Endüstriyel

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

Biomass

Türkiye’de tarımsal ve hayvansal biyokütleden elektrik üretimi yatırımında öncü konumda olan Global Yatırım Holding’in, 12 MW’lık kurulu güce sahip Aydın - Söke ve Mardin - Derik Biyokütle Santralleri ile 5,2 MW kurulu güce sahip Şanlıurfa – Haliliye Biyokütle Santrali ile toplam biyokütle kaynaklı kurulu gücü 29,2 MWe’tır. YEKDEM kapsamında sunulan teşvikler ile kilovat-saat başına 13,3 dolar-sent’ten elektrik satışı yapan bu santrallerin mevcut kapasiteleri ile yılda yaklaşık 200 kilovat-saat elektrik üretip 80.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır...

Solar2

Global Yatırım Holding'in biri 2019'un sonunda devreye alınan 10,8 MWp kurulu güce sahip, biri de geliştirilme aşamasında olan ve 2022’de faaliyete geçmesi planlanan 6 MWp kurulu güce sahip, toplam kurulu gücü 16,8 MWp olan iki güneş enerjisi santrali mevcuttur...

Tres Enerji
2012'de kurulan ve %95,8 Global Yatırım Holding sahipliğinde olan Tres Enerji, endüstriyel ve ticari müşteriler için küçük ve orta ölçekli, anahtar teslimi enerji santralleri tasarlamakta, inşa etmekte ve işletmektedir. Elektrik üretimi yanında ısınma ve soğutma amacıyla ayrıca enerji kullanan müşterilerine kombine enerji santralleri ve termik santraller yoluyla enerji verimliliği çözümleri de (kojenerasyon/trijenerasyon) sunmaktadır...

Naturelgaz
GYH'nin %95,5 oranında pay sahibi olduğu Naturelgaz, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir. Naturelgaz; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı ve dağıtımı yapmaktadır...

Straton Maden
Global Yatırım Holding 2013 yılında Straton Maden'i satın alarak feldspat sektörüne yatırım yapmış ve Şirket’teki payı %97,7 olmuştur. Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu haline gelmiştir...

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI