Straton Maden

Straton Maden Türkiye’nin Batı Ege bölgesinde önemli feldspat rezervlerine, lojistik madencilik operasyonlarına ve ticari ekiplere sahiptir. Straton, lisanslı operasyon alanında 20 milyon ton rezerve sahiptir ve yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 750 bin tondur.

Global Yatırım Holding 2013 yılında Straton Madeni devralarak feldspat sektörüne yatırım yapmıştır. Global Yatırım Holding’in enerji, liman, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki başarılı yatırımlarının ardından, Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Feldspat çoğunlukla cam, seramik ve boya sanayilerinde kullanılmaktadır. Sodyum feldspat Türkiye’de en çok Manisa, Kütahya, Aydın ve Muğla illerinde çıkarılmaktadır. Toplam 250 milyon tonluk rezerviyle dünya feldspat kaynaklarının %15’ine sahip olan Türkiye, yıllık 6 milyon ton tutarındaki üretimiyle halen feldspat madenciliğinde dünya lideridir. Türkiye’de çıkarılan feldspat, düşük demir ve titanyuma sahip olduğu için kaliteli ve değerlidir.

Türkiye’deki yıllık üretimin %80’i İspanya, İtalya, Rusya, Lübnan, Mısır, Almanya, Polonya, İsrail, Cezayir, Romanya ve Asya ülkelerine ihraç edilmektedir.

Straton Maden Türkiye’nin Batı Ege bölgesinde önemli feldspat rezervlerine, lojistik madencilik operasyonlarına ve ticari ekiplere sahiptir. Straton, lisanslı operasyon alanında 20 milyon ton rezerve sahiptir ve yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 750 bin tondur; üretimin %80’i cam ve seramik sanayinde kullanılmak üzere İtalya, İspanya, Mısır ve çeşitli Asya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Straton Maden yüksek değerli feldspat ürünleri üretirken, aynı zamanda en verimli yöntemlerle ve çevreye karşı sorumlu bir yaklaşımla feldspat çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Straton Maden, mevcut üretim kapasitesinin artırılmasının yanında yeni ayrıştırma ve zenginleştirme tesislerinin kurulmasını da içeren bir yatırım programını tamamlamıştır. İşletmeye açılmış yeni tesislerle birlikte, Straton Maden önümüzdeki iki yıl içinde Feldspat satışlarını kademeli olarak artırarak bugünkü yıllık üretim hacmini iki katına çıkarmayı ve yeni ihracat pazarlarına girerek sektörün önde gelen oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARI

Sağlam bir müşteri tabanına sahip olan Straton Maden, sunduğu her ürünün Avrupa kalite ve hizmet standartlarına tamamen uyumlu olmasını sağlamaktadır. Şirket, Global Yatırım Holding tarafından satın alınmasından bu yana, doğal kaynakların ihracatı yoluyla Türkiye ekonomisine önemli oranda değer katmaktadır. Yatırımlarını 2016 yılında tamamlayan Straton Maden, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak hem üretim ve satış hacmini hem de ürün kalitesini giderek daha da artırmaktadır.

Birçok sanayide feldspata yönelik talep giderek artmaktadır. Feldspat kullanımı seramik sektöründe nihai ürünün sızdırmazlığını ve dayanıklılığını artırmakta, böylece daha yüksek getiri sağlamaktadır. Plastiğin çevreye ve insan sağlığına yönelik zararlı etkileri nedeniyle ambalaj sektöründe giderek artan cam kullanımı, camın yalıtım gücünü ve berraklığını artıran feldspata yönelik talebin de yükselmesine yol açmıştır.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr