• Global Yatırım Holding 2015 Yılı Konsolide Cirosunu 552,2mnTL, Konsolide FAVÖK’ünü ise 217,6mnTL Olarak Açıkladı 08 Mart 2016

  Global Yatırım Holding (GYH ya da Grup), 2015 yılında, geçen yıl açıkladığı 356,7mnTL’ye kıyasla %55’lik artışla 552,2mnTL gelire ulaştı. Grubun konsolide FAVÖK’ü ise 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %97 oranında önemli bir artış göstererek 217.6mn TL seviyesinde gerçekleşti.

  GYH, 2015 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada konsolide cironun 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla %55 artarak, 356,7mnTL’den 552,2mnTL’ye yükseldiği belirtildi. 2015 yılında, Grup’un faaliyet gösterdiği tüm ana sektörlerde büyüme gerçekleştirdiği vurgulanırken, konsolide ciroya ağırlıklı olarak Liman ve Enerji Üretimi/Gaz/Madencilik bölümlerinin gelirlerinin katkı sağladığı ifade edildi.

  Grup 2015 yılında, 2014 yılına kıyasla %97 artışla 217.6mnTL tutarında Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde etti. 2015 yılı FAVÖK'üne arızi nitelikteki proje giderlerinin yanı sıra varlık alımlarından kaynaklanan şerefiye gelirleri ile değer düşüklüğü karşılıklarının dahil olduğu, toplam 26.8mnTL tutarındaki tek seferlik bu kalemlerden arındırıldığında, 2015 yılı operasyonel FAVÖK'ün, 2014 yılında gerçekleşen 103,0mnTL'ye kıyasla %85 artış göstererek 190,9mnTL’ye ulaştığı kaydedildi.

  Grubun faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2015 FAVÖK’ü, 2014 yılı aynı dönemine göre %45’lik artış göstererek 286,9mnTL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın önemli bir kısmının, Creuers (Barselona, Malaga, Singapur)’ın alımının proforma etkisi ve tarife artışlarının yanı sıra, 2014’e kıyasla 2015’te yolcu sayısının %10 artış göstermesinden kaynaklandığı açıklandı. 2015 yılında Akdeniz’de kruvaziyer yolcu sayısı yaklaşık %6, global kruvaziyer yolcu sayısı ise %3,2 oranında büyüme kaydederken; Global Liman’ın 2015 toplam yolcu rakamı, organik büyüme yoluyla, pazar ortalamalarının oldukça üzerinde bir artış sergilemiş ve %10 büyüme ile 3,8 milyondan 4,1 milyona ulaşmıştır. Liman segmenti, Valletta Kruvaziyer Limanı’nın (Malta) alımından kaynaklanan 16,6mnTL tutarındaki negatif şerefiye ve satın alımlarla sermaye piyasalarına ilişkin -35,4mnTL tutarındaki proje giderleri dahil 175,1mnTL FAVÖK kaydetmiştir. 2014 yıl sonu FAVÖK’ü ise, 51,9mnTL tutarındaki Creuers satın alımından kaynaklanan şerefiye kazancı ve 19,0mnTL tutarında proje giderleri dahil 159,8mnTL olarak açıklanmıştı. Liman Bölümü’nün, tek seferlik kalemlerin etkisinden arındırılmış operasyonel FAVÖK’ü, 2014’te gerçekleşen 126,9mnTL’ye kıyasla 2015 yılında %53 artış göstererek 193,9mnTL olarak gerçekleştiği ifade edildi. Barcelona Liman gelirlerinin, Grup 2014’ün son çeyreğinde kontrol hissesinin adıktan sonra konsolide edildiği belirtildi. Proforma bazda hesaplanan (Creuers’in tüm yıl etkisi dikkate alındığında) Liman faaliyetlerinden elde edilen 2014 yılı operasyonel FAVÖK’ün ise 153,4mnTL olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi.

  2014 yılına göre gelirleri %68 büyüme gösteren Enerji Üretimi/Gaz/Madencilik Bölümünün 2015 yılı gelirinin 218,3mnTL olarak kaydedildiği ifade edildi. Naturelgaz gelirleri, 2014 yılında 110,9mnTL iken 2015 yılında 180,1mnTL olarak açıklandığı kaydedildi. Ayrıca, Grubun feldspat madencilik operasyonlarından 2014 yılında 17,9mnTL FAVÖK kaydederken, 2015 yıl sonu FAVÖK’ünün 31,0mnTL olduğu ifade edildi. GYH’nin Enerji Üretimi/Gaz/Madencilik Bölümü FAVÖK’ünün CNG, feldspat madenciliği ve enerji verimliliği faaliyetlerinden oluştuğu, 2014 yılında açıklanan 12,0mnTL tutarındaki FAVÖK’e kıyasla, %121 artışla 2015’te 26,5mnTL FAVÖK kaydettiği belirtildi.

  Grup 2015 yılında, 2014’te açıklanan 72,7mnTL net zarara kıyasla, 48,0mnTL tutarında net zarar kaydettiğini ve bu zararın ana nedenlerinin nakit olmayan amortisman ve kur giderleriyle, net faiz giderlerindeki artış olduğu açıklandı. Amortisman ve itfa paylarının 2014 yılında kaydedilen 94,6mnTL'ye kıyasla 2015 yılında 137,2mnTL olarak gerçekleştiği belirtildi. Grubun liman ve madencilik faaliyetlerindeki gelirlerinin döviz cinsinden belirlendiği, ve bu durumun TL’nin değerindeki dalgalanmalara karşı doğal bir koruma sağladığı ifade edilen açıklamada, 2015 yılında fonksiyonel para birimi döviz cinsinden oluşan bu iştiraklerin TL’deki değer düşüklüğüne bağlı olarak 26.7mnTL gelir elde ettiği, ve bu gelirlerin muhasebe politikaları gereği özkaynaklar altında muhasebeleştirildiği belirtildi. Diğer yandan, özellikle Holding ve bazı enerji iştirakleri nezdinde kullanılan döviz cinsinden uzun vadeli banka kredilerinin değerlemesinden kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen 21,1mnTL tutarında kur farkı zararının ise kar zarar içerisinde muhasebeleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, ağırlıklı olarak yeni liman alımlarından ve, Grubun enerji üretimi/gaz/madencilik ve gayrimenkul iştiraklerinde devam eden yatırımlarının ilave finansman ihtiyacına bağlı olarak, Grubun net faiz giderleri 2015 yılında 118,2mnTL olarak gerçekleşti.

  Yeni gelişmeleri yorumlayan GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, EBRD’nin %10,84 oranındaki ortaklığından elde edilen 53,4mnEuro tutarındaki gelirin, Global Liman’ın EBRD’nin yatırım yaptığı ülkelerdeki gelecek yatırımlarını finanse etmek için kullanılacağını belirtti. EBRD’nin satın alımı, Global Liman’ın kurumsal yönetim uygulamalarını güçlendirerek, planlanan yurtdışı arzı için önemli bir adım olacaktır. Sayın Eser, ayrıca, Global Liman’ın Kasım 2015’te, Valletta Kruvaziyer Limanı’nda (Malta) %55,60 hisse oranı ile çoğunluk hissedarı olmasının Global Liman’ın uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı. Bunun yanında, yine büyüme stratejisi doğrultusunda, kapanışı bazı prosedürel koşullara bağlı olan Dubrovnik Kruvaziyer Limanı’nın yılda yaklaşık 1 milyon yolcu ağırlayarak 2018 itibariyle yaklaşık 10mnEuro ile Global Liman’ın konsolide FAVÖK’üne katkıda bulunacağı beklediklerini ifade etti.

  Sayın Eser, kapılarını Aralık 2015’te açarak, açılışından itibaren 900.000 ziyaretçiye ulaşan, Van’ın ilk alışveriş merkezi olan Van AVM’nin, 13 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasından gurur duyduklarını açıkladı.

  Kerem Eser, Grubun Enerji Üretimi/Gaz/Madencilik Bölümündeki sağlıklı büyümeden memnun olduklarını belirterek, CNG ve Madencilik operasyonlarının yanı sıra, güneş enerjisi ve biyokütle projelerini geliştirerek Grubun yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme politikasına devam edeceğini ve sektöründeki yeni yatırım olanaklarını da araştırdığını ifade etti.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr