Port Akdeniz

Global Yatırım Holding, geleceğe dönük büyüme potansiyeli taşıyan sektörleri ve gelişimlerinin henüz başında olan iş alanlarını hedeflemektedir. Köklü yatırım deneyimi ve uluslararası iş çevreleriyle güvenli ilişkileri sayesinde Holding, yatırım hedeflerini belirlemede ve yeni alanlara ilişkin risk değerlendirmede önemli bir rekabet üstünlüğüne sahiptir.

1990 yılında kurulan Global Yatırım Holding, kısa süre içinde Türkiye’nin lider bağımsız aracı kurumu ve yatırım bankacılığı şirketine dönüşmüştür. Ülkemizdeki birçok girişimcinin ilk kez uluslararası kurumlarla tanışmasına vesile olan Şirket, Türkiye sermaye piyasalarının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Global Yatırım Holding, güçlü yatırım bankacılığı deneyimi ve yatırım iştahı sayesinde 2004 yılında geniş bir yatırım portföyü oluşturmuştur. Global Yatırım Holding, gelişmekte olan sektörlere ve geleneksel bankacılık dışı finansal hizmet sağlayıcı kurumlara yönelik ilgisiyle dinamik bir yatırım aracına dönüşmüştür. Global Yatırım Holding hisseleri Borsa İstanbul’da GLYHO.IS sembolüyle işlem görmektedir.

Global Yatırım Holding Grubu dört ana iş kolunda faaliyet yürütmektedir:

Liman Altyapısı: kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri;

Elektrik Üretimi/Gaz/Maden: Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi, madencilik ve büyük ölçekli enerji üretimi;

Gayrimenkul: Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi;

Finans: Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler.

Kruvaziyer ve ticari limanlardan oluşan geniş portföyü ile dünyanın önde gelen liman işletmecilerinden olan Global Liman İşletmeleri, 2004 yılında kuruldu. 8 ülkede 14 limanı ile dünyanın ilk ve tek kruvaziyer liman konsolidatörü olan GLİ, küresel kruvaziyer sektöründe emin adımlarla büyümeye devam etmektedir.  GLİ, yıllık 7.5 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vererek, Akdeniz’deki pazar payını %25'e ulaştırmıştır.

Global Yatırım Holding, iştiraki Naturelgaz aracılığıyla sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımının yanı sıra solar ve doğal gaz enerji üretimi alanında projelere odaklanmıştır. Grup, hızla büyüyen enerji verimliliği ve madencilik sektörlerine yönelik yatırımlarla da ilgilenmektedir.

Gayrimenkul alanında Grup temel faaliyetlerini ticari gayrimenkul projeleri geliştirme ve işletme alanında yoğunlaştırmıştır.

Grubun finansal sektör yatırımları, aracılık, finansal danışmanlık ve varlık yönetiminden oluşmaktadır. Stratejik ortakların ürün yelpazesi ve deneyimi müşteri tabanının gelişimine ve Grubun itibarına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

HIZLA BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Global Yatırım Holding, 2004 yılı sonunda gerçekleştirdiği yeniden yapılanma sürecinin ardından Türkiye ekonomisinin hızla büyüyen sektörlerindeki yatırım fırsatlarını başarılı bir biçimde tespit etmiştir ve Grup 2013 yılından bu yana Türkiye dışındaki yatırımlarını da başarıyla artırmıştır. Grup, geleceğe dönük büyüme potansiyeli taşıyan sektörleri ve gelişimlerinin henüz başında olan iş alanlarını hedeflemektedir. Köklü yatırım deneyimi ve uluslararası iş çevreleriyle güçlü ilişkileri sayesinde Şirket, yatırım hedeflerini belirlemede ve yeni alanlara ilişkin risk değerlendirmede önemli bir rekabet üstünlüğüne sahiptir. Grubun esnek yapısı ve kültürünün yanı sıra etkin risk değerlendirme süreçleri sayesinde Global Yatırım Holding birçok yatırıma başarılı bir biçimde öncülük etmiştir.

Yatırım kararlarında hiçbir coğrafi ya da sektörel kısıtı olmayan Grup, bu özelliğiyle belirli bir iş alanına yoğunlaşan diğer holding şirketleri ve topluluklarından ayrılmaktadır. Portföyünü bu anlayışla geliştiren şirket, başarılı bir performans çizgisi izlemektedir.

HİSSEDAR DEĞERİNİ MAKSİMİZE ETMEK

Şirket'in yaklaşımı, hissedarları için yarattığı değeri ve getiriyi azamiye çıkarmaktır. Bu amaçla, yüksek büyüme ve getiri potansiyeline sahip olan, aynı zamanda coğrafi, teknik, "ilk giren olmak" gibi engeller nedeniyle rekabet üstünlüğü taşıyan sektörlerde, çeşitlilik içeren bir yatırım portföyü oluşturmaktadır. Olası iş fırsatlarını değerlendirirken Şirket öncelikle geleceğe dönük büyüme potansiyelini ve cazip getiri oranını gözetmektedir. Bu strateji sayesinde mevcut yatırım portföyü açısından ancak kısa vadede anlamlı olan çeşitli yatırımlarda kârı maksimize etmeyi başarabilmektedir.

Şirket, bir yatırımdan doğru zamanda çıkma başarısının, hissedarlar için yaratılan değeri artırmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır. Bu yaklaşımla, yatırım portföyünü sürekli izleyerek yatırımı kısmen ya da tümüyle realize etmenin doğru zamanını belirlemektedir.

Grup her düzeyde karar alma süreçlerini kolaylaştırarak en iyi kurumsal pratikleri hayata geçirmekte; hem operasyonel düzeyde hem de grup düzeyinde bağımsız ve yalın bir organizasyon yapısını teşvik etmektedir.
Bu yalın yapı Üst Yönetim'e Grup çapında operasyonel performansı ve iş atmosferinin sürekli değişen koşullarını yakından izleme ve etkin bir biçimde müdahale etme olanağı sağlamaktadır.

İş birimleri ve iştirakler faaliyetlerini, Global Yatırım Holding Grubu'nun genel stratejik ve risk yönetimi ilkeleri ile kurumsal ve finansal stratejileri doğrultusunda, büyük ölçüde bağımsız bir biçimde yürütmektedir. Grup içindeki tüm operasyonlar, sektörlerin özgün koşullarını, dinamiklerini ve zorluklarını değerlendirme yetisine sahip, vasıflı ve deneyimli yöneticilerden oluşan profesyonel yönetici ekipler tarafından yürütülmektedir.

Port Akdeniz

İş atmosferinin sürekli değişen koşullarına gecikmeksizin uyum sağlamak ve operasyonel verimliliği korumak, yönetim yaklaşımının temel taşlarını oluşturmaktadır.

HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu 3 Mart 2014’te “Hisse Gerialım Programı (2012)”nin 11 Kasım 2013’te tamamlandığını ve 18 aylık geri alım döneminin bittiğini belirlemiştir. Hisse Gerialım Programı (2012) kapsamında ödenmiş sermayenin %9,24’ünü temsil eden 20.791.765 hisse satın alınmıştır. Sonuç olarak, 2013 yılında Global Yatırım Holding, yatırımcılarına hisse başına ödediği 0,05940TL temettüye ek olarak, hisse başına 0,1443 TL nakit dağıtımı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2014’te Genel Kurul’un onayıyla, daha sonra geri alınan hisselerin sermaye indirimi yoluyla iptaline, böylece Şirket’in ödenmiş sermayesinin 20.791.765 TL azaltılarak 204.211.922,45 TL’ye indirilmesine karar vermiştir.

 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr