1) AMAÇ

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerinde kadınlara öncelik vermeyi kolaylaştırmayı ve kadınların karar mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektir.

2) DAYANAK

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında hazırlanan ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” gereğince hazırlanmıştır.

3) SEÇİLME ŞARTI

  1. Kadın olmak; ve
  2. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen yönetim kurulu üyeliği şartlarını taşımak

4) HEDEF ORAN

%25 (Yüzde Yirmibeş)

5) HEDEF ZAMAN

5 (Beş) yıl

6) SORUMLULUK

Yönetim Kurulu, bu hedeflere ulaşma hususundaki ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir ve rapora bağlar.

İşbu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası, Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.01.2018 tarih ve 956 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr