Şirket Adı Global Yatırım Holding A.Ş.
Şirketin Sektörü MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Faaliyet Alanı Liman İşletmeciliği, Enerji Üretimi, Taşımalı Doğal Gaz, Madencilik, Gayrimenkul, Finansal Hizmetler
İşlem Gördüğü Borsa Borsa İstanbul (BIST)
Dahil Olunan Endeksler

BIST 50
BIST YILDIZ
BIST KURUMSAL YÖNETİM
BIST 100
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BIST İSTANBUL
BIST TÜM
BIST MALİ
BIST 100-30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
BIST Sembolü GLYHO
Bloomberg Sembolü GLYHO:TI
Reuters Sembolü GLYHO.IS
İstanbul Ticaret Siciline Kayıt Tarihi 01.06.1990
Ticaret Sicil Numarası 265814
Vergi Numarası 3960051025
Vergi Dairesi Boğaziçi Vergi Dairesi
Merkez Adresi Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul
Telefon 0212 244 60 00
Faks 0212 244 61 61

 

Yıl Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye (TL)
2024 9.000.000.000 650.000.000

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI