Şirketimizin ve iştiraklerimizin başarısında çalışanlara verdiğimiz değer önemli bir rol oynuyor. Çalışanların bağlığını, motivasyonunu ve memnuniyetini arttırarak şirket içindeki sinerjiyi güçlendirerek bu başarıyı daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz.

Tüm çalışanların, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri şekilde gelişimlerini önemsiyor ve bu kapsamda fırsatlar sunarak hem çalışanların hem şirketin performansını arttırıyoruz. Performans yönetim sistemimizi bu doğrultuda çalışanların yetkinliklerini ve performanslarını adil olarak gözetecek şekilde tasarlıyoruz.

Küresel bir Grup olarak farklı coğrafyalarda faaliyet gösteriyoruz ve bu farklı coğrafyaların koşullarını göz önünde bulundurarak iştiraklerimizin insan sermayesini yönetmelerini bekliyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi çalışan hakları ve çalışanlarımızın uyması gereken kuralları belirleyen Personel Yönetmeliği kapsamında yürütüyoruz.

Çalışan yaklaşımımızda insan haklarına saygıyı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı her zaman ön planda tutuyoruz. İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda eşitliğe verdiğimiz önemle işe alımdan her türlü kariyer yolculuğuna ırk, din, dil, cinsiyet vb. konularda ayrımcılık yapmıyoruz ve ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında insana yakışır iş ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı vermek üzere çalışıyoruz.

SKA-8

OECD ülkeleri dışındaki faaliyetlerimizde yerel halklar üzerindeki etkilere ve insan hakları konusuna özel önem veriyoruz. İnsan hakları bakımından oluşabilecek olumsuz etkileri önleyerek tüm faaliyetlerimizi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleriyle uyumlu şekilde yürütüyoruz.

Holding ve iştiraklerinde 1.401 çalışan bulunuyor. Beyaz yakalı çalışanlarımızın %34'ü kadındır. Holding üst yönetiminde kadın çalışan oranı %38'dir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu olarak yönetim kurulu dahil organizasyonun tüm kademelerinde kadın çalışanların oranını artırmayı hedefliyoruz. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu, beş yıl içinde Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranının %25'e çıkarılmasını, bu konudaki ilerlemenin takip edilmesini ve yıllık olarak raporlanmasını düzenleyen politikayı 2018 yılında onayladı. Buna göre GYH Yönetim Kurulu, ikisi kadın olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır ve bugün Yönetim Kurulu'nun %29'unu temsil etmektedir.

2021 Global Holding Üst Yönetim Cinsiyet Dağılımı

EĞİTİMLER

Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya koyabilmelerinin yolunun hem profesyonel hem kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler sunmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çalışanlara verdiğimiz kişisel gelişim, mesleki ve teknik eğitimlerle profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

Sunduğumuz eğitim programları sektörlere ve gerektirdiği yetkinliklere göre farklılaşabiliyor. Gayrimenkul ve finans şirketlerimizde sermaye piyasası SPK lisans yenileme, borsa ve finansal piyasalarla ilgili teknik eğitimler, yabancı dil; elektrik üretimi/gaz/maden şirketlerinde ve liman işletmelerinde gaz ölçümleme, ERP, yazılımlar, teknik bakım, deniz ve kara kirliliğini de kapsayan çevre koruma, atık yönetimi, kalite yönetimi ve temel iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler veriliyor.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu ortamı sağlamak için iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde yönetiyor, iş ortamında gerekli önlemleri alarak çalışanlara eğitimler veriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri sektörlere göre farklılık gösteriyor, maden ve enerji şirketleri daha yüksek riskli şirketler arasında yer alırken, limanlar orta riskli, finans şirketleri ise az riskli şirketler arasında yer alıyor. İş sağlığı ve güvenliği de her sektörün gerekliliklerine ve risk seviyelerine uygun olarak yönetiliyor.

İSG’yi sektörel farklılıkları gözeterek şirketler özelinde çalışanların da temsil edildiği kurul ve komiteler aracılığıyla yönetiyor ve yürütüyoruz. İSG konularında en üst düzey sorumluluk Sürdürülebilirlik Komitesi’nde bulunuyor ve İSG konuları Yönetim Kurulu’na raporlanıyor.

Riskleri ve performansı sistematik olarak takip ediyor, sürekli iyileştirme ve sıfır kaza hedefiyle çalışıyoruz. İSG politika ve rehberlerini güncel tutmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda limanlar için İSG El Kitabını hazırlayarak yayınladık. Bunun yanı sıra kaza raporlama sistemlerini iyileştirmek için de çalışmaya devam ediyoruz.

Covid 19 ile Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler

Global Holding’in tüm faaliyet kollarında, Covid-19 un ortaya çıktığı Mart 2020’den itibaren Sağlık Bakanlığınca yayınlanan tüm ilgili yönergelere uygun olarak çalışmalar sürdürülmüştür.

Naturelgaz tarafında, Covid-19 salgını için “Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı” oluşturulmuştur. Bu kapsamda, bir acil durum ekibi kurulmuş olup, kurulan bu ekip salgına ilişkin gelişmeleri anlık değerlendirmekte ve gerekli aksiyonların alınması için çalışmaktadır. Çalışanlarda veya ailelerinde vaka tespit edilmesi durumda yönetim tarafından söz konusu planlara uygun aksiyonlar alınmaktadır. Rapor tarihi itibariyle, operasyonlarda kesinti yaratacak bir durumla karşılaşılmamıştır.

LİMANLAR

Ege Liman (Kuşadası), Bodrum Liman ve Adria Limanlarının OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası bulunuyor ve bu Standardın yeni versiyonu olan ISO 45001:2016’ya geçmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Limanlarımız uluslararası liman işletmeleri güvenlik standartlarına uymakla birlikte ISO 20858 Liman İşletmeleri Güvenlik Değerlendirmeleri Sistemine de uygun olarak yönetiliyor.

İSG Kılavuzumuz, Şirket genelinde tüm sağlık, güvenlik ve çevre konularında rehberlik yapmaktadır. Kılavuz, küresel en iyi uygulamaları ve kurum içi bilgi paylaşımını yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Tüm limanlarımızda amacımız, yaralanmaları, zararları ve hastalıkları önlemek ve çalışanların, yüklenicilerin, halkın ve tüm toplumun kişisel güvenliğini sağlamaktır. İSG Kılavuzumuz, mevzuata uymamızı sağlamanın yanı sıra, kazaları önlemek ve tekrar etmesini engellemek için etkinlik ve eğitimler yoluyla İSG’nin iş yapma kültürümüz haline gelmesini sağlamaktır. Gerçekleşen bir vaka ve/veya "gerçekleşmeye çok yakın" vakalar için raporlama prosedürlerini tanımladık ve gelecekte bu vakaların oluşmasını önlemek için bu tecrübelerimizden faydalanıyoruz.

Limanlarda Kazaları Azaltma

Her ticari işletmede olduğu gibi bizim de günlük faaliyetlerimiz yönetilmesi gereken potansiyel riskler taşır. Tesislerimizde seyahat eden binlerce yolcuyu ağırlıyoruz; suyun yanında ve üzerinde çalışıyoruz; ve dünyanın en büyük yolcu gemilerinden bazılarını ağırlıyoruz.

GLOBAL YATIRIM HOLDING ŞİRKETLERİ İSG DATASI

2021 yılında holding ve iştiraklerdeki çalışanlarımıza toplam 10.577 saat (personel sayısı x eğitim saati) İSG eğitimi verdik.

2020 2021
Ölümlü kaza sayısı 0 0
Kaza sayısı 181 110
Toplam İSG eğitim saati 10.030 10.577

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan erişebilirsiniz.

Limanlardaki sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi Global Ports Holding PLC Annual Report’da yer alıyor.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI