Şirketimizin ve iştiraklerimizin başarısında çalışanlara verdiğimiz değer önemli bir rol oynuyor. Çalışanların bağlığını, motivasyonunu ve memnuniyetini arttırarak şirket içindeki sinerjiyi güçlendirerek bu başarıyı daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz.

Tüm çalışanların, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri şekilde gelişimlerini önemsiyor ve bu kapsamda fırsatlar sunarak hem çalışanların hem şirketin performansını arttırıyoruz. Performans yönetim sistemimizi bu doğrultuda çalışanların yetkinliklerini ve performanslarını adil olarak gözetecek şekilde tasarlıyoruz.

Küresel bir Grup olarak farklı coğrafyalarda faaliyet gösteriyoruz ve bu farklı coğrafyaların koşullarını göz önünde bulundurarak iştiraklerimizin insan sermayesini yönetmelerini bekliyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi çalışan hakları ve çalışanlarımızın uyması gereken kuralları belirleyen Personel Yönetmeliği kapsamında yürütüyoruz.

Çalışan yaklaşımımızda insan haklarına saygıyı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı her zaman ön planda tutuyoruz. İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda eşitliğe verdiğimiz önemle işe alımdan her türlü kariyer yolculuğuna ırk, din, dil, cinsiyet vb. konularda ayrımcılık yapmıyoruz ve ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında insana yakışır iş ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı vermek üzere çalışıyoruz.

OECD ülkeleri dışındaki faaliyetlerimizde yerel halklar üzerindeki etkilere ve insan hakları konusuna özel önem veriyoruz. İnsan hakları bakımından oluşabilecek olumsuz etkileri önleyerek tüm faaliyetlerimizi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleriyle uyumlu şekilde yürütüyoruz.

Holding ve iştiraklerinde 237’si kadın olmak üzere 1.373 çalışan bulunuyor. Holding merkezinde ise 49’u kadın olmak üzere 153 çalışan bulunuyor. Üst yönetimde kadın çalışan oranı ise geçen yıla göre iki kat artış göstererek %50 oranına yükseldi. İlerleyen yıllarda küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak istihdam edilen kadın çalışan oranını arttırmayı hedefliyoruz.

calisanlar

* İştirakler dahil değildir.

Eğitimler

Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya koyabilmelerinin yolunun hem profesyonel hem kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler sunmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çalışanlara verdiğimiz kişisel gelişim, mesleki ve teknik eğitimlerle profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

Sunduğumuz eğitim programları sektörlere ve gerektirdiği yetkinliklere göre farklılaşabiliyor. Gayrimenkul ve finans şirketlerimizde sermaye piyasası SPK lisans yenileme, borsa ve finansal piyasalarla ilgili teknik eğitimler, yabancı dil; elektrik üretimi/gaz/maden şirketlerinde ve liman işletmelerinde gaz ölçümleme, ERP, yazılımlar, teknik bakım, deniz ve kara kirliliğini de kapsayan çevre koruma, atık yönetimi, kalite yönetimi ve temel iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler veriliyor.

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu ortamı sağlamak için iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde yönetiyor, iş ortamında gerekli önlemleri alarak çalışanlara eğitimler veriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri sektörlere göre farklılık gösteriyor, maden ve enerji şirketleri daha yüksek riskli şirketler arasında yer alırken, limanlar orta riskli, finans şirketleri ise az riskli şirketler arasında yer alıyor. İş sağlığı ve güvenliği de her sektörün gerekliliklerine ve risk seviyelerine uygun olarak yönetiliyor.

İSG’yi sektörel farklılıkları gözeterek şirketler özelinde çalışanların da temsil edildiği kurul ve komiteler aracılığıyla yönetiyor ve yürütüyoruz. İSG konularında en üst düzey sorumluluk Sürdürülebilirlik Komitesi’nde bulunuyor ve İSG konuları Yönetim Kurulu’na raporlanıyor.

Riskleri ve performansı sistematik olarak takip ediyor, sürekli iyileştirme ve sıfır kaza hedefiyle çalışıyoruz. İSG politika ve rehberlerini güncel tutmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda limanlar için İSG El Kitabını hazırlayarak yayınladık. Bunun yanı sıra kaza raporlama sistemlerini iyileştirmek için de çalışmaya devam ediyoruz. 2018 yılında bu doğrultuda limanlarımızda boşluk analizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Antalya Liman, Bodrum Liman, Kuşadası Liman ve Naturelgaz’ın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası bulunuyor. Limanlarımız ise uluslararası liman işletmeleri güvenlik standartlarına uymakla birlikte ISO 20858 Liman İşletmeleri Güvenlik Değerlendirmeleri Sistemine uygun olarak yönetiliyor.

Bu yıl İSG performansımızı iyileştirerek Akdeniz limanında kaza sayısını %70 Adria limanında ise %45 azalttık.

  2015 2016 2017
Ölümlü Kaza Sayısı 0 0 0
Kaza Sayısı 28 53 46
Kaza Sıklık Oranı 8 16 8
Toplam İSG Eğitim Saati 6568 6836 50536

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan erişebilirsiniz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr