Solar2

Gelecek birkaç yıl içinde önemli bir üretim kapasitesine ulaşmayı planlayan Global Yatırım Holding, lisanslı projelerin yanı sıra lisanssız piyasa düzenlemelerine uygun yeni projeler geliştirmeye de devam etmektedir.

Ra Solar

Ra Güneş Enerjisi, Ocak 2015’te Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından düzenlenen ihaleyi kazanarak Türkiye’nin güneydoğusundaki Mardin ilinde 9 MW kapasite ile bir güneş santrali kurma hakkını kazanmıştır. Mardin’deki güneş santralinin 2018 yılı içerisinde inşaatının tamamlanarak devreye alınması ve YEKDEM’e tabi olması planlanmaktadır. Bu kapsamda Ra Solar, on seneliğine Hazine garantisi altında kWs başına 0,133 ABD dolarlık tarifeden yararlanabilecektir. Kanun, ayrıca iç piyasada üretilen yerli ekipman ve bileşenleri kullanan enerji santralleri için ek destekler içermektedir.

Türkiye güneş ışıması açısından avantajlı bir coğrafi konuma sahiptir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ölçümleri baz alınarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yapılan güneş enerjisi potansiyeli değerlendirmesine göre, Türkiye’nin ortalama yıllık güneşlenme süresi yaklaşık 2.640 saattir. Dolayısıyla; Türkiye, Fas ve ABD’den sonra dünyada güneş enerjisinden faydalanma bakımından en uygun üçüncü bölge olarak nitelendirilmektedir.

Ra Güneş Enerjisi, hükümetin belirlediği güneş enerjisi alanına teşvik edici şartlar ve Türkiye’nin güneş enerjisi bakımından güneş enerjisi projeleri geliştirmeye odaklanmıştır.

Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023 için bazı önemli hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerden biri, geniş kapsamlı bir yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği programı başlatmaktır. Bu girişim, Türkiye’nin rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji üretimi açısından sahip olduğu mükemmel coğrafi koşullardan faydalanma imkanı sağlayacaktır. Türkiye bu program çerçevesinde, 2023 yılına kadar toplam enerji arzı içinde temiz enerjinin payını %30’a çıkarmayı hedeflemektedir.

Gelecek birkaç yıl içinde önemli bir üretim kapasitesine ulaşmayı planlayan Global Yatırım Holding, lisanslı projelerin yanı sıra lisanssız piyasa düzenlemelerine uygun yeni projeler geliştirmeye de devam etmektedir.

Bar Solar

Global Yatırım Holding, Karadağ’da Barsolar şirketini kurarak enerji üretimi alanındaki ilk yurt dışı yatırımını gerçekleştirmiştir. Barsolar, Bar şehrinde bulunan Adria Limanı’nda çatı üzeri güneş enerji santrali kurmayı planlamaktadır.

Enerji santrali, limanda 75.000 m2’nin üzerinde bir alanı kaplayan deponun çatısına kurulacaktır ve santralin kurulu kapasitesi 5 MW olarak planlanmıştır.

Karadağ hükümeti, tarife garantisi sistemi esasında yenilenebilir enerji üretimini desteklemektedir. Bu sistemde, çatı üzeri güneş enerji santralleri için en yüksek oran uygulanmaktadır. Santral, tarife garantisi sistemi kapsamında 12 yıl boyunca kilovat-saat başına 0,12 avrodan elektrik satışı yapabilecektir. Barsolar, santralin inşaatını 2018’in dördüncü çeyreğine kadar tamamlamayı planlamaktadır. Santral faaliyete başladıktan sonra Barsolar, Karadağ’daki en büyük güneş enerjisi santralinin sahibi olacaktır.

Canadian Solar ile Münhasırlık Antlaşması

Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri NASDAQ Borsasında işlem gören, dünyanın en büyük beş güneş enerjisi paneli üreticisi ve güneş enerjisi santrali yöneticisinden biri olan Canadian Solar firması ile güneş enerjisi santral yatırımları yapmak ve inşa edilecek bu tesisleri işletmek üzere bir niyet anlaşması imzalanmıştır. Sözkonusu niyet anlaşması çerçevesinde 300 MW'a kadar proje gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Canadian Solar Hakkında:

Kanada'da 2001 yılında kurulan Canadian Solar, 12,000 çalışanı ve 18 ülkede operasyonlarıyla dünyanın en büyük beş güneş paneli üreticisi ve operatörü arasında yer almaktadır. Güneş fotovoltaik modüllerin lider üreticisi ve güneş enerjisi çözümleri sağlayıcısı olarak, aynı zamanda çeşitli geliştirme aşamalarında coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şebeke ölçekli enerji projelerine de sahiptir. Kuruluşundan bu yana, dünya çapında 100'den fazla ülkeye 26 GW'dan fazla solar modül teslim etmiştir. Canadian Solar, 2006 yılından beri NASDAQ'da işlem görmektedir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr