Fark yaratarak yükselmek hedefimiz doğrultusunda çalışanlar, taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde bulunan yerel halklarla olan ilişkileri tüm paydaşlar üzerinde olumlu bir etki yaratma gayesiyle sürdürüyoruz.

İnsan Hakları

Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları olarak OECD ülkeleri haricinde faaliyette bulunmamakla birlikte, insan hakları bakımından faaliyetlerimiz dolayısıyla doğabilecek etkilerin yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz. Operasyonlarımızı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleriyle uyumlu şekilde yürütme ilkesine bağlı olarak sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan yerel halklar üzerinde operasyonlarımız dolayısıyla insan hakları bakımından oluşabilecek negatif etkileri önleme ve potansiyel negatif etkiler meydana geldiğinde müdahale etme anlayışıyla çalışıyoruz.

Temel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olarak Global Yatırım Holding bünyesinde çocuk iş gücüne, zorla ve/veya cebren çalıştırmaya kesinlikle izin vermiyor, tedarikçi ve taşeron seçimlerinde bu ilkelere uyumu gözetiyoruz. Yapılan sözleşmelerde de ilkelere uyumu teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8. Hedef olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” sürdürülebilir kalkınma için çalışma ortamında insan haklarına vurgu yapıyor.

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyümeYönetim Kurulu, İnsan Hakları Politikası’nın onaylanmasından ve kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Üst Yönetim ise İnsan Hakları Politikası’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur. Politika en az yılda bir kez olmak üzere belirli aralıklarla Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirilir ve uygulamalar düzenli olarak izlenir. Ek olarak, Politika kurum içinde tüm personele dağıtılır. Politika’yı, büyük ortak, tedarikçiler ve üçüncü şahıslarla yaptığımız sözleşmelere dahil eder, faaliyette bulunduğumuz bölgelerde ya da ülkelerde insan haklarının risk altında olması durumunda devlet yetkilileriyle temas kurarız. İnsan Hakları Politikası’na aykırı hususlar için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresi mevcuttur. Raporlama döneminde İnsan Hakları Politikası’nın ihlaline dair herhangi bir bildirim alınmamıştır.

Kurumsal Vatandaşlık

Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları, Grubun temel stratejisi doğrultusunda, içinde bulundukları topluluklarla ve sosyal paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya her zaman büyük bir önem vermektedir. Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkıda bulunan, yerel ve ulusal düzeyde ülkeye ve topluma yarar sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamı iyileştirmeye yönelik etkinlikleri desteklemek Şirket’in öncelik verdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu yaklaşımla, 2018 yılında eğitim, yardım kampanyaları, kültür, toplum ve spor alanındaki çalışmaları, projeleri ve etkinlikleri daha büyük bir katkıyla desteklemeye devam etmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitim konusuna özel bir önem veren Global Yatırım Holding, yıl içinde aşağıdaki faaliyetleri yürütmüştür.

Global Run

Global Ports Holding, dünyada barış ve hoşgörünün yaygınlaşması umuduyla her yıl Global Run koşusunu düzenlemektedir.Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen insanlar bu etkinliğe katılmaktadır.

Global Run bugüne kadar Bodrum (Türkiye), Valetta (Malta), Bar ve Kotor (Karadağ) ve Ravenna (İtalya) şehirlerinde düzenlenmiştir. GPH, Global Run etkinliğini dünya genelinde giderek genişleyen portföyündeki 14 limanının yer aldığı tüm şehirlere taşımayı amaçlamaktadır. GPH, seyahatin farklı kültürleri nasıl bir araya getirdiğinin farkındalığıyla hareket etmektedir. Kruvaziyer yolculuğu, kısa bir süre içinde çok sayıda ülkeyi ziyaret edip dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlarla etkileşim kurmanın en etkili yoludur.

En önemli toplumsal projelerimiz arasında Global Ports Holding tarafından her yıl farklı liman işletmelerimizde hayata geçirilen Global Run yer alıyor. Farklı kültürden insanları bir araya getirerek insanlar arasında anlayış ve hoşgörüyü yaygınlaştırma amacı taşıyan koşu organizasyonu bu yıl Bodrum ve Ravenna’da gerçekleştirildi. Büyüyen liman ağımız doğrultusunda Global Run etkinliğini diğer limanlarımızda da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

GPH, seyahatin farklı kültürleri nasıl bir araya getirdiğinin farkındalığıyla hareket etmektedir. Kruvaziyer yolculuğu, kısa bir süre içinde çok sayıda ülkeyi ziyaret edip dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlarla etkileşim kurmanın en etkili yoludur.

Türk Eğitim Vakfı

Global Yatırım Holding 2017 yılında Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) hem bağışta bulunmuş hem de vakıf kartlarını yeni yıl hediyesi olarak göndermiştir.

Türk Eğitim Vakfı, hayırseverliğiyle bilinen ünlü Türk iş adamı merhum Vehbi Koç tarafından 1967 yılında kurulmuştur. Vakıf, Türk gençlerine finansal destek, eğitim fırsatları sunmakta ve Türk eğitim sistemindeki temel sorunları çözmek için çalışmaktadır.

Eğitim

Sosyal sorumluluk alanında eğitim konusuna özel bir önem veren Global Yatırım Holding:

2007 yılında ulusal bir gazete tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ilkokullara kitap desteği kampanyasına sponsor olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle düzenlenen bir projeye Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki derslik yaptırarak destek vermiştir.

Üç blokta toplam 40 ayrı birimden oluşan Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu İzzet Y. Akçal Refahiye Öğrenci Yurdu’nun inşaatını tamamlayarak 2009 yılında hizmete açmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun inşaatını gerçekleştirmiştir. 2009 yılında eğitim-öğretime açılan yüksekokul hem Kuşadası ve çevresinin kültürel yaşamında hem de Türk turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir role sahiptir.

Denizli şehir merkezinde yer alan 32 derslikli ilköğretim okulunun inşaatını Aralık 2010’da tamamlamıştır. Aynı dönemde, Muş ili Beşçatak Köyü İlköğretim Okulu’na giysi, kitap ve kırtasiye yardımında bulunmanın yanı sıra pek çok okula da bilgisayar bağışlamıştır.

Çocukların kişisel gelişimine ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, 2012 yılında Şırnak İpekyolu İlköğretim Okulu öğrencileri için kütüphane kurmuştur. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda, İstanbul Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerine bilgisayar yardımında bulunmuştur.

2003 yılında kuruluşundan bu yana faaliyette olduğu Kuşadası kasabası ve liman civarındaki bölgeye katkı sağlamak için pek çok inisiyatif gerçekleştirmiştir. Şirket’in bölge halkına yönelik katkıları, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu inşaatının yanı sıra yerel okullara bilgisayar ve ekipman yardımını, yerel plajların rehabilitasyonu için kaynak sağlamayı ve devlet kurumlarına teknik desteği içermektedir. Çeşitli hayır kuruluşlarına yönelik bağışların ve ihtiyaç sahiplerine sunulan düzenli desteğin yanı sıra, Ege Ports yerel motor sporları kulübüne sponsor olmuş ve yangından zarar gören orman arazisinin yeniden ağaçlandırılması için finansal destek sağlamıştır.

İstanbul Modern'in önemli çağdaş ve modern Türk sanatçılarından esinlenen parçalar satın alınmış, müzeyi desteklemek için Yılbaşı hediyeleri olarak gönderilmiştir.

Tedarikçi İlişkileri

İş birliği içerisinde çalıştığımız tedarikçilerin, benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımına ve iş prensiplerine uyum göstermesini bekliyoruz. Farklı bölge ve ülkelerde 3.000’in üzerinde tedarikçiyle çalışmayı gerektiren büyük bir operasyon yönetiyoruz. Benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olarak operasyon ve hizmet ağının tamamında tedarikçi şirketlerin seçiminde kalite - fiyat dengesi gibi klasik yaklaşımların yanında sosyal ve çevresel kriterleri de dikkate alıyoruz. Birlikte çalışılan üçüncü taraflardan, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden, UN Global Compact – Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında ilkelere uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

Holding olarak tedarikçi seçiminde çocuk işçiliği ve zorunlu işçiliğin yasaklanması kriterini mutlaka gözetiyor, aksi yöndeki uygulamaları tolere etmiyoruz. Bu bütüncül yaklaşımın yanı sıra farklı sektörlerde ürün ve hizmet tedarikçilerinden beklentiler değişiyor.

Çevre ve sosyal konularda hassasiyet gerektiren ürünlerin temin edilirken tedarikçilerden uluslararası standartlarda sertifikaları (ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve yetkinlik belgelerini temin etmiş olmalarını bekliyoruz. İş birliğinde olunan üçüncü tedarikçilerimizin tüm çalışmalarında Global Yatırım Holding Çevre Politikasına uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

Liman işletmelerinde ve Gayrimenkul sektöründe tedarik edilecek ürün ya da hizmetin piyasa araştırması yapıldıktan sonra tedarikçi değerlendirme kriterine uygun olarak, belirli bir puanın üzerinde puan elde eden tedarikçiler Onaylı Tedarikçi Listesi’ne alınarak seçiliyor.

Elektrik Üretimi/Gaz/Maden sektöründe birlikte çalışılan taşeron şirketlerden, riskli bir alan olan iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) etkin bir şekilde yönetmelerini bekliyoruz. Hizmet tedarikçilerinin İSG konusunda profesyonel hizmet almalarını ve çalışanlarına temel İSG konusunda ve mesleki alanda eğitim sağlamalarını bekliyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan erişebilirsiniz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr