Port Akdeniz

Sadece 12 yıl içinde toplam aktiflerini 18 kat, özsermayesini ise 11 kat büyüterek; bir aracı kurumdan, çok çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren bir holdinge dönüşmüştür.

Global Yatırım Holding; ticari ve kruvaziyer limanlar, enerji, gayrimenkul ve finansal hizmetler gibi bulunduğu sektörlerde yatırımlarını çeşitlendiren, hisse değerini maksimize etmek için aktif yatırım stratejileri uygulayan bir holdingtir. GYH, gelişmekte olan sektörlere ve geleneksel bankacılık dışı finansal hizmet sağlayıcı kurumlara yönelik ilgisi ile dinamik bir yatırım aracına dönüşmüştür. Mevcut varlık portföyü, ilk hamle avantajlarıyla yüksek büyüme potansiyeli sunmaktadır.

"GLYHO" koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

 

STRATEJİK SEKTÖRLERİMİZE ODAKLANDIK

GYH olarak, yeni iş stratejimizi odaklandığımız iş kollarımızda büyüme sağlama üzerine kurduk. Yakın gelecekteki büyümeyi kaynaklarımızı liman altyapısı yenilenebilir ve temiz enerji ve varlık yönetimi gibi sektörlerde daha verimli kullanmaya adadık. Kaynaklarımızı, yüksek derecede önem taşıyan ve yakın gelecekte büyüme potansiyeli yüksek olan liman altyapısı, yenilenebilir ve temiz enerji ve varlık yönetimi sektörlerinde daha verimli bir şekilde kullanarak hızla büyümeye devam etmeyi hedefledik.

 • Odaklandığımız stratejik iş kollarında büyümek.
 • Global ölçekte ve birinci sınıf varlıklar oluşturmak (Dünyanın dört bir yanındaki kruvaziyer liman endüstrisini konsolide etmek).
 • Altyapı (Liman) ve yenilenebilir / temiz enerji (biyokütle, güneş, ko-jenarasyon) ve varlık yönetimi projelerine odaklı ulusal ve uluslararası şirketler yaratmak.

 

GRUBUN BULUNDUĞU 4 ANA İŞ KOLU

LİMAN ALTYAPISI

 • 9 ülkede, 15 kruvaziyer ve 2 ticari limanıyla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisidir.
 • Yıllık yaklaşık 7.3 milyon yolcu ve Akdeniz’de lider Pazar payına ulaşmıştır.
 • 2017 yılında Londra Borsasında arz edilmişdir.

Portföyümüz:

Adriyatik: Bar Yolcu Limanı & Port of Adria (ticari), Ravenna Yolcu Limanı, Venedik Yolcu Limanı, Zadar Yolcu Limanı

Batı Akdeniz: Lizbon Yolcu Limanı, Barselona Yolcu Limanı, Cagliari Yolcu Limanı, Katanya Yolcu Limanı, Valetta Yolcu Limanı, Malaga Yolcu Limanı

Doğu Akdeniz: Antalya Yolcu Limanı & Port Akdeniz (ticari), Bodrum Yolcu Limanı, Ege Port, Kuşadası

Asya: Singapur Yolcu Limanı

Karayipler: Havana Yolcu Limanı

ELEKTRİK ÜRETİMİ\GAZ\MADENCİLİK

Elektrik Üretimi:

 • 54.1 MW kapasiteli, kurulu ko/tri-jenerasyon sistemlerine sahiptir.
 • Üç tesiste 29,2 MW’ı hâlihazırda devrede, 2019 sonunda 41,2 MW, kurulu güçte biyokütle enerji santrali planlanmıştır.
 • Geliştirme aşamasında ve 9 MW’ı 2019’da devreye alınması planlanan, toplamda 14 MW’lık 2 güneş enerjisi santrali mevcuttur.
 • Toptan ve perakende elektrik satışı yapılmaktadır.

Sıkıştırılmış Doğal Gaz Satış ve Dağıtımı:

 • Yaklaşık %80 pazar payına sahip olduğu sıkıştırılmış doğal gaz pazarında, Türkiye’nin lider şebeke dışı doğalgaz dağıtım firmasına sahiptir.
 • 13 sıkıştırılmış gaz istasyonunda 180 milyon m3 satış hacmine ulaşılmıştır.
 • Sıkıştırılmış + sıvılaştırılmış doğal gaz pazarında yaklaşık %20 pazar payına ulaşmıştır.

Madencilik:

 • 650,000 tonluk hacmiyle endüstriyel mineraller kategorisinde Türkiye’nin önde gelen oyuncularından birine sahiptir.

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi.

 • Konsolide toplam brüt kiralanabilir alan: 141,000m2
 • Perakende sektörü brüt kiralanabilir alan: 93,500m2
 • Diğer kiralanabilir alan: 47,500m2

FİNANS

Portföy Yönetimi:

 • Yenilikçi ürün portföyü ile; yerli, yabancı, bireysel ve kurumsal  yatırımcılara hizmet veren lider bağımsız varlık yönetimi şirketlerinden birine sahiptir.

Aracılık Faaliyetleri:

 • Uluslararası ve yerli yatırımcılara menkul değerler, portföy yönetimi ve türev ürünlerin alım satım hizmetleri sunan, Türkiye'nin önde gelen bağımsız aracı kurumlarından birine sahiptir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr