Şirketimizin sermayesinde dört ayrı hissedar grubu bulunmaktadır. A, D ve E grubu hisselerin imtiyazları mevcut iken, C grubu ve halka açık hisselerin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Ana sözleşme hükümlerimize göre, 7 üyeden oluşması zorunlu bulunan Yönetim Kurulu'nun üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Ayrıca Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm hissedarlar aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. Son olarak, A grubu paydaşların, Ana sözleşmede ayrıntılı olarak sıralanmış bazı Yönetim Kurulu kararlarında mutlaka olumlu oyunun bulunması gerekmektedir; aksi halde bu kararlar alınamaz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI