• Bloomberg HT Üst Düzey programı konuğu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman 23 Kasım 2017
 • Global Yatırım Holding 9 Aylık Basın Bülteni 09 Kasım 2017

   

  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 2017 YILI İLK 9 AY SONUÇLARINI AÇIKLADI:
  Konsolide ciro: 611.0 milyon TL
  Konsolide FAVÖK: 208.0 milyon TL

  Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılının ilk 9 ayında konsolide gelirleri 611.0 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Grubun konsolide FAVÖK’ü ise 2017 yılının ilk dokuz ayında geçen yıla oranla yüzde 18 artış ile 208.0 milyon TL seviyesine ulaştı. Global Ports Holding Plc’nin (GPH) Londra Borsasındaki halka arzında ortak satışından elde edilen 360 milyon liralık nakit giriş ve F.A.B. Partners (FAB) sermaye katılımından elde edilen 245 milyon TL tutarında fonlar, FAVÖK veya gelir tablosunun altında değil, doğrudan öz kaynaklar altında muhasebeleştirildi. GYH’in bu işlemler sonrasında toplam özkaynakları 2016 sonuna kıyasla yüzde 90 artışla 1.722.1 milyon TL olarak gerçekleşti.

  Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak, 479.2 milyon TL’den 611.0 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

  Grup 2017 yılının ilk dokuz ayında, 2016 yılının aynı döneminde açıkladığı 176.7 milyon TL’ye kıyasla 208.0 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

  Grubun faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2017 dokuz aylık gelirleri, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 19’lik artış göstererek 316.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, Türkiye’nin jeopolitik gelişmelerinden etkilenmeyen ticari liman operasyonlarından sağlandı. Hem konteyner hem de kargo hacminde güçlü bir büyüme elde edildi. Liman bölümün operasyonel FAVÖK’Ü 2016 yılının ilk dokuz ayında 169.4 milyon TL iken, 2017 yılının ilk dokuz ayında 206.6 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artış, yüksek marjlı konteyner ticaretindeki hacim artışı, yükselen operasyonel verimlilik ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının bir sonucu olarak değerlendirildi. Grubun Avrupa’daki kruvaziyer limanlarında daha yüksek marjlı olan indi-bindi yolcu oranının artması; jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Türkiye kruvaziyer operasyonlarında oluşan zayıflığı tamamen dengeledi. Böylece Grubun kruvaziyer operasyonlarından elde ettiği FAVÖK 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %6.2 artış göstermiştir.

  2016 yılının aynı dönemine göre gelirleri yüzde 43 büyüme gösteren Elektrik Üretimi/Gaz/Madencilik bölümünün 2017 9 aylık dönemi gelirinin 243.7 milyon TL olarak kaydedildiği ifade edilirken, artışın büyük ölçüde CNG (Naturelgaz) operasyonlarından kaynaklandığı kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 130.0 milyon TL olan Naturelgaz’ın gelirleri 2017 yılının ilk dokuz ayında 165.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz 2017 yılınının ilk dokuz ayında 148.3 milyon metreküp satış hacmi gerçekleştirmiş olup, bu rakam 2016 yılının aynı döneminde 108.2 milyon metreküp seviyesinde idi.

  Liman halka arzı ve FAB’ın hissedarlığı yoluyla grubun özkaynakları önemli ölçüde güçlenerek 1,722.1 milyon TL’ye ulaştı. Aynı zamanda Grubun konsolide ve Holding şirketi bazında net borçluluk seviyeleri de önemli ölçüde iyileşti. Konsolide net borç tutarı 2016 yılsonundaki 1.990.9 milyon TL’den 1.240.7 milyon TL’ye geriledi. Böylece, Holding ana şirketinin 2016 yıl sonundaki 498.6 milyon TL net borç tutarı Eylül 2017 itibariyle 14.3 milyon TL tutarına gerileyerek önemli ölçüde iyileşme sağlandı.

  Kerem Eser: ““450 milyon dolar yatırımla, yıllık 1.5 milyar kWs kapasite hedefliyoruz”

  Son gelişmelerle ilgili yorumda bulunan GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, Global Yatırım Holding’in, Aydın ve Şanlıurfa’daki santralleri ile biyokütleden elektrik üretimine başladığına dikkat çekti. Kerem Eser, “Pamuk sapı da dahil olmak üzere tarımsal ve hayvansal biyokütleden üretim yapan iki tesisimiz, 17.2 MW’lık toplam kapasiteleri ile 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yaptığımız işbirlikleriyle bölgede tarımın da verimini arttırmaya katkıda bulunuyoruz” dedi. Bu alanda 2020 yılına kadar toplamda 450 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Kerem Eser, 250 MW kurulu güce ulaşmayı ve yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimiyle Türkiye’de lider olmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

   

 • Global Temiz Enerji 31 Ekim 2017

  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG’İN ENERJİDEKİ TEMİZ İMZASI:
  Tarımsal ve hayvansal biyokütleden 17.2 MW’lık elektrik üretimine başladı

  Global Yatırım Holding, Aydın ve Şanlıurfa’daki santralleri ile biyokütleden elektrik üretimine başladı. Pamuk sapı da dahil olmak üzere tarımsal ve hayvansal biyokütleden üretim yapan iki tesis, 17.2 MW’lık toplam kapasiteleri ile 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor, yaptıkları işbirlikleriyle bölgede tarımında verimi arttırıyor.

  Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji üretiminde ülke potansiyelinin yüzde 1’inin dahi değerlendirilmediğine vurgu yapan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bu modeli tüm Türkiye’de yaygınlaştıracaklarını açıkladı.
  Bu alanda 2020 yılına kadar toplamda 450 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise, “250 MW kurulu güce ulaşmayı ve yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimiyle Türkiye’de lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

  Global Yatırım Holding, Liman, Enerji, Gayrimenkul ve Finans sektörlerindeki güçlü faaliyetleri ve öncülük misyonu ile imza attığı önemli başarılara bir yenisini daha ekledi. Global Yatırım Holding’in enerji alanındaki ana iştiraki Consus’un bağlı ortaklıkları olan ve biyokütleden elektrik üretimi konusunda Türkiye’nin sayılı şirketlerinden Mavibayrak Enerji Aydın Söke’de, Doğal Enerji ise Şanlıurfa’da elektrik üretimine başladı.

  Türkiye’nin gelişen enerji ihtiyacının ulusal kaynaklardan ve çevreye duyarlı bir şekilde karşılanmasını hedefleyen Global Yatırım Holding, bu doğrultuda yatırımını tamamladığı iki öncü tesisinde biyokütleden elektrik üretimine başladı. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan biyokütleden enerji üretimi; hasat sonrasında tarım alanlarında kalan hasat atıkları, hayvan üreticiliğinden oluşan doğal atıklar ve orman atıklarının enerjiye dönüştürülmesi ile gerçekleştiriliyor. Enerjide ithal girdiye olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayan bu model ile Consus; bölgesel istihdama da önemli bir katkı sağlıyor. Tarladan toplanarak çevreye saygılı bir şekilde enerjiye dönüştürülen temiz ve yerli kaynaklar “Yenilenebilir/Temiz Enerji” kapsamında değerlendiriliyor. Consus, bu süreçte kamu kuruluşları ve çiftçilerle ortak çalışmalar yürüterek, tarım verimliliğinin artmasında da önemli bir rol oynuyor.

  Söke’de pamuk sapından elektrik üretiliyor

  Consus, biyokütleden enerji ürettiği Türkiye’nin öncü santrallerinden birini iştiraki Mavibayrak Enerji vasıtasıyla Aydın’nın Söke ilçesinde hizmete soktu. 12 MW kurulu gücündeki santral, hasat sonrasında tarlada kalan pamuk saplarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. 12 MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 80 milyon kWs elektrik üreten santral, 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Mavibayrak Enerji’nin 12 MW olan kurulu gücü, kapasite artırımı ile 24 MW’e çıkarılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca onaylanan kapasite artışının, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından 2018 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

  Tarımsal ve hayvansal atıktan 45 bin haneye elektrik

  Consus’un bir diğer öncü santrali de Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunuyor. Doğal Enerji, 5.2 MW kurulu gücünde, tarımsal biyokütle ve hayvansal atıklardan elektrik enerjisi elde eden tesisi ile bu alanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen öncü santrallerden biri olarak üretime başladı. 5.2MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 35 milyon kWs elektrik üretimi yapacak santral, 15 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Global Yatırım Holding, Aydın ve Şanlıurfa’daki tesisleri ile tarımsal ve hayvansal atıklardan toplam 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

  Kutman: “Bu modeli Türkiye’de yaygınlaştıracağız”

  Türkiye’nin biyokütle varlığı ile 5000 MW’ın üzerinde enerji üretmenin mümkün olduğunu dikkat çeken Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman; “Biyokütleden enerji üretimi, Türkiye’de çok yeni bir alan ve toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 1’in dahi altında. Oysa Türkiye geniş tarım alanları ve hayvancılık faaliyeti ile bu konuda çok önemli bir potansiyele sahip. Yurtdışında oldukça yaygın olan biyokütleden enerji üretimini, Türkiye’de de yaygınlaştırıp hak ettiği yere taşıyacağız. Biyokütle tedarik ve santral işletmeciliği faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ve sayılı şirketlerden biri olan Consus’un bu alandaki öncü yatırımları hızlı ve güçlü bir şekilde sürecek” dedi.

  Arpacıoğulları: “450 milyon dolar yatırımla, yıllık 1.5 milyar kWs kapasite hedefliyoruz”

  Biyokütle yatırımlarını 450 milyon dolara taşımayı planladıklarını belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise; “Aralıksız yatırımlarımızla 2020 yılına kadar yaklaşık 250 MW kurulu güce ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin tarımsal atıklarının yoğun olduğu bölgelere odaklanacağız. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte, yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimi ile Türkiye’nin biyokütleden enerji üreten en büyük şirketi olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

 • JCR Avrasya Derecelendirme 2017 26 Eylül 2017

  JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.’nin ve Tahvil İhracı Nakit Akımları’nın periyodik gözden geçirme sürecinde,  Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-2 (Trk)’ olarak yukarı yönlü revize etti

  JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.’yi periyodik gözden geçirme sürecinde ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ seviyesinden ‘BBB+ (Trk)’ düzeyine yükseltmiştir. İlaveten, Holding’in daha önce ‘A-3 (Trk)’ olan Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘A-2 (Trk)’ olarak yukarı yönlü revize edilmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümler ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak korunmuş olup diğer notlarla birlikte detaylar aşağıda sunulmuştur.

   

  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

  :

  BBB-/ (Stabil Görünüm)

  Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

  :

  BBB- / (Stabil Görünüm)

  Uzun Vadeli Ulusal Notu

  :

  BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)

  Uzun Vadeli İhraç Notu

  :

  BBB+ (Trk)

  Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

  :

  A-3 / (Stabil Görünüm)

  Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

  :

  A-3 / (Stabil Görünüm)

  Kısa Vadeli Ulusal Notu

  :

  A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)

  Kısa Vadeli İhraç Notu

  :

  A-2 (Trk)

  Desteklenme Notu

  :

  2

  Ortaklardan Bağımsızlık Notu

  :

  B

   

 • Global Yatırım Holding 2017 Yılı İlk 6 Ay Sonuçlarını Açıkladı 22 Ağustos 2017

  Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artış ile 351.8 milyon TL gelire ulaştı. Grubun konsolide FAVÖK’ü ise 2017 yılının ilk altı ayında 113.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.   Global Ports Holding Plc’nin (GPH) Londra Borsasındaki halka arzında ortak satışından elde edilen 360 milyon liralık nakit giriş ve F.A.B. Partners (FAB) sermaye katılımından elde edilen 245 milyon TL tutarında fonlar FAVÖK veya gelir tablosunun altında değil, doğrudan öz kaynaklar altında muhasebeleştirildi. GYH’in bu işlemler sonrasında toplam özkaynakları 2016 sonuna kıyasla yüzde 87 artışla 1,703 milyon TL olarak gerçekleşti

   

  Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak, 280.5 milyon TL’den 351.8 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi. 

  Grup 2017 yılının ilk yarısında, 2016 yılının aynı döneminde açıkladığı 97.5 milyon TL’ye kıyasla 113.6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

  Liman halka arzı ve FAB’ın hissedarlığı yoluyla grubun özkaynakları önemli ölçüde güçlenerek 1,703 milyon TL’ye ulaştı. Aynı zamanda Grubun konsolide ve Holding şirketi bazında net borçluluk seviyeleri de önemli ölçüde iyileşti. Konsolide net borç tutarı 1. çeyrek sonundaki 2,104.9 milyon TL’den 1,216.9mnTL’ye gerilerken, Holding ana şirketinin 1. Çeyrek sonundaki 574.1 milyon TL net borç tutarı Haziran 2017 itibariyle 5.7 milyon TL tutarında net nakit pozisyonuna dönerek önemli ölçüde iyileşme sağlandı.

  Grubun faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2017 1. yarıyıl gelirleri, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış göstererek 180.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, Türkiye’nin jeopolitik gelişmelerinden etkilenmeyen ticari liman operasyonlarından sağlandı. Hem konteyner hem de kargo hacminde güçlü bir büyüme elde edildi. Liman bölümün operasyonel FAVÖK’Ü 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 101.3 milyon TL’den 117.1 milyon TL’ye artış gösterdi. Bu artış, yüksek marjlı konteyner ticaretindeki hacim artışı, yükselen operasyonel verimlilik ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının bir sonucu olarak değerlendirildi.

  2016 yılının aynı dönemine göre gelirleri yüzde 40 büyüme gösteren Elektrik Üretimi/Gaz/Madencilik Bölümünün 2017 6 aylık dönemi gelirinin 138 milyon TL olarak kaydedildiği ifade edilirken, artışın büyük ölçüde şirketin feldspat madeni ve gaz satış operasyonlarından kaynaklandığı kaydedildi.

  Kerem Eser: “FAB ortaklığı ve Londra Borsası arzı etkili oldu”

  Son gelişmelerle ilgili yorumda bulunan GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, FAB ile ortaklığın ve GPH'nin Londra Menkul Kıymetler B

  Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artış ile 351.8 milyon TL gelire ulaştı. Grubun konsolide FAVÖK’ü ise 2017 yılının ilk altı ayında 113.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.   Global Ports Holding Plc’nin (GPH) Londra Borsasındaki halka arzında ortak satışından elde edilen 360 milyon liralık nakit giriş ve F.A.B. Partners (FAB) sermaye katılımından elde edilen 245 milyon TL tutarında fonlar FAVÖK veya gelir tablosunun altında değil, doğrudan öz kaynaklar altında muhasebeleştirildi. GYH’in bu işlemler sonrasında toplam özkaynakları 2016 sonuna kıyasla yüzde 87 artışla 1,703 milyon TL olarak gerçekleşti

   

  Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak, 280.5 milyon TL’den 351.8 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi. 

  Grup 2017 yılının ilk yarısında, 2016 yılının aynı döneminde açıkladığı 97.5 milyon TL’ye kıyasla 113.6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

  Liman halka arzı ve FAB’ın hissedarlığı yoluyla grubun özkaynakları önemli ölçüde güçlenerek 1,703 milyon TL’ye ulaştı. Aynı zamanda Grubun konsolide ve Holding şirketi bazında net borçluluk seviyeleri de önemli ölçüde iyileşti. Konsolide net borç tutarı 1. çeyrek sonundaki 2,104.9 milyon TL’den 1,216.9mnTL’ye gerilerken, Holding ana şirketinin 1. Çeyrek sonundaki 574.1 milyon TL net borç tutarı Haziran 2017 itibariyle 5.7 milyon TL tutarında net nakit pozisyonuna dönerek önemli ölçüde iyileşme sağlandı.

  Grubun faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2017 1. yarıyıl gelirleri, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış göstererek 180.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, Türkiye’nin jeopolitik gelişmelerinden etkilenmeyen ticari liman operasyonlarından sağlandı. Hem konteyner hem de kargo hacminde güçlü bir büyüme elde edildi. Liman bölümün operasyonel FAVÖK’Ü 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 101.3 milyon TL’den 117.1 milyon TL’ye artış gösterdi. Bu artış, yüksek marjlı konteyner ticaretindeki hacim artışı, yükselen operasyonel verimlilik ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının bir sonucu olarak değerlendirildi.

  2016 yılının aynı dönemine göre gelirleri yüzde 40 büyüme gösteren Elektrik Üretimi/Gaz/Madencilik Bölümünün 2017 6 aylık dönemi gelirinin 138 milyon TL olarak kaydedildiği ifade edilirken, artışın büyük ölçüde şirketin feldspat madeni ve gaz satış operasyonlarından kaynaklandığı kaydedildi.

  Kerem Eser: “FAB ortaklığı ve Londra Borsası arzı etkili oldu”

  Son gelişmelerle ilgili yorumda bulunan GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, FAB ile ortaklığın ve GPH'nin Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndaki arzının önemini vurguladı. Kerem Eser, global yatırımcıların desteğiyle kurulu bir varlık yönetim şirketi olan FAB ile stratejik ortaklığın Global Yatırım Holding'in altyapı ve enerji alanında gerek Türkiye’de gerekse dünyadaki diğer bölgelerdeki büyümesini daha da hızlandırmasını beklediklerini kaydetti. Global Yatırım Holding'in Haziran sonu itibariyle konsolide özkaynaklarının 1,703 milyon TL’ye ulaştığının altını çizen, Eser şöyle konuştu: “Liman İş Kolunun büyüme stratejisi doğrultusunda örnek bir ekip çalışması ile Londra Menkul Kıymetler Borsa’sında arzı gerçekleştirdik. GPH’nin sermaye artışı yoluyla brüt 58 milyon £ (75 milyon ABD Doları) nakit kaynak elde ettik. Bu kaynaklar öncelikle Karayipler ve Asya bölgelerinde yeni yatırımlar ile kruvaziyer liman faaliyetlerini büyütmek amacıyla kullanılacak. GPH’in ana ortağı olan Global Yatırım Holding ise hisse satışı yoluyla halka arzdan brüt 81 milyon £ (105 milyon ABD Doları ) kaynak elde etti. Bu kaynaklar ağırlıklı olarak Holding düzeyinde finansal borçların azaltılmasında kullanılacak.”

  Mehmet Kutman: “Yeni stratejimiz temiz enerji ve altyapı yatırımları”

  Son gelişmeleri değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Grup, bundan böyle yeni stratejisi doğrultusunda sadece bölgesel ve global ölçekte ana iş kollarına odaklanarak özellikle temiz enerji ve altyapı alanlarında yatırımlara öncelik verecektir” dedi.

  orsası'ndaki arzının önemini vurguladı. Kerem Eser, global yatırımcıların desteğiyle kurulu bir varlık yönetim şirketi olan FAB ile stratejik ortaklığın Global Yatırım Holding'in altyapı ve enerji alanında gerek Türkiye’de gerekse dünyadaki diğer bölgelerdeki büyümesini daha da hızlandırmasını beklediklerini kaydetti. Global Yatırım Holding'in Haziran sonu itibariyle konsolide özkaynaklarının 1,703 milyon TL’ye ulaştığının altını çizen, Eser şöyle konuştu: “Liman İş Kolunun büyüme stratejisi doğrultusunda örnek bir ekip çalışması ile Londra Menkul Kıymetler Borsa’sında arzı gerçekleştirdik. GPH’nin sermaye artışı yoluyla brüt 58 milyon £ (75 milyon ABD Doları) nakit kaynak elde ettik. Bu kaynaklar öncelikle Karayipler ve Asya bölgelerinde yeni yatırımlar ile kruvaziyer liman faaliyetlerini büyütmek amacıyla kullanılacak. GPH’in ana ortağı olan Global Yatırım Holding ise hisse satışı yoluyla halka arzdan brüt 81 milyon £ (105 milyon ABD Doları ) kaynak elde etti. Bu kaynaklar ağırlıklı olarak Holding düzeyinde finansal borçların azaltılmasında kullanılacak.”

  Mehmet Kutman: “Yeni stratejimiz temiz enerji ve altyapı yatırımları”

  Son gelişmeleri değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Grup, bundan böyle yeni stratejisi doğrultusunda sadece bölgesel ve global ölçekte ana iş kollarına odaklanarak özellikle temiz enerji ve altyapı alanlarında yatırımlara öncelik verecektir” dedi.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr