GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. olarak faal halde olduğumuz;

“Yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim hizmetleri” kapsamı dahilinde; vizyonumuz yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve toplumumuza değer katmak üzerine kurulmuştur. Temel değerlerimizden vazgeçmeksizin alanında öncü bir firma olmak ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini benimsemek gerektiğini amaç ediniriz.

Bu doğrultuda:

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Yatırımcı memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, raporlamaları hazırlayıp zamanında gerekli bilgilendirmeleri yapmak, kaliteli hizmet ve talep edilebilir fiyat sunmak,
  • Yatırımcı tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
  • Yatırımcılarımızın, bizi diğer yatırımcılara da tavsiye edebileceği yatırımcı odaklı yaklaşıma sahip olmak,
  • Optimum kalite, güvenilirlik, hizmet ve verimlilik seviyesine ulaşmak için gerekli tüm çabayı göstermek,
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
  • Kalite Sistemleri çerçevesinde bünyesinde düzenlenen eğitimler ile çalışanlarının sürekli olarak bilgi, deneyim ve hizmet kalitesini arttırmak, sürekli gelişim ve toplam kalite yönetimi bilincini her aşamadaki çalışan ile birlikte kullanmak,
  • Personelin motivasyonunu sağlamak,
  • Toplum yararını gözeten felsefesi doğrultusunda çevreye duyarlı hizmet modelini benimsemek,

Kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. olarak kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, sürekli iyileştirmeler yaparak, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr