Şirket Adı Global Yatırım Holding A.Ş.
Faaliyet Alanı Liman, Enerji, Gayrimenkul, Finansal Hizmetler
İşlem Gördüğü Borsa BIST
Dahil Olunan Endeksler

BIST 100
BIST 50
BIST 100-30
BIST Kurumsal Yönetim
BIST Tüm
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
BIST İstanbul
BIST Mali
BIST Holding ve Yatırım

BIST Yıldız

BIST Sembolü GLYHO
Bloomberg Sembolü GLYHO:TI
Reuters Sembolü GLYHO.IS
İstanbul Ticaret Siciline Kayıt Tarihi 01.06.1990
Ticaret Sicil Numarası 265814
Vergi Numarası 3960051025
Vergi Dairesi Boğaziçi Vergi Dairesi
Merkez Adresi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy / Beyoğlu / İstanbul
Telefon 0212 244 60 00
Faks 0212 244 61 61

 

Yıl Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye (TL)
2018 650.000.000,00 325.888.409,93

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr