Global Yatırım Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana çeşitlendirilmiş, rekabetçi ve genişleyen yatırım portföyümüzle; büyüme potansiyeli olan sektörleri ve bankacılık dışı finansal hizmetler sunan alternatif kurumları geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz.

İş stratejimiz çerçevesinde sürekli değişen iş ortamı ve pazar koşullarına hızla uyum sağlayarak büyüyen sektörlerde cazip yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yaptığımız yatırımları sadece ekonomik başarı üzerinden değerlendirmekle kalmıyor, kalıcı ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma odağıyla gerçekleştiriyoruz. Buna göre, belirlediğimiz sektörlerin gelecekteki büyüme potansiyellerini etkin risk ve piyasa analizi mekanizmalarımızdan yararlanarak değerlendiriyoruz ve “ilk hamle yapan” olmanın rekabet avantajını kullanıyoruz. Tüm bu karar verme süreçlerimizi ve çalışmalarımızı, sürdürülebilirlik anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetiyoruz.

Sadece 28 yıl içinde ulaştığımız bu noktada ve Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine verdiğimiz katkıda sürdürülebilirliğin önemli bir rolü bulunuyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, çalışma ortamında insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sistematik bir yaklaşımla yürütmek gerekli strateji, politika, hedef ve eylem planlarını oluşturarak kurumsal yapılanmamız içine entegre etmek amacıyla farklı iş birimlerimizi görevlendirerek 2016 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk. Komitenin liderliği ve üst yönetimin desteğinden hareketle, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza katkı sağlamak ve bu kapsamda paydaş katılımını etkin bir şekilde sağlamak amacıyla 2017 dönemini kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporumuzu hazırladık.

Sürdürülebilirlik yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları’na buradan, paydaş analizi süreci ve öncelikli konularımıza dair detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr