Naturelgaz

CNG dağıtımı yapan Naturelgaz, Türkiye'deki boru hattı dışındaki toplam doğal gaz pazarından yaklaşık %20 pay almıştır.

Naturelgaz doğal gazı özel doğal gaz ithalatçıları ve özel doğal gaz dağıtım şirketlerinden tedarik etmektedir.

GYH'nin %93,7 oranında pay sahibi olduğu Naturelgaz, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından 2017 yılında Avrupa'nın en büyük CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir. Naturelgaz; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı ve dağıtımı yapmaktadır.

TÜRKİYE CNG VE LNG PAZARI 

Günümüzde LNG ve CNG pazarı, doğal gaz boru hattına erişimi olmayan asfalt ve enerji üretim tesisleri, gıda işleme şirketleri, oteller, AVM'ler ve benzeri sanayi kuruluşları ve ticari müşterilere sağlanan dökme doğal gazdan oluşmaktadır.

2017 yılsonu itibarıyla pazarın büyüklüğü yıllık %10 artışla 810 milyon m3'e ulaşmıştır. CNG 194 milyon m3 ile pazardan %24 pay almaktadır.

NATURELGAZ'IN PAZAR PAYI

2017 yılında 148 milyon santimetreküp CNG dağıtımı yapan Naturelgaz, Türkiye'deki boru hattı dışındaki toplam doğal gaz pazarından %20 pay almıştır. Şirket'in kendi dolum tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki pazar payı %26 olmuştur.

NATURELGAZ'IN ALTYAPISI

Faaliyetteki İstasyonlar:

Naturelgaz'ın CNG altyapısı; 14 CNG tesisi, 50.000 adet CNG silindiri ve 48 adet endüstriyel kompresörden oluşmaktadır.

Ana İstasyonlar: İzmir, Bursa, Antalya, Çayırova, Konya, Kayseri, Kırıkkale, Osmaniye, Rize, Elazığ, Erzurum, Adapazarı

Oto CNG İstasyonları: İstanbul, Bolu.

Naturelgaz, Türkiye'nin doğu bölgelerinde büyüme stratejisi doğrultusunda 2017 yılında Elazığ ve Erzurum tesislerini açarak CNG hizmeti sunmaya başlamıştır.

Bu yeni tesislerin eklenmesiyle birlikte Naturelgaz, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satışları bakımından Avrupa'nın en büyük CNG dağıtım şirketi haline gelmiştir. Şirket'in tüm tesisleri ve kullanılan ekipmanlar uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygundur.

SATIŞ KANALLARI

PNG (Boru Gazı)

Naturelgaz doğal gazı, Türkiye'deki doğal gaz toptan satış piyasasının liberalleşmesine paralel olarak sayıları giderek artan ve büyüyen özel doğal gaz ithalatçıları ve özel doğal gaz dağıtım şirketlerinden tedarik etmektedir. Şirket 2016 yılında Doğal Gaz Ticareti Departmanı'nı kurmuş ve yaz puantı nedeniyle sahip olduğu rekabetçi satın alma avantajını kullanarak boru hatları üzerinden toptan doğal gaz satışlarına başlamıştır.

Dökme CNG

Naturelgaz'ın dökme CNG satışları önceki yıla kıyasla %6,1 oranında artarak 2017'de 148 milyon m3'e yükselmiştir. LNG'yle kıyaslandığında CNG, doğal gaz boru hattı sayesinde daha fazla lojistik avantaja sahiptir. Ayrıca daha az sağlık ve güvenlik riski taşımaktadır. Naturelgaz'ın Rize'deki CNG dolum tesisi, hem CNG pazarı hem de Naturelgaz için bir dönüm noktası olmuştur. Bunun sonucu olarak, o tarihten bu yana kamu ihalelerindeki teknik şartnamelerin çoğuna LNG'nin yanında CNG de eklenmiştir. Ayrıca müşteriler, Naturelgaz'ı Türkiye'nin en iyi ve en büyük CNG tedarikçisi olarak tanımaya başlamışlardır.

Citygas

EPDK tarafından desteklenen Citygas projesi, Türkiye'de ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara ihale yoluyla belirlenecek şirketler tarafından CNG tedarik edilmesini öngörmektedir.

Naturelgaz 2017'nin dördüncü çeyreğinde 1 milyon m3'lük ilk Citygas ihalesini kazanarak İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerine CNG tedarik etme hakkını elde etmiştir.

Naturelgaz ayrıca, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Elazığ şehrinin Palu ve Kovancılar ilçelerine gaz temin etmeye yönelik 2 milyon m3'lük Citygas ihalesine ek olarak Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa'nın Gördes ilçesine yönelik 0,55 milyon m3'lük ihaleyi de kazanmıştır.

Bu il/ilçelerde gerekli altyapı kurularak hanelerin CNG sistemi üzerinden doğal gaza erişimi sağlanmıştır.

Türkiye, Citygas projesi ile 81 ilin tamamına ihaleler yoluyla doğal gaz ulaştırmayı hedeflemektedir. Naturelgaz da bu tür ihalelere katılarak sektördeki güçlü konumunu korumayı amaçlamaktadır.

Oto-CNG

Naturelgaz ağını sahip olduğu, operasyonlarını üstlendiği ve bayi sahipliğinde olan ve opere edilen istasyonlar üzerinden genişletmektedir. CNG Naturelgaz’ın sahip olduğu ana istasyonlardan ikincil istasyon ve üçüncü parti istasyonlara dağıtılmaktadır. CNG ana istasyonlardan ikincil istasyonlara, bayilere veya direk son kullanıcıya CNG depolama tankları ve kamyonları vasıtasıyla taşınmaktadır.

CNG Türkiye’de alternatif yakıtlara göre kayda değer (%20) kazanç sağlıyor. Naturelgaz, OEM CNG araç üreticilerinin pazara daha çok araç çıkarmalarını desteklemektedir.

Naturelgaz ayrıca mevcut toptan CNG satışlarını desteklemek için kara yolu taşımacılığı sektörüne odaklanmaktadır. Diğer enerji kaynaklarına kıyasla, kara yolu taşımacılığında CNG kullanımı maliyet tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik gibi iki önemli avantaj sağlamaktadır.

Oto-CNG hedef müşterileri segmentleri:

  • Takip edilebilecek lojistik operasyonları
  • Kapalı sistem, şehir içi yolcu otobüsü operasyonları
  • Kapalı sistem, atık toplama aracı operasonları

BÜYÜME PLANI

Avrupa’nın en büyük CNG distiribütorlerinden biri olarak sınıfının en iyi operasyon kapasitesine sahip olan Naturelgaz 3 ana alanda büyümeyi hedeflemektedir;

  1. Türkiye'de, coğrafi engeller ya da ekonomik nedenlerle dağıtım altyapısının bulunmadığı yerlerde yerel gaz dağıtıcıları ile iş birliği içinde, CNG ile doğal gaz tedariki yapmak.
  2. Güçlü büyümeye hazır, enerji altyapısı geride kalmış Afrika gibi pazarlara deneyim taşıyarak, yatırım yapmak.
  3. Oto CNG istasyon modeliyle büyümek ve OEM üreticileri ve dönüşüm şirketleriyle iş birliği içinde projeler sağlamak.
VOG

Victoria Oil & Gas Plc, Kamerun'un liman kenti Douala'da faaliyet gösteren tam entegre bir doğal gaz üreticisi ve dağıtıcısıdır.

Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu ve taşımalı doğal gaz sektörünün önemli oyuncularından olan Naturelgaz, Londra Borsasında işlem gören Victoria Oil & Gas Plc'nin Kamerun'da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı olan iştiraki Gaz du Cameroun S.A. ("GDC") ile münhasır bir iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır.

Söz konusu anlaşma ile:

  • GDC'nin öncelikle ana pazarı Kamerun olmak üzere ve sonrasında Sahra-altı ülkelere de sunulmak üzere, mobil enerji ihtiyacı olan müşterilere yönelik sıkıştırılmış doğal gaz ("CNG") altyapısı ve çözümleri tasarlanması, kurulması ve işletilmesi.
  • Güvenilir şebeke dışı enerji çözümleri arayan işletmelere Dökme CNG ve doğalgazdan elektrik üretimi dâhil olmak üzere CNG ürünleri pazarlarken mobil bir çözüm olarak Oto-CNG'nin sunulması.
  • Anlaşmanın ilk adımı olarak 2mmscf/d (21mscm/y) CNG tesis kurulumu ve müşterilere dağıtım projesinin bu yıl işletmeye alınması planlanmaktadır.

Victoria Oil & Gas Hakkında:

Victoria Oil & Gas Plc (VOG), Kamerun'un liman kenti Douala'da faaliyet gösteren tam entegre bir doğal gaz üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin tamamına sahip olan Gaz du Cameroun S.A. (GDC) şirketi ve VOG, büyük ölçekte endüstriyel müşterilere 50 km'lik gaz dağıtım boru hattı ağı üzerinden gaz sağlamaktadır.

2010’da açılan ilk kuyudan beri şirket %57sine sahip olduğu Logbaba gaz projesi üzerinden Cameroon gaz pazarının dominant oyuncusu haline gelmiştir. GDC Logbaba gaz projesinde, RSM Production Company ("RSM") ve Société Nationale des Hydrocarbures ("SNH") ile sırasıyla %38 ve %5 oranından ortaklık içindedir. VOG, Matanda lisans alanının eklenmesiyle Douala Havzasına genişlemek için hükümet onayı beklemektedir.

Victoria Oil & Gas, Londra Borsası'nın AIM pazarında, VOG adıyla işlem görmektedir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr