Biomass

Kurulu gücünü daha da artırmayı hedefleyen Global Yatırım Holding, sektördeki öncü konumunu sürdürerek Türkiye’nin çeşitli yerlerinde biyokütle projeleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’de tarımsal ve hayvansal biyokütleden elektrik üretimi yatırımında öncü konumda olan Global Yatırım Holding’in, 12 MWe’lık kurulu güce sahip Aydın - Söke ve Mardin - Derik Biyokütle Santralleri ile 5,2 MWe kurulu güce sahip Şanlıurfa – Haliliye Biyokütle Santrali ile toplam biyokütle kaynaklı kurulu gücü 29,2 MWe’tır. YEKDEM kapsamında sunulan teşvikler ile kilovat-saat başına 13,3 dolar-sent’ten elektrik satışı yapabilecek olan bu santrallerin mevcut kapasiteleri ile yılda yaklaşık 200 kilovat-saat elektrik üretip 80.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması beklenmektedir.

Diğer taraftan, yine 12 MWe kurulu güce sahip Aydın - Söke santralinin kapasite artış çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandığında Aydın - Söke’de toplam kurulu güç 24MWe’a yükselecektir. Böylece Global Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik üretim kurulu gücü 41 MWe’a ulaşacaktır.

Biyokütleden elektrik üretimi yönteminde tarımsal atıklar (genellikle pamuk ve mısır), hayvan gübresi ve orman atıkları yakma ve buhar çevrimi işlemlerinden geçirilecektir. Bu yöntem, elektrik üretiminde Türkiye’de az sayıda şirket tarafından kullanılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yıllık biyokütle potansiyelinin 50 milyon ton civarında olduğunu tahmin etmektedir. Türkiye, biyokütleden 5.000 MW’ın üzerinde elektrik enerjisi üretme potansiyeline sahiptir. Biyokütleden enerji üretimi Türkiye’de henüz gelişmekte olan bir alandır ve halihazırda toplam elektrik üretiminin %1’inden azını oluşturmaktadır.Global Yatırım Holding, bu büyük potansiyelden faydalanmayı amaçlamaktadır.

Global Yatırım Holding ayrıca, biyokütle toplama faaliyetlerini ve enerji santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biridir.

Kurulu gücünü daha da artırmayı hedefleyen Global Yatırım Holding, sektördeki öncü konumunu sürdürerek Türkiye’nin çeşitli yerlerinde biyokütle projeleri geliştirerek kurulu gücünü 2020 sonunda 125 MW’a çıkarmayı hedeflemektedir.

%MCEPASTEBIN%

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr