Küresel iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların tükeniyor oluşu küresel piyasalarda çeşitli baskılar yaratıyor. Özellikle sanayi devrimi sonrası etkisi giderek daha fazla hissedilen küresel sorunların çözümü noktasında özel sektör oyuncularına büyük sorumluluklar düşüyor. Global Yatırım Holding olarak küresel ölçekteki yatırım portföyümüz aracılığıyla çevresel performansımızın etki potansiyelinin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda büyümemizi sürdürürken çevresel etkilerimizi kontrol altında tutmayı ve küresel problemlerin çözümünde katkı vermeyi önemli bir görev olarak görüyoruz.

Bu kapsamda hem Holding faaliyetleri hem de Holding’e bağlı tüm iştiraklerin çevre performansını düzenli takip ediyor ve etkin yönetimini sağlıyoruz. Enerji yönetimi, yenilenebilir enerji yatırımları, su ve atık yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında sürdürdüğümüz çalışmalarımızın çerçevesini Çevre Politikamız oluşturuyor. Çevre politikasının güncellenmesi, çevre konuların yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi kapsamında yapılan çalışmaların ana hattını Çevre Yönetim Sistemi Usul ve Esasları doğrultusunda belirliyoruz.

Tüm iştiraklerimizin de uymakla yükümlü olduğu politika ve esaslara ilave olarak çevre performansımızın etkin takibi ve yönetimi için uluslararası standartlarda yönetim sistemi uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Enerji şirketlerimiz ve limanlarımızdan Malaga, Kuşadası, Bodrum, Lizbon ve Antalya işletmelerimizde ISO 14001 sertifikası bulunuyor. Holding olarak ISO 14001 sertifikasyon sürecimiz 2018 içinde tamamlanacak. Bunun yanında Kuşadası ve Bodrum işletmelerimiz de Green Port kategorisinde sertifika sahibi. Önümüzdeki dönemde Lizbon limanında da Green Port sertifikasına başvurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Antalya limanımız ESPO (Avrupa Deniz Limanları Organizasyonu) EcoPorts tarafından Yeşil Liman Uygulamaları bünyesinde yer alıyor.

Çevre alanındaki çalışmalarımızı Sürdürülebilirlik Komitesi’nin liderliğinde, farklı paydaş gruplarının katılımları ile, kurulan iş birlikleri kapsamında ele alıyoruz. Paydaşlarımızın geri bildirimlerini önemsiyor, çalışmalarımızı katkıları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu kapsamda uluslararası standartlarda yürüttüğümüz paydaş analizi sonuçları da çevre konusunda çalışmalarımızın gelişmesini destekliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ile iklim değişikliği ve su ekosistemini korumaya yönelik çalışmalarımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile paralellik gösteriyor. Çevre performansımızı her yıl daha da ileriye götürerek gelişim kaydetmeyi hedefliyoruz. 2017 içerisinde çevre alanında 200 bin TL’nin üzerinde yatırım ve harcama gerçekleştirdik. Son üç yıl içerisinde çevre ile ilgili herhangi bir uyumsuzluk veya faaliyetlerimiz kaynaklı bir çevre cezası bulunmuyor.

1 6 tr2 7 tr3 13 tr4 14 tr5 17 tr

İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi

Sera gazı salımları sebebiyle etkisi giderek daha fazla hissedilen küresel iklim değişikliği pek çok sektörün faaliyetlerini yakından ilgilendiren riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin yönetilerek avantaja dönüştürülmesinde özellikle etkin enerji yönetimi önemli bir role sahip.

Kurumsal hedeflerimize doğru yol alırken sera gazı salımlarımızı azaltmayı, enerjiyi daha verimli kullanarak sorumlu tüketimi Holding genelinde yaygınlaştırmayı önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Hem Holding’in hem de Holding’e bağlı tüm iştiraklerin enerji kullanımını düzenli takip ediyoruz. Böylelikle koyduğumuz hedefler doğrultusunda kurumsal performansımızı test ederek performansımızın düşük olduğu alanları geliştirme fırsatını yakalıyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çeşitli enerji verimliliği projeleri ile enerji tüketiminde 389 MWh’lık enerjide azaltım sağladık. Böylelikle aynı zamanda 47.198 ABD Dolar'lık maddi tasarruf sağladık. Önümüzdeki dönem için kullandığımız alet ve sistemlerde iyileştirmeler, çatı güneş paneli uygulamaları, aydınlatma sistemlerinde değişiklikler, elektrikli araçların kullanımı gibi çeşitli gelişmelerle enerji tasarrufunu arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl toplam enerji tüketimimiz 54.613 MWh oldu. 2016’ya göre ciromuzda %28’lik artışın yanında enerji tüketimimiz %13 arttı. Birim ciro miktarına karşı gelen enerji tüketimi değerinin bir göstergesi olan enerji yoğunluğu değerimiz 2015 senesinde 86,5 MWh/ milyon TL iken 2017 senesi itibariyle bu değer 67,8 MWh/milyon TL’ye düştü.

Sera gazı salım değerlerimizi de etkin olarak takip ediyoruz. Bu doğrultuda 2017 içerisinde tüm iştiraklerle birlikte toplam 19.401,7 ton seviyesinde salım gerçekleştirdik. Birim ciro başına karbon eşleniği gaz salımı değerimizi gösteren değer 2015’de 31,4 ton/milyon TL iken 2017 sonu itibariyle bu değer 24,1 ton/milyon TL’ye geriledi. Sera gazı salımlarının yanında diğer hava salımlarını da önemli etkimiz olarak tanımlıyor ve çevre yönetimi kapsamında takip ediyoruz. Diğer hava salımlarımız, tüm iştiraklerimizle birlikte 2017 yılında toplamda 7 ton seviyesinde gerçekleşti.

Su ve Atık Yönetimi

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda su tüketimimizi takip ederek faaliyetlerimiz kaynaklı doğrudan ve dolaylı tüm atıkları çevre yönetimimiz kapsamında sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluğumuz doğrultusunda su tüketimimizi düzenli olarak takip ediyoruz. 2017 içerisinde 204 bin m3 su tüketimi gerçekleştirdik.

Atık yönetimi kapsamında tüm atık üretimimizi daha etkin takip etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Holding ve iştirakler genelinde geri dönüşüm oranını da arttırmayı hedefliyoruz. Gerek kurum içi farkındalık çalışmaları ile, gerek geri dönüşüm uygulamalarının kapsayıcılığını arttırarak ürettiğimiz atığın daha fazla oranda geri dönüştürülebilir olmasına önem veriyoruz. 2017 yılında faaliyetlerimiz sonucu çıkan atık miktarı yaklaşık 772 bin tondur.

Liman işletmelerimiz atık yönetimi kapsamında özel önem verdiğimiz bir alanı oluşturuyor. Limanlarda oluştan atıkların ayrıştırılarak depolanmasını sağlıyoruz. Gemilerden alınan tüm atıkları limanlarımızda depoluyor ve arıtımını sağlayarak çevreye daha uygun hale getiriyoruz. Atık suyun ise gerekli işlemlerden geçerek uygun seviyelerde olduğunun kontrolünü düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında 23 bin m3 atık suyun bu kapsamda kalite kontrolü ardından deşarjını sağladık. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimiz kaynaklı ortaya çıkan atık suyun gerek mevzuatlar gerek kurum içi gereklilikler çerçevesinde değerlendirilerek kontrolünü sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde atık suyun hem kalitesini iyileştirmeyi hem de miktarını azaltmayı hedefliyoruz.

Biyoçeşitliliğin Korunmasına Desteğimiz

İçinde bulunduğumuz kara ve deniz ekosisteminin korunması hem gezegenimizin sağlığı hem de iş modellerimizin sürekliliği açısından büyük öneme sahip. Tüm endüstriyel faaliyetlerin çevre üzerinde bazı etkileri bulunuyor. Bu etkileri en aza indirmek, faaliyetler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak çevre üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakmamak ve biyoçeşitliliğe zarar vermemek için özenle çalışmalar yürütmek gerekiyor.

Global Yatırım Holding olarak özellikle geniş yatırım portföyümüzün faaliyet alanına giren başta liman işletmelerimiz olmak üzere dünya genelindeki yerleşkelerimiz aracılığıyla biyoçeşitlilik üzerinde yaratabileceğimiz etkinin farkındayız. Bu sebeple tüm operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve bu alanda 2015’ten beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Faaliyetlerimiz kaynaklı etkileri minimum seviyeye indirmenin de ötesinde biyoçeşitliliğe olumlu katkı yapmak adına doğal hayatın korunması amacıyla iş birlikleri kuruyor ve çalışmalara önderlik ediyoruz.

cevre1

Yerleşkelerimizden biri Gökova Körfezi’nde bulunuyor. Gökova Körfezi yakınında Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Boncuk Koyu’nda Kum Köpekbalığı (Carcharhinus Plumbeaus) ve Üreme Alanı projesi kapsamında Akdeniz Koruma Derneği ile 2015 yılında başlattığımız iş birliği hala devam ediyor. Proje kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından kırmızı listede hassas kategorisinde ve Akdeniz bölgesel kırmızı listesinde ise tehdit altında kategorisinde sınıflandırılmış olan kum köpekbalıklarının ve yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara yerel balıkçıları dahil ediyor, onların tecrübelerinden de faydalanıyoruz.

cevre2

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan erişebilirsiniz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr