Mehmet Kutman

Öncü kurumlardan biri olmayı prensip edinmiş ve bunun için çalışan GYH, her fırsatta ve uluslararası her platformda Türkiye'ye olan sarsılmaz güvenini yinelemiştir.

YATIRIMLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYE VE YENİ ÜLKELERDE GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

Türkiye'deki holding şirketleri sıralamasında en önde gelenlerden biri olan Global Yatırım Holding (GYH), Liman İşletmeciliği, Finans ve Gayrimenkul sektörlerinde güçlü yatırımlar gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı pazarda aynı başarıyı yakalayan ve güçlü yatırımlar yapan, Global Yatırım Holding uluslararası prestijin evrensel markası haline geldi.

Ulusumuzun, uygarlığın beşiği olarak görüldüğü sorgulanamaz bir gerçek. Çeşitli kültürlerin çağlar boyunca bize sundukları zengin miras, Türkiye'mizin tarihini ve çok yönlü kültürünü güzelleştirmiştir, zenginleştirmiştir. Ülke insanınızın misafirperverliği eşi görülmemiş niteliktedir. Bu harika ülkenin insanları olarak, bu mirasa saygıyla sahip çıkmak bizim görevimizdir.

Bir kez daha, 2016 toplumsal uyumun ve barışa duyulan sevginin büyük önemini gösterdi. Ne yazık ki, bu yılı trajedi ve terörle kirlenmiş bir yıl olarak hatırlıyoruz. Bir grup hain terörist tarafından, 250 kişinin ölümüne ve binlerce yaralanmayla sonuçlanan bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük saldırı düzenlendi. Demokrasimize karşı yapılan bu saldırı, şehirlerimizin sokaklarına dökülen milyonlarca insan tarafından kınanmıştır.

Kişisel mail listemdeki devlet senatörlerinden, eski devlet görevlilerine, başbakanlardan CEO'lara,, gazetecilere, moda gurularına, baş editörlere kadar dünyanın her yerinden, her biri kendi alanlarında dünyada lider olan 10.000i aşkın kişiye 16 Temmuzda gönderdiğim mail 'den alıntı yapmak istiyorum. "Birlikte durup, birbirimize yardım edip ülkemizde yaşanan bu zor dönemin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her şeyde bir umut vardır; kat edilen ilerlemelerle birlikte demokrasimizin gelişmeye devam edeceğine, özgürlüğün tam anlamıyla hissedileceğine ve hukuk sistemimizle başlayarak, hükümet bünyesindeki tüm bağımsız kurumların gerçek anlamda bağımsız olacağına inanıyorum. Bu güzel ülkenin insanları bu gelişmelerin yaşanması için aracı oluyor ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen her türlü hain müdahaleye karşı durmaksınız mücadele etmeye devam edeceğiz. 76 milyon olarak hepimiz bir olup, demokrasimize karşı yapılan müdahalelerle savaşmaya ve onları bertaraf etmeye devam edeceğiz.

Geçici nitelikte olmakla birlikte, yaşanan olayların kaçınılmaz sonuçları, gelişmekte olan piyasalar arasında Türkiye'nin durumunu olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin en zorlu zamanlarda bile sürdürdüğü politik ve ekonomik istikrarı ve öncü olan girişimcilik ruhu, ortaya çıkan olumsuz sonuçların tersine döneceğini teyit etmektedir.

2016, yaşanan zorluklara rağmen Global Yatırım Holding için önemli gelişmelerin yaşandığı, uzun süren çabaların yüksek değerli projelerle sonuçlandığı bir yıl oldu. Ülkemizi tahrip eden olumsuzluklar yaşanmış olsa da, Global Yatırım Holding olarak yatırımlarımızı, beklentilerimiz ve kendimize koyduğumuz hedefler doğrultusunda gerçekleştirdik.

Türkiye'deki holding şirketleri sıralamasında en önde gelenlerden biri olan Global Yatırım Holding (GYH), Liman İşletmeciliği, Finans ve Gayrimenkul sektörlerinde güçlü yatırımlar gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı pazarda aynı başarıyı yakalayan ve güçlü yatırımlar yapan, Global Yatırım Holding uluslararası prestijin evrensel markası haline geldi. 2017 ve sonraki yıllarda, yatırımlarımızı güçlendirmeye ve yeni ülkelerde genişletmeye devam edeceğiz. Sektörel veya coğrafi sınırlamalar olmaksızın, GYH, yatırım öngörüleri, yatırım cesareti, bilgeliği, gücü ve hareket hızı sayesinde uluslararası arenada ön planda yer almakta. Bu da GYH'i faaliyet gösterdiği her sektörde lider ya da lider olma yolunda ilerleyen bir firma olarak konumlandırmıştır.

Liman grubumuz, bu doğrultuda dünyanın en büyük Kruvaziyer Liman Operatörü olma vasfını Venedik, Cagliari, Catania ve Ravenna limanlarını portföylerine ekleyerek güçlendirmiştir. 2017 yılında hayırlısı ile Amerika kıtasına doğru yelken açacaklar ve seneyi bitirmeden Akdeniz'de gösterdikleri başarıyı orada devam ettireceklerdir.

Gaz sektöründen Naturelgaz ise tersten esen tüm rüzgarlara rağmen, LNG fiyatlarının düşmesi, BOTAŞ'ın fiyatını indirmesi ve bunun gibi dış etkenlere rağmen başarı ile 150 milyon metreküpe yakın satışı gerçekleştirmiş borcunu 2016 gibi zor bir yılda azaltmış, tüm HSE tedbirlerini tamamlamış ve 2017'de dinamik bir performans göstereceklerdir.

LİMAN GRUBUMUZ, BU DOĞRULTUDA DÜNYANIN EN BÜYÜK KRUVAZİYER LİMAN OPERATÖRÜ OLMA VASFINI VENEDİK, CAGLİARİ, CATANİA VE RAVENNA LİMANLARINI PORTFÖYLERİNE EKLEYEREK GÜÇLENDİRMİŞTİR.

Naturelgaz ekibi, 2017 yılında kendi sektörlerinde liderliklerini en az iki Avrupa ülkesine taşıyacaklar. Elektrik sektöründe ise, yatırımlarımız devam etmiş ve iki adet biomass santralimizi devreye alma aşamasına gelinmiştir. Öte yandan tri-generation işimiz ise kurumsal bazda kurumsal bazda ülkemizde kendini ispat etmiş bir şirket olarak endüstri dışı hepimiz tarafından bilinen alışveriş merkezlerinde de elektrik sağlamaya başlamıştır. 2017 sene sonu itibarıyla toplam lisanslı kapasitemiz temiz ve yeşil enerjide ülkemizde 200 MW yaklaşacak ve yurt dışında başta Afrika olmak üzere en az iki projede yatırımı başlatmış olacağız.

Madencilik konusunda ise olağan yatırımlarımızı tamamlamış ve 2016 yılında ilk katma değerli feldspat üretimimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün itibarıyla aylık kayma değerli ürün üretme kapasitemiz 10.000 tona ulaşmıştır.

Gayrimenkul grubumuzda ise, Aralı 2015'te açılışını gerçekleştirdiğimiz Van AVM'miz her konuda rekorlara imza atmıştır. Denizli projemizde şehrin ilk modern iş merkezi olan Sky City'nin ilk bloğunun temeli atılmış ve yine rekor bir sürede, Denizli ilimizin ilk gökdelenini devreye almış olacağız. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında tüm gayrimenkul işlerimiz 2017 yılı itibarıyla Ardus adını verdiğimiz yeni şirketimizin altında konsolide edilmeye başlanacak.

120 MW

2017 sene sonu itibarıyla toplam lisanslı kapasitemiz temiz ve yeşil enerjide ülkemizde 200 MW yaklaşacak ve yurt dışında başta Afrika olmak üzere en az iki projede yatırımı başlatmış olacağız.

SOSYAL, ÇEVRESEL, ETİK VE İNSAN HAKLARINA YER VEREN SÜREÇLERİN BENİMSENMESİ GRUBUN TİCARİ FAALİYETLERİNİN MERKEZİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİPTİR.

Öncü kurumlardan biri olmayı prensip edinmiş ve bunun için çalışan GYH, her fırsatta ve uluslararası her platformda Türkiye'ye olan sarsılmaz güvenini yinelemiştir.

Finans grubumuzda ise, tüm zorluklara rağmen gerek portföy yönetim şirketlerimiz ve gerekse Aracı Kurum ve Yatırım Bankacılığı tüm entegrasyonlarını tamamlamış, iyileşmiş piyasa koşullarından tam olarak yararlanmak için hazır durumdalar. Bu sırada hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Öncü kurumlardan biri olmayı prensip edinmiş ve bunun için çalışan GYH, her fırsatta ve uluslararası her platformda Türkiye'ye olan sarsılmaz güvenini yineler.

Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında karşılaşılan zorluk ve problemlere karşın büyüyerek ve güçlenerek bugünlere gelen Global, temkinli ama dinamik bir şekilde önümüzdeki yılların getireceği zorlukları aşacak, fırsatları değerlendirecek ve kontrollü büyümesini disiplinli şekilde sürdürecektir. Her ne kadar 2017 yılı belirsizlikler ve zorluklarla dolu görünse de, 2016 yılında olduğu gibi, değer yaratarak sürdürülebilir büyümeyi sağlama odağı çerçevesinde ve kurumsal yönetim prensipleri temelinde hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ülke gerçeklerimiz ile dünya ekonomisine dair öngörülerimiz ile 2017 hepimiz için tasarruf yılı olacaktır.

Ne olursa olsun, gittikçe büyüyen kurumsal yapımız, yetenekli ve istikrarlı bir yönetim ekibimiz ve özverili çalışanlarımız sayesinde hem yurtiçi hem de yurtdışında hedeflerimize ulaşmaya duyduğumuz güven güçlü ve sabit kalmaya devam edecektir.

Sosyal, çevresel, etik ve insan haklarına yer veren süreçlerin benimsenmesi , Grubun ticari faaliyetlerinin merkezinde çok önemli bir role sahiptir. GYH, faaliyet gösterdiği topluluğa, hissedarlarına hizmetleri vasıtasıyla yardımcı olmaktan onur ve gurur duyar.

Bu nedenle, güçlü ulusal ve çevresel değerlerimiz doğrultusunda Global Yatırım Holding ve iştirakleri, sağlık ve eğitim, kültür ve spor alanlarında yurtiçi ve yurtdışında hayır etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. Bazıları kendi içlerinde gelenekselleşmiş, bazıları da Türki'ye de ilk defa gerçekleşen bu etkinlikleri düzenlemek, GYH'in Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesine Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik ilerlemesine katkıda bulunma yoludur.

Bodrum'da üç günlük bir festival kapsamında gerçekleşen Bodrum Global Run 3, 2016 yılının önemli bir spor etkinliği oldu. Nisan 2016 tarihleri arasında ev sahipliğini Global Port Holding'in üstelendiği, Bodrum kruvaziyer limanında düzenlenen Global Run3, yoğun katılımcı kitlesi ve düzenlenen birbirinden çeşitli etkinlikler sayesinde şehrin sokaklarına renk getirdi. Global Yatırım Holding'in kültür sanat hayatına kazandırdığı Global Karaköy binası da kapılarını ilk kez "The Art of Bansky" isimli sıra dışı sergiyle sanatseverlere açtı. "The Art of Bansky" sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Beyoğlu belediyesinin destekleriyle 13 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

Global Yatırım Holding olarak yarını oyun alanımız olarak görüyoruz. Yaptığımızın en iyisini yapmak, durmayan bir zamanda bir sonraki evreye hazır olmak için canla başla çalışıyoruz. Her vakit güncel kalan, kendisini yenileyen, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan bir grup olarak; Türkiye'nin en itibarlı ve güçlü şirketleri arasında yer almaya devam etmenin azmi ve gayreti içerisinde olacağımızı bilmenizi isterim. Global olarak saatlerimizi geleceğe kurduk, istikrarlı kurumsal kimliğimiz, etkili liderlik anlayışımız ve akılcı, geniş kapsamlı iş stratejilerimizin yol göstericiliği doğrultusunda geleceğe doğru güvenle yürüyoruz.

Bir arada oluşumuz, daima ayakta kalmamızı sağlayacak, bizi daima ileri ve aydınlık günlere taşıyacak. Tüm çalışanlarımıza, Global ailesine katkı ve emekleri için en içten teşekkürlerimi sunarım.

Global olarak saatlerimizi geleceğe kurduk, istikrarlı kurumsal kimliğimiz, etkili liderlik anlayışımız ve akılcı, geniş kapsamlı iş stratejilerimizin yol göstericiliği doğrultusunda geleceğe doğru güvenle yürüyoruz.

Mehmet Kutman
Yönetim Kurulu Başkanı

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr