• Global Liman Işletmeleri Dubrovnik Gruz Limanina Talip Oldu 18 Aralık 2014

  Üçü Türkiye'de olmak üzere toplam sekiz önemli ticari ve kruvaziyer limanın işletmesini bünyesinde bulunduran Global Liman İşletmeleri (GLİ), Fransa'da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (BBI) ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. ile Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi için ön yeterlilik başvurusunda bulundu.

  Gruz Limanı ihalesinin, Akdeniz'in en hızlı büyüyen turizm merkezlerinden biri olan Dubrovnik'de kruvaziyer gemi terminali ile otobüs, otopark, ve yönetim binası gibi tamamlayıcı tesislerin yapım ve 40 yıl süreyle işletme hakkı içerdiği açıklandı.

  İhaleyle ilgili olarak bir açıklama yapan Global Liman İşletmeleri CEO'su Saygın Narin, kruvaziyer liman operayonlarındaki büyüme stratejilerinin, başta Akdeniz olmak üzere stratejik konumdaki tüm limanların portföye eklenmesi olduğunu ifade etti. Narin'in açıklamasında, Dubrovnik Kruvaziyer Limanı'nın, 2013 yılında 1,1 milyonun üzerinde yolcu sayısıyla Akdeniz'in en büyük limanlarından biri olduğu ve Gruz Limanı projesinin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Dubrovnik'e gelen kruvaziyer yolcu sayısında ciddi artış sağlayacağı yer aldı.

  GYH Hakkında:
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

  GLİ Hakkında:
  Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) Türkiye'deki ve yurtdışındaki ticari ve kruvaziyer limanlarındaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur. Global Liman halihazırda portföyünde önde gelen sekiz kruvaziyer ve ticaret limanınıyla, Türkiye ve uluslararası operasyonları olan lider bir liman grubudur. 2003'ten bu yana, Global Liman İşletmeleri, her biri güçlü temellere oturan, ayrıcalıklı hinterland erişimi sunan, yurtiçi ve yurtdışında stratejik olarak konumlandırılmış limanlardan oluşan bir portföy geliştirmiştir.

  Bouygues Hakkında:
  Bouygues inşaat, mülkiyet ve yatırım operasyonlarıyla çeşitlendirilmiş endüstriyel bir gruptur. Bouygues, 10,6 milyar Euro satış hacmi ve 55.000'den fazla çalışanıyla 80 ülkede faaliyet göstermektedir.

 • JCR Eurasia Rating 20 Kasım 2014

  JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding'in konsolide yapısını ve Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları'nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB (Trk)/Stabil" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak teyit etmiştir.

  JCR Basin bülteninden konuyla ilgili alintiyi altta görebilirsiniz:

  "Global Yatırım Holding (GYH), 2014 yılı içerisinde Grubun ana faaliyetlerinin bulunduğu sektörlerde büyümesini sürdürmüş olup, konsolide gelirlerine başlıca katkıyı Liman ve Enerji operasyonları sağlamıştır. Grup'un yoğunlaştığı ve konsolide bilançoda önemli yer tutan liman işletmelerine ait gelirler hızlı artış göstermiştir. Grubun Türkiye'de liman operasyonları ağırlıklı olarak Antalya Limanı; yurtdışı operasyonları ise Barselona Limanı'ndan kaynaklanmaktadır. Liman faaliyetlerinden sonra konsolide bilançoda en etkili bölüm olan Enerji faaliyetlerinden üretilen gelirleri ise dikkat çekici şekilde büyümüştür. Bölüm gelirlerinin önemli bir kısmı doğal gaz (CNG) ve maden operasyonlarından oluşmuştur. Holding farklı sektörlerde yürüttüğü faaliyetleriyle gelirlerini çeşitlendirmiş, uzun vadeli yatırımların şirkete nakit akışı üretmeye başlamasıyla birlikte Holding projeksiyonu pozitif etkilenmiştir. Holding'in büyümesinin sonucu olarak katlanılan amortisman giderleri ile yüksek borç düzeyinin sonucu olarak faiz giderlerini artırması, kârlılık üzerindeki baskılayıcı unsurlar olmuştur. Diğer taraftan satın alma ve uzun vadeli yatırımlarının gerektirdiği fonlama ihtiyaçlarına bağlı olarak net işletme sermayesinin düşük seviyesine rağmen mevcut portföy ve iştiraklerde tutulan hisse senetleri yoluyla Holding'e nakit girişi sağlayacak kaynaklar mevcuttur.

  GYH'nin planlamalarının ve ihraç edeceği borçlanma araçlarının realize olma kabiliyetinin yüksek olduğu ve oluşacak nakit akımlarının anapara ve faiz ödemelerine uygun olarak gerçekleşeceği; risk yönetiminde deneyimli ortak ve yönetim kadrosunun varlığına, grup şirketlerinin faaliyet alanlarının değişik sektörlerdeki yaygınlığına dayalı olarak oluşan bilanço bileşiminin iç ve dış şoklara karşı direncinin yüksek olması kanaatiyle Şirket'in görünümü uzun ve kısa vadede 'Stabil' olarak teyit edilmiştir.

  Hakim ortağın ve ortakların firmayı destekleme arzusu ve finansal güçlülük düzeyi, Şirket'in ölçeği, planlanan yatırımların ve sektörel genişlemenin sağlayacağı katkı dikkate alınarak, GYH, 'Desteklenme Notu' kategorisinde (2) düzeyinde teyit edilmiştir. Firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma ve mevcut sermayeleşme düzeyi dikkate alındığında, Firmanın 'Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise (B) düzeyinde teyit edilmiştir."

  Ayrıntılı revize derecelendirme notları aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

  Global Yatırım Holding A.Ş. Istanbul – 20 Kasım 2014
  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BBB- / (Stabil Görünüm)
  Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BBB- / (Stabil Görünüm)
  Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu A-3 / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu A-3 / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Ulusal Notu A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
  Desteklenme Notu 2
  Ortaklardan Bağımsızlık Notu B


  Yatırımcı İlişkileri ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.
  Saygılarımızla,
  ir.globalyatirim.com.tr
  www.globalyatirim.com
  facebook.com/GLYHOIR
  twitter.com/GLYHOIR

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Liman İşletmeleri’nin 250 milyon USD Nominal Tutarlı Tahvil İhracına Yoğun Talep 17 Kasım 2014

  Global Yatırım Holding'in (GYH) %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. (GLİ), 250 milyon USD nominal değerde yurtdışı tahvili satış işlemi başarıyla tamamlandı. 07 Kasım 2014 tarihinde tamamlanan ihraca özellikle Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu menşeli fonlar, bankalar ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. İrlanda borsasında işlem görecek Kasım 2021 vade sonu balon odemeli tahvil toplam 56 adet fon ve kurumsal yatırımcıya satıldı.

  Konuyla ilgili olarak GLİ Ceo'su Saygın Narin, bu ihraçtan sağlanan fonları halihazırda ortalama 4,5 yıl vadeli olan şirket borçlarını 7 senelik bir vadeye yaymanın dışında, özellikle kruvaziyer sektöründeki yeni satın alımlarda kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Mevcut dönemde yapılan bu başarılı ihraçla çok az sayıdaki uzun vadeli uluslararası bono ihraçlarından biri olarak sermaye piyasalarının yanı sıra uluslararası bono piyasalarında da öncü rolünü pekiştirmiş olduğunun altını çizdi.

  GLİ, işletmesini yaptığı beş ayrı ülkedeki sekiz ayrı limanla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmesi konumuna gelmiştir. Portföyündeki Barselona Limanı, iki milyonu aşkın yolcusu ile Akdeniz'in en büyük, dünyanın ise dördüncü en büyük kruvaziyer limanıdır.

   

 • Global Yatırım Holding 2014 Dokuz Aylık Konsolide Net Gelirini 257,3mnTL Olarak Açıkladı 10 Kasım 2014

  Global Yatırım Holding (GYH veya Grup), 2014 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %41'lük bir artış gösterek 257,3mnTL net konsolide gelir açıkladı.

  GYH, 2014 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada konsolide cironun, 2014 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 artarak, 182,8mnTL'den 257,3mnTL'ye yükseldiği belirtildi. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde, Grup'un faaliyet gösterdiği tüm ana sektörlerde büyüme gerçekleştiği vurgulanırken, konsolide ciroya ağırlıklı olarak Liman ve Enerji bölümlerinin gelirlerinin katkı sağladığı ifade edildi.

  Ayrıca, Grubun gecen senenin ilk üç çeyreğinde TL97,1mn olarak gerçekleşen konsolide FAVÖK'ünün, 2014'ün ilk üç çeyreğinde 119,0mnTL'ye eriştiği kaydedildi. Satın almalardan kaynaklanan negatif şerefiye gelirlerinin bu dönemlerde TL54,5mn ve TL51,9mn olarak gercekleştiği, bunlar hariç tutulduğunda ise nakit FAVÖK'ün yılın ilk dokuz ayında %58 artış gösterdiği belirtildi.

  Grup'un faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait gelirlerin 2014 yılının ilk dokuz ayında, 2013 yılıyla karşılaştırıldığında %28 oranında bir artış gösterdiği açıklandı. Türkiye ve yurtdışındaki limanların kuvvetli operasyonel performanslarının, Antalya Liman'ın TEU başına elde edilen gelir artışının ve pozitif kur farkının bu yükselişte etkili olduğu belirtildi. Liman bölümünün FAVÖK tutarının 2014 yılının ilk üç çeyreğinde, Creuers şirketinin satın alınmasından kaynaklanan TL51,9mn negatif şerefiye geliri dahil, TL129,7mn olarak gerçekleştiği ve bir önceki yılin aynı dönemindeki TL61,1mn FAVÖK'le karşılaştırıldığında, %28 artış gösterdiği ifade edildi. Bar Limanı, 2013'ün aynı dönemine kıyasla %4 artış göstererek Grup FAVÖK'üne 2,4mnTL; Grup'un portföyüne yeni eklenen Barselona, Malaga ve Lizbon Limanları'nın ise, özsermaye metoduyla, Grup FAVÖK'üne 4mnTL katkı sağladığı açıklandı.

  2013 yılının aynı dönemine göre %136 büyüme gösteren Enerji Bölümü gelirlerinin, yılın ilk dokuz ayında etkileyici bir performans gösteriği ifade edildi. Bölüm gelirlerinin, ağırlıklı olarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve maden operasyonlarından oluştuğu açıklanırken, 2014'ün ilk dokuz ayında CNG satış hacmini neredeyse üçe katlayarak 63,2mn m3'e yükselten Naturelgaz şirketinin en büyük katkıyı sağladığı belirtildi. Bölümün, 2013 yılı aynı dönemine ait (varlık alımlarından kaynaklanan 54,5mnTL şerefiye gelirleri dahil) 51,5mnTL olarak açıklanan FAVÖK'e kıyasla, 2014'ün ilk üç çeyreğinde 12,4mnTL FAVÖK kaydettiği açıklandı.

  GYH'nin 2014 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı döneminde -16mnTL net zararına karşın 0,3mnTL net kar elde ettiği kaydedildi.

  GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, geçtiğimiz çeyreğin önemli gelişmelerini yorumlayarak, Liman Bölümünün Türk limanlarındaki tartışılmaz başarısından sonra yurtdışında inorganik büyümeye odaklanmaya devam ettiğini ifade etti. "Bu bağlamda, liman şirketimiz, Global Liman RCCL ortaklığıyla Barcelona Limanı'nın %43 hissesinin alımını tamamladıktan sonra Global Liman, Eylül 2014'de limandaki efektif hisse oranını %62'ye yükseltti. Geçtiğimiz yıl satın alınan Bar Limanı'nda ise konteyner hacmi %20 büyümüş ve Liman bölümünün konsolide gelirlerine TL15,5mn katkıda bulunmuştur. Ağustos 2014'de ise, Global Liman, %46 hisseyle lider yatırımcı olduğu konsorsiyumun bir parçası olarak, Lizbon Kruvaziyer Terminali hisse devrini tamamladı." Sayın Eser, yeni alınan limanlara ek olarak, Türk limanlarının da güçlü operasyonel perfomanslarına devam ettiğini ve Grup'un başarısına önemli katkı sağladığını belirtti.
  Kerem Eser, ayrica, ilk üç çeyrekte Enerji bölümünde de kayda değer gelişmeler yaşandığının altını çizdi. Naturelgaz satış gelirlerinde 2014'un ilk dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %128'lik bir büyüme olduğunu ve FAVÖK'ünün bu donemde pozitife döndüğünün altını çizdi. Böylelikle, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, Bölüm'ün karlılığının ve dolayısıyla Grup FAVÖK'üne katkısının yılın ilk üç çeyreğinde önemli ölçüde geliştiğini kaydetti.

  Son olarak, Sayın Eser, enerji verimliliğine yönelik faaliyet gösteren Tres Enerji (tri/co-jenerasyon), ve geçen yıl portföye eklenen feldispat maden şirketi Straton'un ilk dokuz aylık dönemde konsolide rakamlara pozitif katkıda bulunmaya başladığını ve devam eden yatırımların etkisiyle yılın geri kalanında her iki şirkette de hacim büyümesi beklediklerini vurguladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

 • JCR Eurasia Rating GLİ’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-(Trk)’ olarak teyit etmiştir. 02 Ekim 2014

  Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş'nin sahibi olduğu Global Liman İşletmeleri A.Ş., yurt içinde; Kuşadası, Bodrum yolcu Limanları ile Antalya ticari yolcu liman işletmeciliğini yürütmekte iken 2013 yılının ikinci yarısından itibaren elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimini uluslararası arenaya taşımak için kruvaziyer ve ticaret limanları işletmeciliği alanlarındaki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Global Liman'ın organik ve inorganik büyüme stratejileri çerçevesinde, piyasa talebi ve güçlü erişim olanakları sunan bu limanlara ek olarak, Karadağ- Bar liman özelleştirmesi ihalesini kazanarak, limanı işleten kuruluşun önemli bir hissesini devralan Global Liman bu yolla limanın 30 yıllığına işletme hakkını elde etmiştir. Ayrıca, Royal Caribbean Cruises Ltd ile kurdukları şirket vasıtasıyla Barselona kruvazör yolcu limanı işleten Creuers firmasının tüm hissesini alan Global Liman, şirkette ana hissedar konumuna ulaşmıştır. Global Liman Uluslararası firmalar ve yerel ortaklıklardan oluşan iş ortaklığı grubu sayesinde Lizbon kruvazör Yolcu terminali işletme ihalesini de kazanmış olup devir işlemleri tamamlanmıştır.

  Yurt içinde Cruise gemilerine ve yolcularına sağladığı servis ve yüksek pazar payı ile sektörün önde gelen oyuncularından biri olan şirket, son dönemdeki uluslararası operasyonlarının sayesinde yaklaşık 4 milyon kruvazör yolcu kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük liman işletmecisi kuruluşlarından birisi olmuştur. Uluslar arası üne sahip firmalar ile kurdukları ortaklıklar vasıtasıyla işlettiği limanlar dâhil liman sayısını 8'e çıkran firma çok geniş bir coğrafyaya hitap ederek jeopolitik risklerden kaynaklanan dalgalanmalara karşı esneklik kazanmıştır. Uluslararası arenaya taşınan operasyonel faaliyet alanlarından gelecek dönemlerde sağlanacak gelir artışının firmanın karlılık performansına yapacağı katkı ile portföy yapısının çeşitlendirilerek dalgalanmalara karşı esneklik kazanılması uzun vadeli ulusal not görünümünün pozitif seviyeye revize edilmesinin ana etkenlerindendir.

  Firmanın ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların finansal güçlülük düzeyleri (2), Firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise (AB) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia Rating'in notasyon sisteminde "yüksek" düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini yerine getireceği gösterirken, destek kategorisindeki (2) notu da dış destek ihtimalinin "yeterli" seviyede olduğunu göstermektedir.

  Ayrıntılı revize derecelendirme notları aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

  Global Liman İşletmeleri A.Ş. Istanbul – 02 Ekim 2013
  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BBB- / (Stabil Görünüm)
  Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BBB- / (Stabil Görünüm)
  Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
  Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu A - 3 / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu A - 3 / (Stabil Görünüm)
  Kısa Vadeli Ulusal Notu A - 1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
  Desteklenme Notu 2
  Ortaklardan Bağımsızlık Notu AB

   

  Yatırımcı İlişkileri ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.

  Saygılarımızla,
  ir.globalyatirim.com.tr
  www.globalyatirim.com
  facebook.com/GLYHOIR
  twitter.com/GLYHOIR

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

  GLİ Hakkında:
  Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) Türkiye'deki ve yurtdışındaki ticari ve kruvaziyer limanlarındaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur. Global Liman halihazırda portföyünde önde gelen sekiz kruvaziyer ve ticaret limanınıyla, Türkiye ve uluslararası operasyonları olan lider bir liman grubudur. 2003'ten bu yana, Global Liman İşletmeleri, her biri güçlü temellere oturan, ayrıcalıklı hinterland erişimi sunan, yurtiçi ve yurtdışında stratejik olarak konumlandırılmış limanlardan oluşan bir portföy geliştirmiştir.

 • Global Liman İşletmeleri, Creuers’ı Bünyesine Katarak Dünyanın En Büyük Liman İşletmecisi Oldu 30 Eylül 2014

  Global Yatırım Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan, yurtiçi ve yurtdışında sekiz ticari ve yolcu limanın işletmesini yürüten Global Liman İşletmeleri (GLİ), Royal Carribean Cruises (RCCL)'la ortak olduğu Barcelona Port Investments'daki (BPI) hissedarlık oranını arttırarak Creuers Del Port De Barcelona S.A.'nın kalan hisselerinin devrini tamamladı. Böylece, GLİ, BPI'deki efektif ortaklık payını %62'ye çıkartarak çoğunluk hissedar oldu. GLİ'nin %62'lik hisse payının toplam değeri ise 54.048.500Euro olarak açıklandı. Hisse alımında, İspanya'nın en büyük üç bankası olan Banco Santander, S.A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) CaixaBank, S.A nin ve Hollanda menseli Demir-Halk bank ( Nederland) N.V. (DHB)den oluşan ve BBVA'in lider aranjör olduğu konsoriyumdan uzun vadeli proje finansmanı sağladı.

  BPI, 27 yıllık işletme hakkına sahip olan dört terminal ve yıllık işletme lisansı sözleşmesine sahip bir terminali olan Barselona Kruvaziyer Limanı'nın %100 hissesine sahip olmasının yanı sıra, Malaga Kruvaziyer Limanı'nın %80 ve Singapur Kruvaziyer Limanı'nın ise %40 hisseye sahiptir. Beş kruvaziyer terminalinden oluşan Barselona Kruvaziyer Limanı'nın, yolcu sayısı ve gemi seferleri olarak değerlendirildiğinde Akdeniz'in en büyük yolcu limanı olduğu açıklandı. Yılda 2,7 milyon ağırlayan Barselona Kruvaziyer Limanı'nın 2013 yıl sonu FAVÖK'ü ise 18,5mnUSD olarak kayda geçti.

  Türkiye'ye gelen toplam kruvaziyer yolcuların neredeyse %50'sini karşılayan Global Liman İşletmeleri, Türkiye'de yılda 850.000'den fazla yolcuya hizmet vermektedir. GLİ, 2014'ün ilk altı ayında, geçtğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %64'lük bir artış göstererek 46,5mnTL FAVÖK açıklamıştır. Tüm yıl seklinde değerlendirildiginde ise bu rakamın 2014 itibariyle 80mnUSD olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

  Global Liman İşletmeleri CEO'su Saygın Narin, Barselona Limanı'nın GLİ portföyüne katılımıyla kuruvaziyer endüstrisinde yeni bir devrin başladığına işaret etti. Narin, son yıllarda organik büyüme ve Türkiye'deki limanların konsolidasyonuna odaklandıklarını belirtirken, simdilerde ise GLİ'nin bölgesel olarak önde gelen ticari liman işletmecisi ve dünyanın bir numaralı kruvaziyer liman işletmecisi olma yolunda düğmeye bastiklarını ifade etti. Aralık 2013'te Karadağ, Bar Limanı'nın %62 hisse alımını tamamlayan GLİ, geçtiğimiz günlerde Lizbon, Portekiz'deki kruvaziyer terminalinin işletme hakkını da bir konsorsiyumun lider yatırımcısı olarak kazandı. Bugün, uluslararası limanlarda faaliyet gösteren ilk ve tek Türk liman işletmecisi olmanın gururunu yaşayan GLİ, Barselona, Malaga ve Singapur Limanlarını portföyüne eklemesiyle birlikte yıllık 4,2 milyon yolcu trafiğini yönetecek.

  Yatırımcı İlişkileri ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.
  Saygılarımızla,
  ir.globalyatirim.com.tr
  www.globalyatirim.com
  facebook.com/GLYHOIR
  twitter.com/GLYHOIR

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

  GLİ Hakkında:
  Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) Türkiye'deki ve yurtdışındaki ticari ve kruvaziyer limanlarındaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur. Global Liman halihazırda portföyünde önde gelen sekiz kruvaziyer ve ticaret limanınıyla, Türkiye ve uluslararası operasyonları olan lider bir liman grubudur. 2003'ten bu yana, Global Liman İşletmeleri, her biri güçlü temellere oturan, ayrıcalıklı hinterland erişimi sunan, yurtiçi ve yurtdışında stratejik olarak konumlandırılmış limanlardan oluşan bir portföy geliştirmiştir.

 • Global Liman İşletmeleri Lizbon Kruvazier Terminali hisse devrini lider yatırımcı olarak tamamladı 26 Ağustos 2014

  Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("GLİ"), Royal Caribbean Cruises Ltd. (%20), Creuers del Port de Barcelona, S.A. (%10) ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS LDA (%30) ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Kruvaziyer Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının hisse transferini %40 hisseyle lider yatırımcı olarak tamamladı.

  Bugün itibariyle GLI Royal Caribbean ile ortaklığıyla Creuers'in efektif olarak %21.5 hissesine sahip olan GLİ, yakın zamanda bu oranı %62'ye çıkarmak için bağlayıcı bir hisse alımı anlaşmasını imzaladı. 1.8 milyon yolcu kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük kruvaziyer limanı olan Barselona Limanı'nı işleten Creuers, Malaga Kruvaziyer Limanı'nın çoğunluk ve Singapur Kruvazier Limanı'nın azınlık hisselerine de sahiptir. Creuers hisse devrinin tamamlanması ile GLİ'nin Lizbon Ortak Girişim Grubu'ndaki efektif hisse oranı %46,5'e yükselecektir.

  Kamu hizmeti imtiyazı çerçevesinde, Lizbon Kruvazier Terminali için planlanan 35 yıllık Yap İşlet Devret (YİD) modeli 16,619m2 büyüklüğünde kentin simgesi (landmark) bir kruvaziyer terminalinin inşaatını ve işletmesini içermektedir. İmtiyazın kapsadığı toplam alan ise 60,632m2'dir. Lizbon Liman Başkanlığı, yeni eklenecek terminalle rıhtım uzunluğunun 1425 metre'ye ulaşması ve 2 milyon yolcu kapasitesiyle birlikte, kruvaziyer sefer ve yolcu sayılarının yanı sıra turn-around operasyonlarını da arttırmayı hedeflemektedir. Bu sayede 2013'te ziyaret eden 550,000 yolcu sayısının yakın gelecekte ikiye katlanarak bölgesel turizm ve ekonomiye katkı sağlaması planlanmaktadır. Terminal inşaatının 2015 yılının ilk yarısında başlanması ve 2016 sonu itibariyle, toplam 22 milyon Euro yatırımla tamamlanması beklenmektedir.

  Projenin tamamlanması ve Lizbon Kruvaziyer Terminali'nin, Barcelona, Malaga, Singapore, Kuşadası, Bodrum and Antalya limanlarını dahil olduğu mevcut portföyüne eklenmesiyle, GLİ, tüm dünyada 10 milyon kruvaziyer yolcusuna ulaşarak dünyanın en büyük kruvaziyer operatörü olacaktır.

 • Sıkıştırılmış Doğal Gaz Satışlarında Dönüm Noktası ve Türk Limanların FAVÖK’ünde %52 Artış 19 Ağustos 2014

  Global Yatırım Holding (GYH ya da Grup), 2014 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre %48'lik bir artış gösterek 158,5mnTL net konsolide gelir açıkladı.

  GYH, 2014 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada konsolide cironun 2014'ün ilk yarsında bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 artarak, 107,0mnTL'den 158,5mnTL'ye yükseldiği belirtildi. 2014 yılının ilk yarısında Grup'un konsolide cirosuna ağırlıklı olarak Liman ve Enerji bölümlerinin gelirlerinin katkı sağladığı ifade edildi.

  Ayrıca, yılın ilk yarısında, GYH'e ait Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının, 41,3mnTL olarak gerçekleştiği belirtildi. 2013 yılının aynı döneminde bu tutarın, 54,5mnTL'lik şerefiye gelirleri de dahil, 72,8mnTL olduğu kaydedildi. Bunlar hariç tutuldugunda, Grup'un Nakit FAVÖK'ünün 2014'ün ilk altı aylık döneminde 2013'ün aynı dönemine göre %139 büyüdüğü açıklandı.

  Grup'un faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait gelirlerin 2014 yılının ilk altı ayında, 2013 yılıyla karşılaştırıldığında %40 oranında bir artış göstererek 85,3mnTL'ye ulaştığı açıklandı. Farklı limanların güçlü operasyonel performansları, Port Akdeniz'de TEU başına kazanılan gelir artışı ve kur farklarının pozitif katkısının bu büyümede etkili olduğu belirtildi. Liman bölümünün FAVÖK tutarının 2014 yılının ilk yarısında, bir önceki yılla karşılaştırıldığında 28,3mnTL'den 46,5mnTL'ye yükseldiği ifade edildi. Ayrıca kayda değer olarak, 2013'ün ilk altı aylık dönemine göre %52 artarak Grup FAVÖK'üne 42,9mnTL katkı sağlayan Türk limanlarının güçlü operasyonlarının altı çizildi. Bar Limanı konteyner operasyonlarındaki %24 büyümenin ve Barselona Limanı'ndan elde edilen temettü gelirlerinin katkıda bulunan ek faktörler olduğu açıklandı.

  2013 yılının aynı dönemine göre %142 büyüme gösteren Enerji Bölümü gelirlerinin, yılın ilk yarısında etkileyici bir performans gösteriği ifade edildi. Bölüm gelirlerinin, sıkıştırılmış doğal gaz ve maden operasyonlarından oluştuğu açıklanırken, 2014'ün ilk altı ayında CNG satış hacmini yüzde yüzden fazla büyüme göstererek 35,3mn m3'e katlayan Naturelgaz'ın en büyük katkıyı sağladığı belirtildi. Bölümün, 2013 yılı aynı dönemine ait (varlık alımlarından kaynaklanan 54,5mnTL şerefiye gelirleri dahil) 53,2mnTL olarak açıklanan FAVÖK'e kıyasla, 2014'ün ilk yarı yılında 12,3mnTL FAVÖK kaydettiği açıklandı.

  Son olarak, GYH 2014 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde 3,5mnTL net karına karşın 33,1mnTL net zarar açıkladı. Bu düşüşün ana nedeninin, yüksek amortisman ve itfa paylarının yanı sıra düşük şerefiye gelirlerinden de kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, 2013 yılı karında varlık alımlarından kaynaklanan 54,5mnTL tutarındaki şerefiye katkısının ve 17.7mnTL daha düşük amortisman giderinin etkili olduğunu ifade edildi.

  GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, geçtiğimiz yarı yılın önemli gelişmelerini yorumlayarak, Liman Bölümünün Türk limanlarındaki tartışılmaz başarısından sonra yurtdışında inorganik büyümeye odaklanmaya devam ettiğini ifade etti. "Bu bağlamda, RCCL ortaklığıyla Barcelona Limanı'nın %43 hissesinin alımını tamamlayan Global Liman, hissedarlığını gerekli resmi izinlerin sağlanmasının ardından %62'ye yükseltmek için bağlayıcı hisse alım sözleşmesi imzalamıştır. Geçtiğimiz yıl satın alınan Bar Limanı'nda ise ilk yarı yılda konteyner hacmi %24 büyümüş ve Liman bölümünün konsolide gelirlerine 10,8mnTL katkıda bulunmuştur. Temmuz 2014'de, Global Liman'ın %40 hissedarlık payıyla lider yatırımcı olduğu ortak girişim grubuyla Lizbon Liman Müdürlüğü arasında, Temmuz 2014'de imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır, belirli koşulların tamamlanmasının ardından devir işlemleri gerçekleşecektir." Eser, portföye yeni katılan limanların yanı sıra, Türkiye'deki limanların da güçlü performanslarına devam ederek Grup'un başarısına önemli katkı sağladığını açıkladı.
  Kerem Eser, ilk yarı yılda Enerji bölümünde de kayda değer gelişmeler yaşandığının altını çizdi. "Naturelgaz şirketi CNG satış hacminde bir dönüm noktası yaşamaktadır, ilk yarı yılda geçen yılın aynı dönemine göre %127'lik bir büyüme gerçekleşmiştir. 2014 yılında şirketin karlılığı ve dolayısıyla Grup'un FAVÖK'üne olan katkısı devam edecektir."

  Son olarak, Sayın Eser, enerji verimliliğine yönelik faaliyet gösteren Tres Enerji, ve geçen yıl portföye eklenen feldispat maden şirketi Straton'un ilk yarı yılda konsolide rakamlara pozitif katkıda bulunmaya başladığını ve devam eden yatırımların etkisiyle yılın kalanında her iki şirkette de önemli miktarda hacim gelişmesi beklediklerini vurguladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

 • Lizbon Liman İdaresi hisse alım sözleşmesi 17 Temmuz 2014

  Global Yatırım Holding'in %100 iştiraki, yolcu ve ticaret alanında yurtiçi ve yurtdışında limanlar işleten önde gelen liman operatörü Global Liman İşletmeleri (GLİ), Royal Carribean Cruises Ltd, Creuers del Port de Barcelona, S.A. ve Grupo Sousa Investimentos SGPS, LDA'dan oluşan konsorsiyumun bir parçası olarak Lizbon Liman İdaresi'nin Yap İşlet Devret kontratı için tercih edilen ihale katılımcısı olma hakkını kazandığını 17 Ocak 2014'de açıklamıştı. GLİ, %40 payla ortak girişim grubunun lider yatırımcısı olup, Grupo Sousa Investimentos SGPS %30, Royal Carribean Cruises Ltd %20 ve Creuers del Port de Barcelona, S.A. %10 hisseye sahiptir. GLİ, Royal Carribean Cruises'la ortak olduğu Creuers'da bugün itibariyle %21,5 hisseye sahip olmakla birlikte, hissedarlık oranını efektif olarak %62'ye yükseltmek için bağlayıcı hisse alım sözleşmesi imzalamıştır.

  GLİ, İmtiyaz Sözleşmesi'ne ilişkin Rekabet Kurulu ve Sayıştay onayının alındığını ve Ortak Girişim Grubu'nca kurulan LCT-Lisbon Cruise Terminals, LDA'yle Lizbon Liman Müdürlüğü arasında bugün İmtiyaz Sözleşmesi'nin imzalandığını bildirmiştir. Belirli koşulların tamamlanmasını müteakip devir işlemleri 30-60 gün içerisinde gerçekleşecektir.

  Sözleşme, Lizbon Cruise Terminali'nde kruvaziyer terminali inşaatını ve kamu hizmeti imtiyazı esaslı olarak 35 yıllığına işletilmesini içermektedir. Yeni yapılacak terminalle Lizbon Liman İdaresi, gelen gemi ve yolcu sayısını artırmayı ve halihazırda 550.000 yolcu olan mevcut liman trafiğinin orta vadede ikiye katlanmasını hedeflemektedir. Yeni terminalin limana tahmini 1,8mn yolcu kazandırarak bölgesel turizm ve ekonomiye olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Toplam yatırım maliyeti yaklaşık 22mn Avro olarak hesaplanan yeni Lizbon Kruvaziyer Terminali'nin inşaatına 2014 yılında başlanıp 2015 yılının sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

  www.globalyatirim.com.tr
  www.globalports.com.tr

  Detaylı Bilgi İçin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında:
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş. (GYH) altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören GYH (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.
  GLİ Hakkında:
  Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) Türkiye'deki ve yurtdışındaki ticari ve kruvaziyer limanlarındaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur. Global Liman halihazırda portföyünde önde gelen sekiz kruvaziyer ve ticaret limanınıyla, Türkiye ve uluslararası operasyonları olan lider bir liman grubudur. 2003'ten bu yana, Global Liman İşletmeleri, her biri güçlü temellere oturan, ayrıcalıklı hinterland erişimi sunan, yurtiçi ve yurtdışında stratejik olarak konumlandırılmış limanlardan oluşan bir portföy geliştirmiştir.

 • Barselona Limanı Hisse Devri Hakkında 20 Haziran 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Global Liman), Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte, Avrupa'nın en büyük yolcu limanı olan ve şu anda 1,8 milyon yolcu trafiğine sahip olan Barselona Limanı'nı işleten Creuers del Port de Barcelona, S.A. (Creuers) unvanlı şirketin toplam %43 hissesini devraldığını ve Creuers'teki bakiye hisseleri devralarak çoğunluk ortak olmak üzere, Creuers'deki diğer hissedarlar ile 5 Mayıs 2014 tarihinde bir ön protokol imzaladığını 5 Mayıs 2014 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.
  Global Liman, Ön Protokol çerçevesinde, Creuers'deki diğer hissedarlar World Duty Free Group Espa a, S.A. ve Vapores Suardiaz Mediterr neo, S.A. ile 20 Haziran 2014 tarihinde kalan %57 hisseyi devralmak için bağlayıcı ve nihai nitelikte bir Hisse Devri Sözleşmesi'ni imzaladığını ve İspanya'da bulunan Ulusal Piyasa ve Rekabet Komisyonu (Comision Nacional de los Mercados y la Competencia) gibi kurumlardan onay alınması da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Hisse Devri Sözleşmesi'nde belirtilmiş ön koşulların gerçekleşmesinin ardından Hisse Devri işleminin tamamlanacağını bildirmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

  Creuers, Barselona Limanı dışında Malaga Limanı'nı işleten Cruceros Malaga, S.A. unvanlı şirketin % 80 hissesine ve Singapur Limanı'nı işleten Sats-Creuers Cruise Services Pte. Ltd. unvanlı şirketin de % 40 hissesine sahip bulunmaktadır.

  Yatırımcı İlişkileri ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.

  Saygılarımızla,
  ir.globalyatirim.com.tr
  www.globalyatirim.com
  facebook.com/GLYHOIR
  twitter.com/GLYHOIR

 • GYH Ç1 2014 Konsolide Net Gelirini 66,5mnTL Olarak Açıkladı 12 Mayıs 2014

  Global Yatırım Holding (GYH ya da Grup), 2014 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %54'lük bir artış gösterek 66,5mnTL net konsolide gelir açıkladı.

  GYH, 2014 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 artarak, 43,2mnTL'den 66,5mnTL'ye yükseldiği belirtildi. 2014 yılının ilk çeyreğinde, Grup'un faaliyet gösterdiği tüm ana sektörlerde büyüme gerçekleştiği vurgulanırken, konsolide ciroya ağırlıklı olarak Liman ve Enerji bölümlerinin gelirlerinin katkı sağladığı ifade edildi.

  Ayrıca, GYH, 2014 birinci çeyrek sonunda Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının, 11,0mnTL olarak gerçekleştiği belirtildi. 2013 yılının aynı döneminde bu tutarın, varlık alımından elde edilen 2,8mnTL gelir de dahil olmak üzere 5,5mnTL olduğu kaydedildi.

  Grup'un faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait gelirlerin 2014 yılının ilk üç ayında, 2013 yılıyla karşılaştırıldığında %64 oranında bir artış göstererek 36,3mnTL'ye ulaştığı açıklandı. Ticari liman faaliyetlerinin, özellikle Antalya ve Bar Limanları'nın güçlü operasyonel performansının bu artışta etkili olduğu belirtildi. Liman bölümünün FAVÖK tutarının 2014 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılla karşılaştırıldığında 8,6mnTL'den 15,8mnTL'ye yükseldiği ifade edildi. Grup'un portföyüne yeni eklenen Bar Limanı ve Barselona Limanı'nın ise, konsolide FAVÖK'e sırasıyla 1,3mnTL ve 1,7mnTL katkıda bulunduğu açıklandı.

  Enerji segmentinin sıkıştırılmış doğal gaz ve feldspat satışlarından oluşan 2014 yılının ilk üç aylık gelirleri 22,7mnTL olarak açıklandı. Bölümün FAVÖK'ü 2013 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen, 2.8mnTL tutarında şerefiye gelirleri de dahil, 2,4mnTL FAVÖK'e kıyasla 2014 yılınının aynı döneminde 3,3mnTL olarak gerçekleşti.
  Son olarak, GYH 2014 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde 19,8mnTL net zararına karşın 26,5mnTL net zarar açıkladı. Bu düşüşün ana nedenlerinin Grup'un, 2013'ün aynı dönemine göre 1,9mnTL'lik artışla, uzun vadeli kredilerinden kaynaklanan 2,7mnTL tutarındaki geçici kur farkı giderleri ve 2013'ün aynı dönemine göre 8,4mnTL artışla, 20,0mnTL tutarındaki amortisman/itfa payı giderleri olduğu belirtildi.

  GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, geçtiğimiz çeyreğin önemli gelişmelerini yorumlayarak, Liman Bölümünün Türk limanlarındaki tartışılmaz başarısından sonra yurtdışında inorganik büyümeye odaklanmaya devam ettiğini ifade etti. "Bu bağlamda, RCCL ortaklığıyla Barcelona Limanı'nın %43 hissesinin alımını tamamlayan Global Liman, geri kalan %57 hisseyi tek başına almak için ön protokol imzalamıştır. Geçtiğimiz yıl satın alınan Bar Limanı'nda ise ilk çeyrekte konteyner hacmi %42 büyümüş ve Liman bölümünün konsolide gelirlerine TL5,9mn katkıda bulunmuştur. Ocak ayında ihale sonucu belli olan Lizbon Limanı'nda ise gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından imtiyaz sözleşmesinin imzalanması beklenmektedir."
  Kerem Eser, ilk çeyrekte Enerji bölümünde de kayda değer gelişmeler yaşandığının altını çizdi. Naturelgaz şirketinin CNG satış hacminde ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %72'lik bir büyüme olduğunu belirten Eser, bu dönemde alınan Çaykur ihalesinin de yardımıyla şirketin 2014 yılında karlılığının önemli ölçüde arttıracağını ifade etti.

  Son olarak, Sayın Eser, enerji verimliliğine yönelik faaliyet gösteren Tres Enerji, ve geçen yıl portföye eklenen feldispat maden şirketi Straton'un ilk çeyrekte konsolide rakamlara pozitif katkıda bulunmaya başladığını ve devam eden yatırımların etkisiyle yılın kalanında her iki şirkette de önemli miktarda hacim gelişmesi beklediklerini vurguladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

 • GYH 2013 Yılı Konsolide Cirosunu 247,3mnTL, Konsolide FAVÖK’ü 190,0mnTL Olarak Açıkladı 11 Mart 2014

  Global Yatırım Holding (GYH ya da Grup), 2013 yılınında geçen yıl açıkladığı 166,3mnTL'ye kıyasla %49'luk artışla 247,3mnTL gelire ulaşmıştır.

  GYH, 2013 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 artarak, 166,3mnTL'den 247,3mnTL'ye yükseldiği belirtildi. 2013 yılında Grup'un faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde büyüme gerçekleştiği vurgulanırken, konsolide ciroya ağırlıklı olarak Liman ve Enerji bölümlerinin gelirlerinin katkı sağladığı ifade edildi.

  Ayrıca, GYH, 2013 yılında Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının, Bar Limanı, Naturelgaz ve Straton alımları sonucu oluşan 109,7mnTL şerefiye geliri de dahil, 190,0mnTL olarak gerçekleştiği belirtildi. 2012 yılında bu tutarın, varlık satışından elde edilen 163,0mnTL gelir de dahil olmak üzere 208,3mnTL olduğu kaydedildi.

  Grup'un faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait gelirlerin 2013 yılında 2012 yılıyla karşılaştırıldığında %17 oranında bir artış göstererek 149,0mnTL'ye ulaştığı açıklandı. Ticari liman faaliyetlerinin, özellikle Antalya Limanı'nın güçlü operasyonel performansının bu artışta etkili olduğu belirtildi. Liman bölümünün (tek seferlik proje giderlerinden arındırılmış) normalleştirilmiş FAVÖK tutarının 2013 yılında, bir önceki yılla karşılaştırıldığında 80,2mnTL'den 93,9mnTL'ye yükseldiği ifade edildi.

  Enerji segmentinin sıkıştırılmış doğal gaz ve feldspat satışlarından oluşan 2013 gelirleri 63,3mnTL olarak açıklandı. Bölümün FAVÖK'ü 2012 yılında kaydedilen 3,1mnTL FAVÖK'e kıyasla 2013 yılınında 53,1mnTL olarak gerçekleşti. Segmentin 2013 yılı FAVÖK'ü, Haziran ayında gerçekleşen varlık alımı sonucu oluşan 54,5mnTL tutarındaki negatif şerefiyeyi de içermektedir. 2012 yılında bu rakam 12,8mnTL olarak gerçekleşmiştir.

  Son olarak, GYH 2013 yılında, bir önceki yılın 108,4mnTL net karına karşın 29,1mnTL net kar açıkladı. Bu düşüşün ana nedenlerinin Grup'un uzun vadeli kredilerinden kaynaklanan 46,9mnTL tutarındaki döviz kuru farkı ve varlık alımı sonucu oluşan 60,0mnTL tutarındaki amortisman/itfa payı giderleri olduğu belirtildi. Ayrıca, temettü dağıtımına bağlı olarak ertelenen vergi gelirlerinde 2013 yılında 15,4mnTL azalma meydana geldi.

  GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, önceki yılın önemli gelişmelerini yorumlayarak Hisse Geri Alım Programının 2013'ün sonlarında tamamlandığını ve Şirket sermayesinin %9,24'ünü temsil eden 20.791.765 hissenin geri alındığını belirtti. Geri Alım Programı sayesinde, GYH ortaklarına 2013 yılında ödediği 0,05940TL/hisse temettüye ilave olarak, yatırımcılarına hisse başı 0.1443TL nakit dağıtımı gerçekleştirdi.

  Ayrıca, 2013'deki uluslararası liman alımlarına istinaden, Sayın Eser, Türk limanlarındaki tartışılmaz başarısından sonra, Liman Bölümünün yurtdışında inorganik büyümeye odaklandığını ifade etti. "Bu bağlamda, Bölüm, Bar Limanı'nın %62 ve RCCL ortaklığıyla Barcelona Limanı'nın %43 hissesinin alımını tamamlamıştır. Grup için bu satınalma çok önemliydi, bu özelleştirmeyle ilk kez bir Türk şirketi yurtdışındaki bir limanın çoğunluk hissesini aldı."

  Sayın Eser, Grup'un nakit performansından memnun olduklarını belirtti. Sn. Eser 2013 yılında Grup'un tüm iş kollarının pozitif nakit akışı yarattığını ifade etti. Son olarak, Eser, Grup olarak karlılığa ve enerji, madencilik ve gayrimenkul yatırımlarından sürdürülebilir nakit temettü akışına odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten Detaylı Bilgi İçin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş.(www.globalyatirim.com.tr); altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en verimli şekilde değerlendirmektedir.

 • GYH, Akkök’le birlikte Şırnak Termik Santrali İnşaatına Başlıyor 24 Ocak 2014

  GYHGlobal Yatırım Holding (GYH), %100 bağlı ortaklığı olan Global Enerji'nin (GE) yürütmekte olduğu 270MW gücündeki, asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisiyle inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi'nin hisse devrine ilişkin olarak Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'le (Akkök) mutabakata vardığını açıkladı.

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu izinlerinin alınması ve Akkök tarafından gerçekleştirilecek hukuki sürecin ardından Akkök, GE'nin %85'ine sahip olduğu Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Galata Enerji) ve Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş. (Geliş Madencilik) şirketlerindeki %55'e tekabül eden hisselerini devraldı.

  Temmuz 2014'te temeli atılması

  Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticilerinen biri olan Akkök'le Şırnak Termik Santrali'nde kuralan ortaklık konusunda henüz kesin olmamakla beraber bir ön mutabakata vardıklarını söyleyen Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Emiroğlu, "Akkök Grubu, kurulu güç bakımından Türkiye'deki en büyük üretim şirketlerinden biri. Grup olarak kendileri de sanayi elektriği kullanıcısı. Ayrıca tesis insaasi, elektrik dağıtımı ve ticaretindeki uzmanlıkları Şırnak'ta Akkök Grubu ile görüşmelere başlamamızda önemli bir etken oldu" dedi.

  Emiroğlu, "Proje hayata geçtiğinde elektrik üretim maaliyetleri açısından Türkiye'deki en verimli üretim tesislerden biri olacak. Yüzde yüz yerli kaynaklarla üretim gerçekleştirileceğinden tesis cari açığın en önemli kalemlerinden biri olan enerji ithalatında azalma saglayacak. Geliş Madencilik'in sahip olduğu lisans alanındaki asfaltit kaynaklarıyla ilk etapta 135+135 MV'lık santral kurulması planlanıyorsa da lisans alanındaki maden hacminin kurulu gucu onemli olcude artirabilmeye olanak taniyacagi tahmin ediliyor. Proje aynı zamanda bölgenin en büyük sanayi tesisi olacak. Santral, bölgenin en önemli özel sektör iş vereni olarak yalnızca Şırnak'a değil çevre illere de istihdam sağlayacak" şeklinde konuştu.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

  www.globalyatirim.com.tr

  Bülten detaylı bilgi için: Optima İletişim / 0212 347 79 11 / Cihan Kardeşler / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında:
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş. (GYH) altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören GYH (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.

 • Global Liman İşletmeleri Lizbon Kruvaziyer Terminali Kontrat Müzakeresi Sürecine Davet Edildi 17 Ocak 2014

  GYHGlobal Port HoldingGlobal Yatırım Holding'in %100 iştiraki, yolcu ve ticaret alanında Türkiye'nin üç önemli büyük limanına sahip tek liman operatörü Global Liman İşletmeleri ("GLİ"), Royal Carribean Cruises Ltd, Creuers del Port de Barcelona, S.A. ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS, LDA'dan oluşan konsorsiyumun bir parçası olarak Lizbon Liman İdaresi'nin Yap İşlet Devret kontratı için tercih edilen ihale katılımcısı olma hakkını kazanmıştır. Sözleşme, Lizbon Cruise Terminali'nde kruvaziyer terminali inşaatını ve kamu hizmeti imtiyazı esaslı olarak 35 yıllığına işletilmesini içermektedir.

  Yeni yapılacak terminalle Lizbon Liman İdaresi gelen gemi ve yolcu sayısını artırmayı ve halihazırda 550.000 yolcu olan mevcut liman trafiğinin orta vadede ikiye katlanmasını hedeflemektedir. Yeni terminalin limana tahmini 1,8mn yolcu kazandırarak bölgesel turizm ve ekonomiye olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Toplam yatırım maliyeti yaklaşık 24mn Avro olarak hesaplanan yeni Lizbon Kruvaziyer Terminali'nin inşaatına 2014 yılında başlanıp 2015 yılının sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

  GLİ Genel Müdür Yardımcısı Arpak Demircan "Bugüne kadar limancılıkta organik büyümeyi benimsedik. Türkiye'de işlettiğimiz limanlarımızda verimlilik, sistem ve pazarlama süreçlerini yeniledik. Üç limanımızın birbiri arasındaki entegrasyonunu da tamamladık. Bu süreçlerin ardından inorganik büyümeye odaklandık. Bu strateji çerçevesinde Bar Limanı'nın %62 hissesini ve dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinden Royal Caribbean Cruises Ltd.'le birlikte Barcelona Liman'ının %43'ünü aldık. Şimdi ise Royal Caribbean'la güçlerimizi tekrar birleştirip, uluslararası varlık portföyümüzü daha da genişletmek için Lizbon Kruvaziyer Terminal'ini bünyemize katma amacındayız. Böylelikle, hali hazırda işletmecisi olduğumuz Barselona, Malaga, Singapur, Kuşadası, Bodrum ve Antalya Liman'larıyla birlikte, kruvaziyer kapasitemizi dünya çapında 10mn yolcuya çıkartmayı hedeflemekteyiz." dedi.

  GLİ, imtiyaz için 40% hissesi kendi elinde bulunan, 30% hissesi Grupo Sousa Investimentos SGPS'ye, %20 hissesi Royal Carribean Cruises Ltd.'ye ve %10 hissesi de Creuers Del Port Barcelona S.A.'ya ait olan bir Özel Amaçlı Şirket'le teklif vermiştir.

  www.globalyatirim.com.tr
  www.globalports.com.tr

  Detaylı Bilgi İçin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GYH Hakkında:
  Ekim 2004 tarihinde bir holding şirketi olarak yeniden yapılanan Global Yatırım Holding A.Ş. (GYH) altyapı, gayrimenkul, enerji ve finansal servisler olmak üzere birçok faaliyet alanında yatırım yapmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören GYH (GLYHO.IS), finans alanındaki deneyimlerini, endüstriyel iş olanaklarında en iyi şekilde değerlendirmektedir.
  GLİ Hakkında:
  Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) Türkiye'deki ve Akdeniz bölgesindeki ticari ve aynı zamanda kruvaziyer limanlarındaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur. Global Liman halihazırda portföyünde önde gelen üç kruvaziyer ve ticaret limanını işleten Türkiye'deki yegane liman grubu ve operatörüdür. 2003'ten bu yana, Global Liman İşletmeleri, her biri güçlü temellere oturan, ayrıcalıklı hinterland erişimi sunan, Türkiye'de stratejik olarak konumlandırılmış limanlardan oluşan bir portföy geliştirdi. Global Liman, 2012'de gelen gemi sayısı bazında kruvaziyer limancılık sektörünün yüzde 50'sini elinde bulunduran Türkiye'nin en büyük liman operatörüdür.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr