haziran 2012

  Global Yatırım Holding, Standart Teknoloji Savunma Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye %75 oranında ortak oluyor.

  Muğla ilinde ruhsatlı feldispat madenini rödövans karşılığı işleten Standart Teknoloji Savunma Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplam sermayesinin %75'ine karşılık gelen hisselerin devri için Global Yatırım Holding ile hisse sahipleri Behçet Süleymanoğlu, Yahya Acar, Mehmet Ersan Özdemir, Mehmet Tunç Güvenoğlu ve Rıdvan Acar arasında Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzalandı. Gerekli ön şartların yetirine getirilmesi sonrası hisseler Global Yatırım Holding tarafından devir alınacaktır.

  Hisselerinin satış bedeli ve sair ticari hususlarda kamuoyuna önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır.

  Feldispat; cam, seramik ve boya endüstrisinde kullanılan bir ham madde olup, Türkiye'de Manisa, Kütahya, Aydın ve Muğla bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Toplam 130 milyon ton feldispat rezervine sahip olan Türkiye dünyadaki toplam rezervin %10'a tekabül etmekte olup bu oranla feldispat üretiminde dünyada ilk sıraya yükseltmektedir.
  Standart Teknoloji hali hazırda yıllık 130.000 ton feldispat üretmekte olup bunun %70'ini İtalya ve İspanya'ya cam ve sermaik sektöründe kullanılmak üzere ihraç etmektedir.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding, Naturelgaz’daki Hisse Oranını Yüzde 55’e Çıkartıyor. 29 Haziran 2012

  Global Yatırım Holding'in tüm enerji yatırımlarını bünyesinde topladığı iştiraki Global Enerji, sıkıştırılmış doğal gaz alanında faaliyet gösteren Naturelgaz'daki hisse oranını %55'e çıkartmak için Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzaladı.

  Naturelgaz'ın toplam sermayesinin %30'una tekabül eden hisselerin sahibi olan Rudolf Ruben Goldenberg, Lusi Aşer Goldenberg ve Altındağ Yatırım Mümessillik ve Ticaret A.Ş. ile Global Enerji arasında imzalanan sözleşmeye göre gerekli ön şartların yerine getirilmesi sonrası devir işlemi tamamlanacak.

  Naturelgaz hisselerinin satış bedeli ve sair ticari hususlarda daha sonra kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Naturelgaz Hakkında
  Naturelgaz 2004 yılından beri faaliyet gösteren lisanslı bir firmadır. Şirketin mevcut işi Sıkıştırılmış Doğal Gaz ("CNG")'ın satış ve dağıtımının yanı sıra müşterilerin tesisleri için gerekli ekipman ve kurulum hizmeti de sağlamaktadır. Şirket, toplu CNG pazarındaki büyüme yanında mevcut CNG satış işini ulaşım sektörüne doğru genişletmeyi hedeflemektedir.CNG pazarında faaliyet gösteren en büyük üç şirket toplam CNG tüketiminin yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır. Naturelgaz yaklaşık %40 pazar payı ile bu sektördeki en büyük şirketlerden biridir.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Liman İşletmeleri, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Tam Puan Alarak Yüksek Derecede Yatırım Yapılabilir Kategorisinde Yer Aldı 18 Haziran 2012

  Global Liman İşletmeleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR EurasiaRating tarafından yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi ve uzun vadeli yabanci para notunda, Turkiye'nin ulke notu tavaninin üzerinde bir puan alarak ülkemizde bunu başaran iki sirketten biri oldu.

  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR EurasiaRating, Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi yüksek düzeyde yatırım yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A - (Trk)", görünümünü ise "Stabil" olarak belirledi. Global Yatırım Holding iştiraklerinden olan Global Liman İşletmeleri, JCR tarafından cruise gemilerine ve yolcularına sağladığı servis ile sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak değerlendirildi.

  İşletmesini yaptığı Kuşadası Limanı, Bodrum Yolcu Limanı ve Port Akdeniz (Antalya Limanı) limanlarının coğrafi olarak monopol bir yapı sergilemeleri ve Global Liman İşletmeleri'nin artan oranda gelir yaratma kapasitesi yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten JCR, Global Liman İşletmeleri'nin uzun vadeli yabancı para notunu BB+ olarak belirledi. Çin ve Amerika gibi dünya ekonomisinin lokomotifi olan ülkelerle birlikte çalışması sayesinde, uzun vadeli yabancı para notunda, Türkiye'nin ülke notu tavanının üzerinde bir puan alan Global Liman İşletmeleri, Turkiye'de bunu başaran tek banka dışı şirket olmuştur.

  • Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BB + / (Stabil Görünüm)
  • Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB / (Stabil Görünüm)
  • Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (Trk) / (Stabil Görünüm)
  • Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : B / (Stabil Görünüm)
  • Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B / (Stabil Görünüm)
  • Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
  • Desteklenme Notu : 3
  • Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

  Global Liman İşletmeleri A.Ş. hakkında:
  Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) Türkiye'deki ve Akdeniz bölgesindeki ticari ve aynı zamanda kruvaziyer limanlarındaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur.
  Global Liman İşletmeleri halihazırda portföyünde önde gelen üç kruvaziyer ve ticaret limanını işleten Türkiye'deki yegâne liman grubu ve operatörüdür. 2003'ten bu yana, Global Liman İşletmeleri, her biri güçlü temellere outran, ayrıcalıklı hinterland erişimi sunan, Türkiye'de stratejik olarak konumlandırılmış limanlardan oluşan bir portföy geliştirdi. Global Liman, 2008'de gelen gemi sayısı bazında kruvaziyer limancılık sektörünün yüzde 57'sini elinde bulunduran Türkiye'nin en büyük liman operatörüdür.

  Global Liman çatısı altında bulunan limanlar:
  Ege Ports
  Kuşadası Yolcu Limanı ("Ege Ports-Kuşadası") Türkiye'nin Ege kıyılarında yer alan bir kruvaziyer ve feribot limanıdır. Ege Ports-Kuşadası, antik Yunan ve daha sonra bir Roma şehri olan Efes kenti ve Meryem Ana'nın son yıllarını geçirdiğine inanılan ve Hıristiyanlar için kutsal sayılan Meryem Ana Evi gibi benzersiz tarihi yerlere yakın bir konumda bulunmaktadır. 2009 yılında 568.000'den fazla kruvaziyer yolcusu ağırlayan Ege Ports-Kuşadası, gemi seferi bazında 2009 yılında TDM verilerine göre Türkiye'nin birinci ve G.P. Wild International'a göre tüm Akdeniz çanağının on beşinci en çok ziyaret edilen kruvaziyer limanı olmuştur. Global Ports'un Ege Ports-Kuşadası'nda sahip olduğu hisse oranı % 72,5'tir.

  Port Akdeniz
  Port Akdeniz-Antalya Limanı ("Port Akdeniz-Antalya"), hem ticari hem de yolcu hizmetlerinin sunulduğu bir limandır.

  Port Akdeniz-Antalya, 2 adet kruvaziyer gemisi rıhtımı, 250 tekne kapasiteli marinası ve 150 yat kapasiteli kuru havuzu ile bir yolcu limanı olarak da hizmet sunmaktadır. Global Ports Yönetimi, Türkiye'nin en önemli uluslararası havalimanlarından olan Antalya Havalimanı'na ve değerli arkeolojik yapılara olan yakınlığı ile Port Akdeniz-Antalya'yı Akdeniz'in en önemli yolcu limanlarından biri konumuna getirmeyi hedeflemektedir. Global Ports'un, Port Akdeniz-Antalya'da sahip olduğu hisse oranı %100'dür.

  Bodrum Yolcu Limanı
  Türkiye'nin Ege sahillerindeki Bodrum'da yer alan Bodrum Yolcu Limanı 2008 yılının ikinci çeyreğinde faaliyetlerine başlamış bir kruvaziyer, feribot ve mega-yat limanıdır. Tarihin ilk çağlarında bir Karya balıkçı kasabası olarak kurulan Bodrum, Avrupa'nın en iyi korunmuş Ortaçağ kalelerinden birine sahip olup Türkiye'nin en popüler deniz kıyısı tatil yöresidir. Faaliyete geçtiği 2008 yılından sonra hızla süper ve mega yatlar için en popüler uğrak noktalarından biri haline gelen Bodrum Yolcu Limanı; ziyaretçilerine su, elektrik ve gümrüksüz yakıt hizmetleri de sunmaktadır. Global Ports'un, Bodrum Yolcu Limanı'nda sahip olduğu hisse oranı %60'dır.

 • Global Yatırım Holding, Enerji Yatırım Holding’de Bulunan Hisselerini Satıyor 01 Haziran 2012

  Global Yatırım Holding, doğal gaz dağıtım ve toptan satış faaliyetlerini bünyesinde bulunduran Enerji Yatırım Holding'de (EYH) sahip olduğu % 50 hissesinin, diğer %50 hisseye sahip olan STFA Yatırım Holding A.Ş.'ye (STFA) satılmasına yönelik Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi imzaladı.

  Diğer taraftan, EYH'de hisse sahibi olmak için bağlayıcı olmayan teklif vermiş bulunan ve halihazırda incelemelerine devam eden yabancı yatırımcılar ile de görüşmeler devam etmekte olup, yabancı yatırımcıların verecekleri nihai bağlayıcı tekliflerin Global Yatırım Holding tarafından uygun bulunması durumunda, kendisinde bulunan EYH hisselerini bu yabancı fonlardan birine satma opsiyonu bulunuyor. İki taraf arasında imzalanan anlaşma gereği, yabancı yatırımcılardan gelen nihai teklifin uygun bulunmaması durumunda ise hisseler yine STFA tarafından satın alınacak.

  EYH'nin sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) alanında faaliyet gösteren iştiraki olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Naturelgaz) ise bu Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi'nin dışında tutulacak. EYH'nin Naturelgaz'ın sermayesinde sahip olduğu %50 hissenin eşit olarak, EYH'nin ortakları olan Global Enerji ve STFA'ya devrine yönelik izin için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvuruda bulunuldu. EPDK'dan gerekli iznin alınması sonrası Naturelgaz'ın sermayesinin %25'ine sahip olan hisseler Global Yatırım Holding'in enerji iştiraki olan Global Enerji'ye geçecek.

  Diğer taraftan, Global Yatırım Holding'in tüm enerji yatırımlarını bünyesinde barındıran iştiraki Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'de (Global Enerji), doğal gaz dağıtım ve toptan satış faaliyetleri dışındaki enerji yatırımlarında azınlık pay sahibi olmakla ilgilenen diğer yatırımcılarla yapılan görüşmeler ve ilgili çalışmalar da halen devam ediyor.

  Enerji Yatırım Holding hisselerinin satış bedeli ve sair ticari hususlarda daha sonra kamuoyuna duyuruda bulunulacak.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Port Akdeniz’de Wireless Kullanımı 23 Mayıs 2012

  Port Akdeniz-Antalya Motorola Solutions ile yapmış olduğu iş birliği sonucunda 802.11n teknolojisine dayanan Wi-Fi ağı teknolojisini kullanmaya başladı. Bu teknoloji ile çalışanlar uzaktan Liman Otomasyon (Solon Port) yazılımını kontrol edebilecek ve kendi aralarında Bas-Konuş (Push to Talk - PPT) çağrıları yapabilecek.
  Bu teknoloji sayesinde evrak alışverişi ortadan kaldırılmakta, maliyetler düşmekte, çalışan verimi artmakta ve iş akış süreci kısalmaktadır. Bu sayede limanların konteyner kapasitesi artabileceği öngörülmektedir.

  Motorola Solutions bu özel projeyi kendi internet sayfasında en iyi vaka çalışması olarak duyurdu.

  Motorola Solutions'un websitesinde yer alan vaka çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Global Yatırım Holding 2012 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Cirosunu 142.5 Milyon TL Olarak Açıkladı 18 Mayıs 2012

  Global Yatırım Holding, 31 Mart 2012 tarihinde sona eren 2012 yılının ilk üç aylık döneminde 142.5 milyon TL net konsolide ciro elde ederek, geçen sene aynı döneme oranla yüzde 49'luk bir büyüme kaydetti.
  Global Yatırım Holding, 2012 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, konsolide cironun 142.5 milyon TL olarak gerçekleştiği ve bir önceki yılın aynı döneminde 95.6 milyon TL olan cironun, yüzde 49 oranında arttığı belirtildi.

  Konsolide ciroda gerçekleşen bu büyümenin, öncelikli olarak Global Yatırım Holding iştirakleri arasında yer alan Liman ve Enerji yatırımlarının gelirlerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.

  Global Yatırım Holding 2011 yılının ilk çeyreğinde -18,3 Milyon TL zarar açıklarken, 2012 yılının aynı döneminde 1.7 Milyon TL net kar açıkladı.

  Global Yatırım Holding, ayrıca 2012 yılının ilk üç aylık döneminde amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarının ise 3.1 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

  Global Yatırım Holding faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait konsolide liman gelirlerinin 2012 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 24 oranında bir artış göstererek 17.5 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı.

  Global Liman İşletmeleri, 2011 yılının ilk üç aylık döneminde 5.9 milyon TL olarak açıklanan amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarını ise 2012 yılının aynı döneminde yüzde 46 oranında arttırarak 8.6 milyon TL'ye yükseltti.

  Global Yatırım Holding'in enerji yatırımlarını yürüten Global Enerji'nin ise 2012 yılının ilk üç ayında, geçen senenin aynı döneminde 71.2 milyon TL olan gelirlerini yüzde 64 oranında yükselterek 117 milyon TL'ye taşıdığı açıklandı.

  Holding'in, Global Menkul Değerler ve Global Portföy Yönetimi'ni de içeren Finans Bölümü ise 2012 yılının ilk üç aylık döneminde 2.4 milyon TL net kar elde etti.

  Konsolide ciroda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49 oranında bir artış sağlanmasının memnun edici olduğunu belirten Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yeni yatırımlar ile Global Yatırım Holding'in büyümeye devam edeceğini söyledi.

  Kerem Eser, 2012 yılı içinde yapımına başlanacak ve 270 MW güce sahip olacak Şırnak Termik Santrali'ne büyük önem verdiklerini belirtirken, tamamen yerli kömür kullanarak enerji üretecek olan Şırnak Termik Santrali ile Türkiye'nin enerji ihtiyacına büyük ölçüde çözüm üreteceklerinin altını çizdi.

  Türkiye cari açığının büyük bir kısmını oluşturan enerji kaynakları ithalatı kaleminin düşürülmesi açısından ülke ekonomisine büyük destek ve katkı sağlayacak olan Şırnak termik santral projesinin, tamamı yerli kaynaklar üzerine kurulu olacağı ve bölgede de 2500 kişilik istihdam sağlanacağını söyleyen Kerem Eser, yaklaşık 350 milyon Dolar yatırım değerine sahip 2x135 MW kurulu gücündeki Şırnak Termik Santrali'nin ilk etabının yıllık 1.8 milyar kWh elektrik üreteceğini belirtti.

  Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte, holding bünyesinde bulunan enerji projelerinin her geçen yıl konsolide sonuçlara daha fazla katkı sağlayacağını öngördüklerini açıkladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding’in Uzun Vadeli Ulusal Notu (BBB-) Görünümü Pozitif Olarak Değerlendirildi 30 Mart 2012

  Global Yatırım Holding, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR EurasiaRating tarafından yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi.

  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR EurasiaRating, Global Yatırım Holding A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BBB - (Trk)", görünümünü ise "Pozitif" olarak belirledi.

  Bünyesinde yer alan enerji, liman işletmeciliği, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki iştirakleri ile yerel ve uluslararası kuruluşlardan oluşan ortaklarının desteği ile son beş yılda yetkin yönetim yapısıyla finans alanından reel sektöre doğru başarılı bir geçiş süreci geçirerek varlıklarını önemli ölçüde arttırdığı belirtilen derecelendirmede, Global Yatırım Holding'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları "BB" olarak değerlendirildi.

  Stratejik alanlarda edindiği orta ve uzun vadedeki imtiyaz hakları sayesinde yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunun altı çizilen değerlendirmede, JCR EurasiRating Global Yatırım Holding'in orta ve uzun vadede tüm performans göstergelerinin pozitif görünüm içerdiğini öngördü.

  Global Yatırım Holding'in ortaklık yapısı içinde yer alan hakim ortakların ihtiyaç halinde Holding'e uzun vadeli likidite veözkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip olmaları nedeni ile Şirketin Desteklenme Notu "yeterli" düzeyde değerlendirilip notu "3" olarak belirlendi.

  Global Yatırım Holding'in ve iştiraklerinin, ortaklarından bağımsız olarak, varlık ve kaynak yapısının mevcut formununkorunmasına yönelik süreçlerin ve var olan projelerin devam ettirilmesi durumunda, üstlenilen bilanço içi ve bilanço dışı tümyükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı açıklanan değerlendirmede, Holding'in Ortaklardan Bağımsızlık Notu yeterli düzeyde anlamına gelen "BC" olarak açıklandı.

  JCR EurasiaRating tarafından açıklanan derecelendirme hakkında değerlendirmelerde bulunan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kırmaz, uluslararası ölçekte tanınmış kuruluşlarla gerçekleştirdikleri iş ve sermaye ortaklıkları, proje ve gelir karışımlarında yarattıkları çeşitlilik,geçmişte tecrübe ettikleri başarıyla bitirilmiş projeleri ve niş alanlarda yoğunlaşan mevcut geleneklerinin gelecekte de devam edeceğine olan inancın, Global Yatırım Holding'in yatırımcılar nezdinde risk algılamasına olumlu katkıda bulunan belirgin faktörler olduğunu söyledi. Yeni yatırımları ve üzerinde çalıştıkları yeni projeleriyle büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Kırmaz derecelendirme notlarını daha yukarılara taşımak için benzer çalışmalara da devam edeceklerini belirtti.

  • Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BB / (Stabil Görünüm)
  • Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB / (Stabil Görünüm)
  • Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
  • Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : B / (Stabil Görünüm)
  • Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B / (Stabil Görünüm)
  • Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
  • Desteklenme Notu : 3
  • Ortaklardan Bağımsızlık Notu : BC

  Kredi Derecelendirme Raporu'na, Yatırımcı İlişkileri websitemizden ulaşabilirsiniz.

  http://ir.globalyatirim.com.tr/Tr/405/finansal-veriler/kredi-derecelendirme

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Yatırım Holding 2011 Yılı Sene Sonu Konsolide Cirosunu 364.2 Milyon TL Olarak Açıkladı 21 Mart 2012

  Global Yatırım Holding, 2011 yılında 364.2 milyon TL konsolide ciro elde ederek, 133.1 milyon TL artışla geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58 oranında büyüme kaydetti.
  Global Yatırım Holding, 2011 yılına ait sene sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, konsolide cironun 364.2 milyon TL olarak gerçekleştiği ve bir önceki yılın aynı döneminde 231.1 milyon TL olan ciroda %58 oranında bir artış sağlandığı bildirildi. Grubun faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde ciro artışı sağlanırken, özellikle liman işletmeciliği ve enerji yatırımlarından elde edilen cirolardaki büyümenin ön plana çıktığı belirtildi.

  Global Yatırım Holding ayrıca, 2011 yılında amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarının ise 85.7 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

  Global Yatırım Holding faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait konsolide liman gelirlerinin 2011 yılında, geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 77 oranında bir artış göstererek 108.1 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı. Bu artışın gerçekleşmesinde, Antalya Limanı'ndaki artan hissedarlık payının etkisi olmakla birlikte, kaydedilen büyümede hem ticari hem de kruvaziyer işletmecilik faaliyetlerindeki operasyonel gelir artışları belirleyici oldu.

  Ticari liman faaliyetleri içerisinde ağırlıklı yer tutan konteyner elleçleme gelirleri %79 oranında artarken, kruvaziyer gelirlerindeki artış ise %45 oranında gerçekleşti ve grubun işletmekte olduğu tüm limanlarda hizmet verilen yolcu sayısı 983,678'e ulaştı.

  Grup, liman işletmeciliği faaliyetlerinden elde ettiği operasyonel amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarını ise 64.8 milyon TL olarak açıkladı.

  Global Yatırım Holding'in enerji yatırımlarını yürüten Global Enerji'nin ise 2010 yılında elde ettiği cirosunun, yüzde 60 oranında gerçekleşen bir artışla 217.2 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı. Satılan toplam gaz hacminde %37 artış gerçekleştiği, toplam abone sayısının ise 583,900'e ulaştığı kaydedildi.

  Global Yatırım Holding 29 Aralık 2011 tarihinde imzalanan anlaşma ile, enerji iştiraki Global Enerji'nin yüzde 80'ine sahip olduğu Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Şırnak'ta 2x135 (270) MW gücünde asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisi ile inşa edilecek olan termik santralle ilgili olarak, China National Electric Engineering CO.,Ltd. (CNEEC) firması ile termik santralin inşasına yönelik Anahtar Teslim Yapım Anlaşması gerçekleştirdiğini açıkladı.

  Türkiye cari açığının büyük bir kısmını oluşturan enerji kaynakları ithalatı kaleminin düşürülmesi açısından ülke ekonomisine büyük destek ve katkı sağlayacak olan Şırnak termik santral projesi, tamamı yerli kaynaklar üzerine kurulu olacak. 2012 yılının ikinci çeyreğinde inşaatına başlanması öngörülen yaklaşık 310 milyon Dolar yatırım değerine sahip 2x135 MW kurulu gücündeki Şırnak Termik Santrali'nin ilk etabı yıllık 1.8 milyar kWh elektrik üretecek. Projenin, yaklaşık 2.5 milyar Dolar ek yatırımla, bölgedeki 8 filon üzerine kurulacak tesislerle toplam 2000 MW güce ulaşması planlanıyor. Türkiye'nin Doğu illerinden birinde gerçekleşmesi ve bölgeden 2.500 kişinin istihdam edilecek olması açısından ayrıca son derece önemli olan proje, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yerli kaynaklar sayesinde karşılanması sayesinde ülke ekonomisine çok daha fazla oranda katkı sağlayacak.

  Global Yatırım Holding'in gayrimenkul yatırım iştiraki olan Pera GYO ise Denizli'deki Sümerpark AVM'nin Mart 2011'de açılışını gerçekleştirmiş ve Denizli'deki 604 konutluk projenin ilk etabının satışına da başladı.

  Tüm sektörlerde kaydedilen büyümenin memnuniyet verici olduğunun altını çizen Holding Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, önümüzdeki dönemlerde bir yandan mevcut faaliyetlerde operasyonel verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar devam ederken, diğer yandan tamamlandığında grubun gelirleri içerisinde önemli bir yer tutacak olan Şırnak termik santral projesinin öncelikli yatırım projesi konumunu sürdüreceğini belirtti.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Burçin Baygül / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Enerji’nin Yeni CEO’su Atay Arpacıoğulları 13 Şubat 2012

  Global Yatırım Holding'in enerji sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve yeni yapılanma sürecini tamamlayarak, holding'in enerji sektöründe devam eden tüm faaliyetlerini çatısı altında toplayan Global Enerji A.Ş.'nin yeni CEO'su Atay Arpacıoğulları oldu.

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden lisans, Babson College'dan yüksek lisans (MBA) derecelerine sahip olan Atay Arpacıoğulları, 2005 yılında Global Yatırım Holding bünyesine katıldı. 2010 yılı itibariyle GYH'in İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam eden Arpacıoğulları, Şubat 2012 dönemi itibariyle GYH'in enerji sektöründe yürütttüğü çalışmalara liderlik edecek.

  Türkiye enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olmayı hedefleyen Global Enerji'nin mevcut yatırımları, Türkiye'nin on farklı bölgesindeki doğalgaz toptan satışı, sıkıştırılmış doğalgaz satışı, yerli, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve yine Türkiye'de gerçekleştirilen doğalgaz toptan satış faaliyetlerinin yanısıra geliştirilmekte olan termik santral projelerini kapsamaktadır. Şirket, doğalgaz toptan satış sektöründe yönetimi altında olan bölgelerde olan yatırımları tamamlayarak doğalgaz satış ağının en hızlı şekilde genişletilmesi ve doğalgaz tüketiminin yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. Global Enerji'nin doğalgaz sektöründeki stratejisi, mevcut doğalgaz konusundaki bilgi ve tecrübesini doğalgaz ithalatı ve toptan satışı alanlarında da kullanarak dikey entegrasyon sağlamak ve bu sayede mevcut karlılık seviyelerini uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır. Global Enerji, aynı zamanda elektrik üretim alanında Şırnak'ta 270 MW kapasiteli termik santral projesini yürütmektedir. 2012 yılının ilk yarısında inşaatına başlanması öngörülen 2x135 MW kurulu gücündeki Şırnak Termik Santrali'nin inşaat sürecinin yaklaşık 30 ay sürmesi ve yıllık ortalama 2,0 milyar kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Doğalgaz sektöründeki konumlanmaya ek olarak, elektrik üretim sektöründe hedeflenen yapılanma, bu alanda doğacak fırsatları değerlendirerek mevcut varlıkları çeşitlendirmek ve yapılacak yatırımlar sonucunda dengeli bir üretim portföyüne sahip olmak üzerine odaklanmıştır.

 • Global Yatırım Holding İlk Derecelendirmede Yüksek Not Aldı 03 Ocak 2012

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Temmuz 2003 tarihinde yayımladığı ve Şubat 2005 tarihinde revize ettiği Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan derecelendirme sonucunda, Global Yatırım Holding (GYH) 8,36 derecelendirme notu ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını kanıtlamış oldu.

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini temel alarak gerçekleştirdiği derecelendirme çalışmasında, Global Yatırım Holding'in Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 8,36 olarak belirledi ve İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine başarıyla dahil olduğunu açıkladı.

  İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği ve amacı, hisse senetleri Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç, İMKB pazarlarında işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçümlenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

  SPK'nın 07.02.2005 tarihli 4/100 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda ağırlıklandırılmış olan Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

  ANA BAŞLIK NOTLARI

  Pay Sahipleri 82,33

  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 88,08

  Menfaat Sahipleri 91,63

  Yönetim Kurulu 73,94

  Toplam 83,64

  Global Yatırım Holding'in Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim'den sorumlu Direktörü Selran Baydar, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda 8,36 gibi yüksek bir derecelendirilmeyle gösterdikleri başarının, uzun süredir devam eden detaylı ve yoğun çalışmaların ilk meyvesi olduğunu belirtti. Baydar, derecelendirme kalemlerinden yüksek notla öne çıkan, şirket çalışanları ve tedarikçileri kapsayan Menfaat Sahipleri başlığına dikkat çekerek, derecelendirme başlıklarının tümünün daha yüksek seviyelere taşınması için yoğun çalışmaların devam edeceğini belirtti. "Kurumsal yönetim alanında Türkiye'nin örnek gösterilen şirketlerinden biri olmak önümüzdeki dönemlerdeki öncelikli hedeflerimiz arasında. Ortakların kar beklentilerinin gerçekleşmesi isteniyor ise şirketin uzun dönemli hedeflerine ulaşmasında katkısı olan tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının göz önünde bulundurularak politikalar oluşturulması gerekmekte ve biz Yatırımcı İlişkileri Departmanı olarak uzun dönemli ve sürdürülebilir büyümeyi hedef edinerek menfaat sahipleri grubunu pay sahiplerinden ayırmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye belirten Baydar, ayrıca halka açık bir şirket için paydaşları ve menfaat sahiplerini sürekli bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek "Bu alanda, yatırımcılarla çok daha şeffaf iletişim kurmak için resmi açıklamalar ve basın açıklamalarına ek olarak her türlü iletişim çalışmalarını, sosyal medya araçlarını ve forumları aktif olarak kullanmaktayız." dedi.

  Global Yatırım Holding'in, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum süreçlerinde kurumsal yönetim risklerini belirleme ve yönetme yolunda önemli adımlar atmış olduğu, gerekli iç kontrol ve yönetim sistemlerinin uygulanmasında oldukça ileri seviyede bir mesafe kaydettiği belirtildi.

  Pay Sahipleri başlığı altında 8.23 şeklinde derecelendirilen Global Yatırım Holding'de Yatırımcı İlişkileri biriminin kurulmuş olması, oy hakkına üst sınır getirilmemiş olması, genel kurulların mevzuat ve iç düzenlemelere uygun olarak yapılması ve payların devrinde kısıtlama olmaması olumlu noktalar olarak raporda dikkat çekmektedir. Diğer yandan, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesindeyse, önemli olay ve gelişmelerin, her türlü iletişim olanağı kullanılarak Sermaye Piyasası Kanunu ve İMKB mevzuatına uygun şekilde kamuya açıklanması, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim uyum raporu, içeriden öğrenenlerin listesi ve etik kuralların kamuya açıklanmış olması ve Holding'in internet sitesinin çok daha kapsamlı hale getirilmiş olmasının oldukça etkili birer faktör olduğu raporda ayrıca belirtildi.
  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  Optima İletişim / Anıl Tümöz / 0212 347 79 11 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. İMKB'de işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş.("GLYHO.IS"), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr