Mehmet Kutman

Mehmet Kutman

Başkan

Global Yatırım Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Mehmet Kutman, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Şirket düzeyinde iş geliştirme faaliyetlerine aktif biçimde katılan Kutman, Global Yatırım Holding’in bağlı kuruluş ve iştiraklerinin birçoğunda Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet vermektedir.

Kutman, ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören grup dışındaki başka şirketlerin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Kutman aynı zamanda TÜSİAD ve DEİK üyesidir.

Kutman, 1990 yılında Şirket’i kurmadan önce, 1989-1990 yılları arasında turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubu olan Net Holding A.Ş.’nin üst yönetiminde görev almıştır. Kutman ayrıca, 1984 ile 1989 yılları arasında, North Carolina National Bank, Sexton Roses Inc. ve Philip Bush & Associates’te Başkan Yardımcısı olarak yapmıştır. Mehmet Kutman, Boğaziçi Üniversitesi’nden lisans (onur), Texas Üniversitesi’nden MBA derecelerine sahiptir.

Erol Göker

Erol Göker

Başkan Vekili

Kurucu ortaklardan olan Erol Göker, kuruluşundan bu yana Global Yatırım Holding’in Finans Bölümü Başkanı olarak hizmet vermektedir. Çeşitli Grup şirketlerinin yönetim kurullarında ve Borsa İstanbul’a bağlı önemli komitelerde üstlendiği görevlerin yanı sıra Göker’in TÜSİAD üyeliği de bulunmaktadır.

Global Yatırım Holding’in kurulduğu 1990 yılından önce Göker, Net Holding A.Ş.’de Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Öncesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nda dört yıl ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Teftiş Kurulu’nda dört yıl hizmet vermiştir. Erol Göker, Ankara Üniversitesi’nden siyaset bilimi alanında lisans ve ekonomi alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Ayşegül Bensel

Ayşegül Bensel

İcracı Olmayan Üye

Ayşegül Bensel, Yönetim Kurulu’na 1999 tarihinde katılmıştır; aynı zamanda çeşitli iştiraklerin yönetim kurullarında da hizmet vermektedir.

Mart 2007’deki satışına kadar Global Hayat Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet veren Bensel, ayrıca 2005 yılından itibaren kuruluşun Genel Müdür’ü olarak görev yapmıştır. Bensel, Global Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde 1998-1999 arasında Araştırma Bölümü Direktörü ve 1993-1998 arasında Araştırma Bölümü Direktör Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 1991 yılında Gruba Menkul Değerler Analisti olarak katılmadan önce Bensel, Türk bankacılık sektöründe döviz alım satımı alanında yöneticilik yapmıştır. Ayşegül Bensel, Hacettepe Üniversitesi’nden işletme alanında lisans derecesine sahiptir.

Serdar Kırmaz

Serdar Kırmaz

Üye

Serdar Kırmaz, Yönetim Kurulu’na 2010 tarihinde katılmıştır; aynı zamanda çeşitli iştiraklerin yönetim kurullarında da hizmet vermektedir.

Serdar Kırmaz, 2007-2010 arasında Doğan Gurubu’nda, 2005-2007 arasında GYH’de ve 1999-2005 arasında STFA Gurubu’nda Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev üstlenmiştir. Serdar Kırmaz, 1988 yılı başında katıldığı PricewaterhouseCoopers (“PWC”) Türkiye’ye 1996 yılında Sorumlu Ortak olmuş, 1997-1999 yılları arasında ise çeşitli Türk şirketlerine danışmanlık hizmetleri vermiştir. Kırmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden işletme lisans derecesi ile mezun olmuştur.

Adnan Nas

Adnan Nas

İcracı Olmayan Üye

Adnan Nas, Yönetim Kurulu'na 2011 tarihinde katılmıştır; aynı zamanda çeşitli iştiraklerin yönetim kurullarında da hizmet vermektedir.

Adnan Nas, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1972) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1983) mezunudur. Kariyerine Maliye Bakanlığı’nda başlamış, Maliye Başmüfettişliğinde bulunmuş olan Adnan Nas Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. PricewaterhouseCoopers'a ortak olarak katılmadan önce ve 1985-1992 yıllarında özel sektörde büyük bir şirketler grubunda (STFA Holding) üst düzey yöneticilik yapmıştır. 1992-2011 yılları arasında PricewaterhouseCoopers Yeminli Mali Müşavirlik firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış; Temmuz 2011’den itibaren Global Yatırım Holding A.Ş. ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Fransızca bilen Nas, DEİK Kanada İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi, DEİK Orta Amerika İş Konseyi ve Finansal Yöneticiler Derneği (Finans Klüp) Başkan Yardımcısı olup, başta TÜSİAD olmak üzere iş hayatı ile ilgili pek çok STK’da da aktif üyedir. Bu meyanda Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA Amcham) Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkan Vekilliği, Türkiye-ABD İş Konseyi üyeliği, TÜSİAD ABD Çalışma Grubu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi İcra Kurulu üyeliği, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterliği yapmıştır. Nas, Common Purpose (Ortak İdealler) Derneği’nin de Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Rotary Klubü üyesidir.

Yeminli Mali Müşavir ve Avukat olan Nas mali hukuk ve uygulamalar konusunda gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde geniş deneyim kazanmıştır. Meslek hayatı boyunca çok sayıda seminer ve konferansta konuşmacı olan Nas’ın basılmış pek çok çalışması ve makalesi vardır. Adnan Nas, Dünya Gazetesi’nde haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca Target Danışmanlık ve aylık olarak çıkarılan Finans ve Ekonomik Yorumlar dergisinin sahibi olup, pek çok önde gelen şirkete de danışmanlık yapmaktadır.

Ercan Ergül

Ercan Ergül

Bağımsız Üye

Ercan Ergül, Global Yatırım Holding'de 2017 yılından itibaren bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Ercan Ergül, Türkiye ve Balkanlarda yatırımları olan bir özel sermaye fonunun ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Global Menkul Değerler'in yatırım bankacılığı faaliyetlerinde yönetici olarak çalışmış olan Ercan Ergül, kariyerine Citibank Türkiye'nin kurumsal bankacılık departmanında başlamıştır. Ercan Ergül lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde tamamlamış sonrasında da ABD'de işletme mastırı yapmıştır. Ercan Ergül filo kiralama, paketleme ve bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren dört şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır.

Oğuz Satıcı

Oğuz Satıcı

Bağımsız Üye

Oğuz Satıcı, Global Yatırım Holding’de 2012 yılından bu yana bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Satıcı, iş hayatına tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlamış ve başarılı bir biçimde şirketi büyütmüştür. 1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) en genç Meclis Üyesi olmuştur. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu üyeliği, 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2001-2008 yılları arasında art arda üç dönem Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Başkanlık yaptığı dönemde Türkiye ihracatı tam %500 artmıştır. Bu alanda Satıcı’nın katkıları iş dünyası ve politik camiada büyük bir takdirle karşılanmaktadır. Oğuz Satıcı, aynı zamanda 2001-2008 yılları arasında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu (YOİKK) üyeliği yapmış, 2004-2009 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey (YDK) üyesi olmuştur.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyesi de olan Oğuz Satıcı, Washington International University’den işletme lisansına sahiptir.

 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr