Şirket; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu'nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum veya kuruluşunun seçiminde Global Grubu kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında Şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr