Naturelgaz

Naturelgaz, istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen CNG dağıtım şirketidir

GYH'nin %95,5 oranında pay sahibi olduğu Naturelgaz, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir. Naturelgaz; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı ve dağıtımı yapmaktadır.

Günümüzde LNG ve CNG pazarı, doğal gaz boru hattına erişimi olmayan asfalt ve enerji üretim tesisleri, gıda işleme şirketleri, oteller, AVM'ler ve benzeri sanayi kuruluşları ve ticari müşterilere sağlanan dökme doğal gazdan oluşmaktadır. 2019 sonu itibarıyla, toplam pazar yaklaşık 719 milyon m3 olup, bunun içerisinde CNG 218 milyon m3 ile %30’luk bir paya sahiptir.

2019 yılında Naturelgaz 159 milyon Sm3 CNG (7,7 milyon Sm3 tutarındaki Oto CNG satışları hariç) dağıtarak Türkiye taşımalı doğal gaz pazarından %22,2 pay almıştır. Şirket’in kendi dolum tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki pazar payı %31,3 olmuştur.

Naturelgaz’ın CNG Altyapısı, 10 Endüstriyel CNG Tesisi, 3 Oto CNG İstasyonu, 296 CNG Kara Yolu Tankeri ve 47 CNG Kompresörü içermektedir. Şirket’in tüm tesisleri ve kullanılan ekipmanlar uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygundur.

Endüstriyel CNG dolum tesisleri: İzmir, Bursa, Adapazarı, Antalya, Konya, Kayseri, Kırıkkale, Osmaniye, Rize, Elazığ
Oto CNG İstasyonları: Istanbul (Alibeyköy), Bolu, Kocaeli (Çayırova)


SATIŞ KANALLARI:

Endüstriyel CNG
LNG'yle kıyaslandığında CNG, doğal gaz boru hattı sayesinde daha fazla lojistik avantaja sahiptir. Ayrıca daha az sağlık ve güvenlik riski taşımaktadır. Naturelgaz'ın Rize'deki CNG dolum tesisi, hem CNG pazarı hem de Naturelgaz için bir dönüm noktası olmuştur. Bunun sonucu olarak, o tarihten bu yana kamu ihalelerindeki teknik şartnamelerin çoğuna LNG'nin yanında CNG de eklenmiştir. Ayrıca müşteriler, Naturelgaz'ı Türkiye'nin en iyi ve en büyük CNG tedarikçisi olarak tanımaya başlamışlardır.

2019 yılında Naturelgaz’ın satış hacmi 143,3 milyon Sm3 olmuştur. Şirket 2020 yılında, mevsimselliğin etkisini azaltmak ve pazar payını artırmak amacıyla yeni müşteri kazanımına odaklanmayı ve şirketin Endüstriyel CNG satış hacmini 148,8 milyon Sm3’e çıkarmayı hedeflemektedir.

Oto-CNG
2019 yılında Naturelgaz, İstanbul ve Bolu istasyonlarında 7,7 mn Sm3 satış hacmine ulaştı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çalışan özel işletmeciler için 120 CNG otobüsü tedarik ihalesini kazanmıştır.

Oto-CNG pazarını geliştirmek adına Naturelgaz, karayolu taşımacışlığı ve şehir içi ulaşım sektörlerine odaklanarak dökme CNG satışlarını arttırmıştır. Diğer enerji kaynaklarına kıyasla CNG fiyat ve daha sınırlı çevresel etki avantajı sağlıyor.

Oto-CNG hedef müşterileri segmentleri:

  • Takip edilebilecek lojistik operasyonları
  • Kapalı sistem, şehir içi yolcu otobüsü operasyonları
  • Kapalı sistem, atık toplama aracı operasonları

Naturelgaz, Türkiye’de CNG ile çalışan araç sayısını artırmak amacıyla orijinal araç üreticileri (OEM) ile iş birliği yapmaktadır. Çünkü CNG ile çalışan OEM araçların pazardaki büyümeyi daha yukarı çıkaracağına inanmaktadır. 2020’de Oto CNG satış hacminin 7,9 milyon Sm3’e ulaşması beklenmektedir.

City Gas
EPDK tarafından desteklenen Citygas projesi, Türkiye'de ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara ihale yoluyla belirlenecek şirketler tarafından CNG tedarik edilmesini öngörmektedir.

City Gas ile Türkiye ihale teklifleri yoluyla ek kasabalara doğalgaz erişimini genişletmek hedeflemektedir. Naturelgaz, sektördeki sağlam konumunu korumak için bu ihalelere katılmayı planlamaktadır.

Bu yeni stratejik iş kolu, Naturelgaz için sadece hacimleri arttırma fırsatı değil aynı zamanda verimliliği arttırma fırsatı da veriyor.

Naturelgaz, 2019 yılında, yerel gaz dağıtım şirketleriyle iş birliği yaparak Elazığ, Rize, Trabzon, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Erzurum, Tokat, Kırıkkale, Kastamonu, Kars, Bursa ve Kırklareli’nde toplam nüfusu 950.000 olan 42 ilçeye toplam 16,0 milyon Sm3 CNG dağıtımı yapmıştır. 2020’de Şehir Gazı satış hacminin 47,8 milyon Sm3’e ulaşması beklenmektedir

Kuyu Başı CNG Operasyonları
Doğal gaz kuyularının ülke şebekesine bağlanmasının ekonomik olarak mümkün olmadığı ve kuyuların rezervinin belirsiz olduğu veya kuyuların en yakın doğal gaz şebekesinden uzak bir bölgede olması durumunda CNG’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Naturelgaz 2018 yılında Silivri ve Gelibolu’da doğal gaz kuyusu bulunan iki doğal gaz üretim şirketine CNG ekipmanı ve operasyon hizmeti sunmaya başlamıştır. 2019 yılında Naturelgaz bir şirket ile bir kuyu başı CNG tesisi kurulumuna ve CNG formundaki gazın gaz alanından boru hattına enjekte edileceği alt alana aktarılmasına ilişkin bir sözleşme imzalamıştır. Yıl içerisinde Naturelgaz kuyu başı CNG faaliyetlerinden 1,5 milyon TL FAVÖK elde etmiştir olup 2020 yılında 3,5 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceğini öngörmektedir.

 

STRATEJİ:

  1. Dökme CNG: Naturelgaz, mevsimselliği azaltmak ve mevcut müşteri tabanını genişletmek için yıl boyunca istikrarlı bir tüketim modeline sahip yeni müşteriler edinmeye odaklanacak.
  2. Oto-CNG: Naturelgaz, Alibeyköy ve Bolu dışındaki otobüs terminallerine CNG otobüsleri sağlayarak Oto CNG istasyonlarının kapsamını genişletmeyi, OEM üreticileri ve dönüşüm şirketleriyle iş birliği içinde kamyonlar için Oto CNG projeleri geliştirmeyi ve istasyon ağını genişletmek için yakıt dağıtım şirketleriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflemektedir.
  3. City Gas: Türkiye'de coğrafi engeller ve ekonomik nedenlerle doğal gaza ulaşamayan birçok bölge mevcuttur. Naturelgaz, mevsimselliğin etkilerini azaltmak ve CNG ekipmanlarının kış aylarında verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kapsama alanını ve satış hacmini artırarak City Gas projesine öncelik vermeyi hedeflemektedir.
  4. Kuyu Başı CNG Operasyonları: Naturelgaz ağırlıkla Trakya Bölgesi'ndeki kuyu işletmecilerine entegre CNG çözümleri sunarak bu alandaki proje sayısını artırmayı hedeflemektedir.
  5. Dışa Açılma: Naturelgaz 2020 yılında, deneyimleri ve yatırımlarıyla, enerji altyapısı gelişmemiş olan ve dolayısıyla güçlü bir büyüme potansiyeli sunan Afrika gibi çevre pazarlara açılmayı hedeflemektedir. Ayrıca, yeni uluslararası genişleme ve proje fırsatları değerlendirilecektir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI