Endüstriyel

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

Biomass

Türkiye’de tarımsal ve hayvansal biyokütleden elektrik üretimi yatırımında öncü konumda olan Global Yatırım Holding’in, 12 MWe’lık kurulu güce sahip Aydın - Söke ve Mardin - Derik Biyokütle Santralleri ile 5,2 MWe kurulu güce sahip Şanlıurfa – Haliliye Biyokütle Santrali ile toplam biyokütle kaynaklı kurulu gücü 29,2 MWe’tır...

Solar2

Gelecek birkaç yıl içinde önemli bir üretim kapasitesine ulaşmayı planlayan Global Yatırım Holding, lisanslı projelerin yanı sıra lisanssız piyasa düzenlemelerine uygun yeni projeler geliştirmeye de devam etmektedir...

Tres Enerji
Tres Enerji, endüstriyel ve ticari müşteriler için küçük ve orta ölçekli, anahtar teslimi enerji santralleri tasarlamakta, inşa etmekte ve işletmektedir. Elektrik üretimi yanında ısınma ve soğutma amacıyla ayrıca enerji kullanan müşterilerine kombine enerji santralleri ve termik santraller yoluyla enerji verimliliği çözümleri de (kojenerasyon/trijenerasyon) sunmaktadır...

Naturelgaz
GYH'nin %93,7 oranında pay sahibi olduğu Naturelgaz, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından 2017 yılında Avrupa'nın en büyük CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir. Naturelgaz; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı ve dağıtımı yapmaktadır...

Straton Maden
Global Yatırım Holding 2013 yılında Straton Madeni devralarak feldspat sektörüne yatırım yapmıştır. Global Yatırım Holding’in enerji, liman, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki başarılı yatırımlarının ardından, Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu olmayı hedeflemektedir...

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr