Çevresel Etkilerimizin Yönetimi2

Küresel iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların tükeniyor oluşu küresel piyasalarda çeşitli baskılar yaratıyor. Özellikle sanayi devrimi sonrası etkisi giderek daha fazla hissedilen küresel sorunların çözümü noktasında özel sektör oyuncularına büyük sorumluluklar düşüyor. Global Yatırım Holding olarak küresel ölçekteki yatırım portföyümüz aracılığıyla çevresel performansımızın etki potansiyelinin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda büyümemizi sürdürürken çevresel etkilerimizi kontrol altında tutmayı ve küresel problemlerin çözümünde katkı vermeyi önemli bir görev olarak görüyoruz.

Bu kapsamda hem GYH’nin hem de tüm bağlı ortaklıklarımızın çevre performansını düzenli takip ediyor ve etkin yönetimini amaçlıyoruz. İklim değişimi ve enerji yönetimi, su ve atık yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında sürdürdüğümüz çalışmalarımızın çerçevesini Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarımız oluşturuyor.

Enerji yönetimi, yenilenebilir enerji yatırımları, su ve atık yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında sürdürdüğümüz çalışmalarımızın çerçevesini Çevre Politikamız oluşturuyor. Çevre politikasının güncellenmesi, çevre konuların yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi kapsamında yapılan çalışmaların ana hattını Çevre Yönetim Sistemi Usul ve Esasları doğrultusunda belirliyoruz.

GYH olarak portföyümüzde yenilenebilir enerji yatırımlarına önem veriyor ve bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ile iklim değişikliği ve su ekosistemini korumaya yönelik çalışmalarımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile paralellik gösteriyor.

Çevre performansımızı her yıl daha da ileriye götürerek gelişim kaydetmeyi hedefliyoruz. Çevre yatırımlarımız 2021 yılı içerisinde 4,6 milyon TL’ye ulaştı. Son dört yıl içerisinde çevre ile ilgili herhangi bir uyumsuzluk veya faaliyetlerimiz kaynaklı bir çevre cezası bulunmuyor.

GYH Çevresel Yatırımlar(mn TL)

 Çevresel Yatırımlar

Sertifikalarımız

Tüm bağlı ortaklıklarımızın da uymakla yükümlü olduğu politika ve esaslara ilave olarak çevre performansımızın etkin takibi ve yönetimi için uluslararası standartlarda yönetim sistemi uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. GYH olarak 2018’den bu yana ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahibiz ve faaliyetlerimizi bu uluslararası standartlara uygun olarak yürütüyoruz. Faaliyet alanlarımız arasında yeralan Liman İşletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu sertifikalar ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Limanların Sahip Olduğu Sertifikalar

Liman ISO Standartlari Diger Standartlar COVID 19 Sertifikalar
  9001 14001 45001 Eco-Ports Green-Ports Servis Kalite  
Antigua             Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Bar        
Barcelona Süreç devam ediyor Süreç devam ediyor       Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Bodrum   Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Cagliari   Süreç devam ediyor     Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Catania   Süreç devam ediyor     Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Kusadasi   Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Lisbon Süreç devam ediyor Süreç devam ediyor         Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Malaga   Süreç devam ediyor     Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Nassau              
Taranto   Süreç devam ediyor      
Valletta Süreç devam ediyor Süreç devam ediyor         Safe Travels & Safe Tourism Certificate
Zadar             Safe Travels & Safe Tourism Certificate

*Avrupa Birliği içerisinde sadece liman otoriteleri EcoPorts sertifikası sahibi olabilir.

Servis Kalite Sertifikası sadece İspanya’da verilmektedir.

Liman İşletmeciliği portföyümüzde yeralan Kuşadası ve Bodrum limanları Green Port kategorisinde sertifika sahibi olup Kuşadası, Bodrum ve Barcelona limanları ESPO (Avrupa Deniz Limanları Organizasyonu) EcoPorts tarafından Yeşil Liman Uygulamaları bünyesinde yer almaktadır.

Elektrik üretimi ve maden sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızın sahip olduğu ISO sertifikaları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tesis Adi 14001 45001 9001 50001
Mavi Bayrak Enerji
Mavi Bayrak Dogu Enerji
Doğal Enerji
Tres Enerji
Ra Günes Enerji
Straton Maden
Edusa Atik
Consus Enerji
Tenera Enerji

İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi

Kurumsal hedeflerimize doğru ilerlerken enerji tüketimini azaltmayı, enerjiyi daha verimli kullanarak sorumlu tüketimi GYH ve bağlı ortaklıkları genelinde yaygınlaştırmayı önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Bu amaçla enerji kullanımını düzenli olarak takip ediyoruz.

Enerji Verimliliği

Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu, elektrik üretimi ve madencilik sektörlerindeki tesislerimizde 2021 yılında tüketim 32.970 MWh, gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz’ da 17.062 MWh, gayrımenkul sektöründe sahibi olduğumuz AVM’lerimizde ise 6.283MWh seviyelerinde gerçekleşmiştir. Liman Grubumuzda ise, enerji tüketimi sera gazı emisyonu hesaplamaları ile takip edilmektedir.

Böylelikle koyduğumuz hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik ve çevre konuları ile ilgili performansımızı test ederek geliştirme yapabileceğimiz alanları belirleme olanağı elde ediyoruz. Önümüzdeki dönem için kullandığımız sistemlerde iyileştirmeler, çatı güneş paneli uygulamaları, aydınlatma sistemlerinde değişiklikler, elektrikli araçların kullanımı gibi çeşitli gelişmelerle enerji tasarrufunu arttırmayı hedefliyoruz.

2021 yılında elektrik üretiminde faaliyet gösteren biyokütle tesislerimizde yaptığımız iyileştirmeler ile enerji verimliliğimizi artırdık. Birim enerji üretimi için harcadığımız enerji miktarını düşürerek verimlilik sağladık. Biyokütle miktarının enerjiye dönüşüm oranında iyileşme sağladık, böylelikle aynı üretim düzeyinde tükettiğimiz kaynak miktarını azalttık. Ayrıca, sera gazı salımları sebebiyle etkisi giderek daha fazla hissedilen küresel iklim değişikliği pek çok sektörün faaliyetlerini yakından ilgilendiren riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin yönetilmesinde özellikle etkin enerji yönetimi önemli bir role sahip

BÜYÜYEN YENİLENEBİLİR ENERJİ PORTFOYÜMÜZ

Biyokütle Tesisleri

2017’de Söke ve Urfa’da iki biyokütle santralini, 2018 yılında ise Mardin Derik’te 12 MW kurulu kapasitedeki üçüncü santrali devreye aldık. Böylece biyokütleden elektrik üretim kurulu gücümüz toplam 29,2 MW oldu. Bu kurulu güç ile ürettiğimiz enerji yaklaşık 80.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir. 2021 yılında söz konusu üç biyokütle enerji santrali toplam 317.575 ton tarımsal, orman ve hayvansal atıktan 193.353 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Biyokütle Tesislerinin Enerji Verimliliği 2020 2021
Tüketilen enerji/Üretilen enerji 0.10 0.11
Biyokütle/Üretilen enerji miktarı 1.67 1.63

yenilenebilir

2021 yılında, yenilenebilir enerji üretim tesislerimizin 2018-2020 dönemi üretimleri için VCS (Verified Carbon Standard) karbon kredilerini sertifika altına aldık. Bu üç yıla ait toplam 91.000 adet karbon kredisinin tamamının satışı gerçekleştirerek, karbon ayak izini düşürmek isteyen kurumlara imkan sağladık.

Consus Enerji bünyesinde Aydın/Söke’de faaliyet gösteren Mavibayrak Enerji biyokütle Santralinin, uluslararası geçerliliği olan VCS sertifikası bulunmaktadır. VCS’ye uygun metodolojiye göre hesaplanan ve elde edilen karbon kredileri, karbon emisyonu yüksek olup bunu azaltmak isteyen kuruluşların karbon ayak izlerini silebilmeleri amacıyla karbon ticaret pazarına dahil olmaktadır.

Mavibayrak Enerji’nin karbon azaltım hesabı yapılırken sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında “bilim temelli yaklaşım” benimsenmiş ve IPCC* metodolojileri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.

Mavibayrak Doğu Enerji tesisimizde 2020 ve 2021 yıllarına ait 162.000 adet I-REC** yenilenebilir enerji sertifikası kredilendirilmiştir.

Doğal Enerji tesisimizde 2020 ve 2021 yıllarına ait 22.00 adet I-REC yenilenebilir enerji sertifikası kredilendirilmiştir.

Güneş Enerjisi

Grup şirketimiz Ra Güneş tarafından 2019 yılında Mardin’de kurulumu tamamlanan 10,8 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımı 2020 yılında elektrik üretimine başladı. Ra Güneş santralinde 2020 yılında 20.098 MWh, 2021 yılında ise 22.099 MWh elektrik üretimi gerçekleşti. 2020 yılına ait 20.157 adet I-REC yenilenebilir enerji sertifikası kredilendirilmiştir.

Global Yatırım Holding'in ilk uluslararası güneş enerjisi santrali olarak; Antigua'da, 30 yıl boyunca tarife garantili 5 MW'lık bir yap-işlet güneş enerjisi projesi için Antigua Devleti ile bir sözleşme imzalandı. Elektrik alım anlaşması için görüşmeler devam ediyor.

Dağıtık Enerji Tesisleri (Kojenerasyon/Trijenerasyon)

Kojenerasyon sistemleri tek kaynaktan elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji sağlayarak, toplamda %90’ı aşan yüksek enerji verimliliğine ulaşır. İhtiyaç duyulan enerji türlerini istenildiği zaman ve miktarda işletmelerin hizmetine sunar. Dağıtık enerji tesisleri, diğer bir deyişle enerjinin tüketim yerinde üretilmesine imkân sağlayan söz konusu tesisler, ortaya çıkardığı enerji verimliliği ve tasarrufun yanı sıra, iletim ve dağıtımda oluşan kayıpların da önüne geçer. Şebeke bağımlılığını azaltır ve kesinti, dalgalanma veya düzensizlik gibi olumsuzlukları en aza indirir. Kojenerasyon ve trijenerasyon düşük karbon emisyonu ile temiz ve doğaya saygılı bir enerji üretimi gerçekleştiririrken, salt elektrik veya salt ısı/soğutma üreten sistemlere kıyasla üretilen birim enerji başına çok daha düşük düzeyde doğal kaynak/enerji tüketirler.

Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir.

Kojenerasyon ve trijenerasyon düşük karbon emisyonu ile temiz ve doğaya saygılı bir enerji üretimi gerçekleştirirler. 2021 yılında kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri ile elektrik, ısıtma ve soğutma dahil olmak üzere 338.706 MWh enerji üretimi gerçekleşti.

SERA GAZI EMİSYONLARI

Liman İşletmeciliği

Bağlı ortaklığımız Global Ports Holding (“GPH”)` in 31.03.2022 itibarıyla GHG Protokolüne göre lokasyon bazlı yaklaşımla hesaplanan kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarının toplamı* bir önceki yıla kıyasla %15 azalarak 4,556 ton CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşti.. Limanların karbon hesaplamasına ilişkin detaylı bilgilerin GPH 2021 yılı faaliyet raporunda beyan edilmesi planlanmaktadır.

GPH Limanlarının sera gazı emisyonu tablosu* (CO2e ton)

Emisyonlar GPH Önceki Raporlama Dönemi Raporlama Dönemi (1 April 2021- 31 March 2022)
Kapsam 1 2,185.6 1,756.6
Kapsam 2 (Lokasyon bazlı) 3,201.20 2,798.90
Kapsam 1 ve Kapsam 2 toplamı (Lokasyon bazlı) 5,386.80 2,185.6
Tam zamanlı çalışan başına 13.27 8.74
Metrekare alan başına 0.0234 0.0045

* Sera gazı emisyonları, GHG protokolüne göre kontrol bazlı yaklaşımla hesaplanmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2006 emisyon faktörleri, AR5 GWP değerleri, Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) emisyon faktörleri ve lokal fuel (yakıt) verisi (net kalorifik değer ve yoğunluk) değerleri kullanılmıştır.

SU VE ATIK YÖNETİMİ

Su ve Atık Yönetimi Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda su tüketimimizi takip ederek faaliyetlerimiz kaynaklı doğrudan ve dolaylı tüm atıkları çevre yönetimimiz kapsamında sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluğumuz doğrultusunda su tüketimimizi düzenli ve dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.

2021 yılında biyokütle enerji üretim tesislerimizde üretimden kaynaklı atık sular soğutma kuleleri ünitelerinde tekrar kullanılarak toplamda 26.918 m3 su geri dönüştürülmüştür.

Atık yönetimi çalışmalarımız kapsamında atık üretimimizi daha etkin bir şekilde izlemeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Holding ve iştiraklerinde genel olarak geri dönüşüm oranını artırmayı hedefliyoruz. Şirket bünyesinde yürütülen farkındalık çalışmaları ve geri dönüşüm uygulamalarının kapsamını genişleterek daha geri dönüştürülebilir nitelikte atık üretmeyi hedefliyoruz.

Atıklarla ilgili ek bilgiler aşağıdaki GYH Çevresel Performans Göstergeleri tablosunda verilmektedir.

Water Management

Şirket Su Kullanımı   Atık su Miktarı   Geri Dönüştürülen Su Miktarı  
  2020 2021   2020 2021   2020 2021  
Mavibayrak Enerji 425,000 484,538 m3 52,760 46,740 m3   4,868 m3
Mavibayrak Doğu Enerji 444,805 484,900 m3 19,692 2,340 m3     m3
Doğal Enerji 9,571 76,720 m3 650 480 m3 17,000 22,050 m3
Ra Güneş 100 100 m3 10 30 m3     m3
Tres Enerji 2,300 2,300 m3 1,536 1,536 m3     m3
Straton Maden 1,885 1,083 m3 10,000 6,300 m3     m3
Toplam 883,661 1,049,641 m3 84,648 57,426 m3 17,000 26,918 m3
Global   493              
Global Liman   81,109     15,090        
Gayrimenkul Faaliyetler   24,419     8,057     3,500  
Naturelgaz   11,173 m3   2,793 m3     0
Total 883,661 1,166,835 m3 84,648 83,366 m3 17,000 30,418 m3

GYH ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Çevre Yönetimi

Şirket Enerji Üretimi   Elektrik Tüketimi
  2020 2021   2020 2021  
Mavibayrak Enerji 86,365 92,240 MWh 7,542 10,187 MWh
Mavibayrak Doğu Enerji 90,553 88,929 MWh 9,134 8,330 MWh
Doğal Enerji Hizmetleri 13,629 14,184 MWh 2,494 3,511 MWh
Biyokütle Toplam 190,548 195,353 MWh 19,170 22,028 MWh
Ra Güneş Santrali 20,098 22,099 MWh 0 10 MWh
Üretilen Toplam (Biyokütle+Solar) Enerji 210,645 217,452   19,170 22,038  
Tres Enerji 470,346 338,706 MWh   10,932 MWh
Straton Maden     MWh     MWh
Toplam Biyokütle+Solar+Ko/Tri-Jen 680,991 556,158 MWh 19,170 32,970 MWh
Naturelgaz         17,062 MWh
GPH       4,874 6,780  
Toplam 680,991 556,158 MWh 24,044 56,812 MWh

Atık ve Ambalaj

Şirket Tehlikeli Atık   Tehlikesiz Atık  
  2020 2021   2020 2021  
Mavibayrak Enerji 5 7 ton 263 686 ton
Mavibayrak Doğu Enerji 2 3 ton 3,210 324 ton
Doğal Enerji Hizmetleri 2 1 ton 4,290 - ton
Ra Güneş Santrali - - ton 1 1 ton
Tres Enerji Hizmetleri 24 57 ton 0 ton
Straton Maden 3 4 ton 10 ton
Toplam 36 72 ton 7,764 1,021 ton
Global Menkul Değerler ton 12 ton
GPH 389 ton 674 ton
Gayrimenkul Faaliyetler ton ton
Naturelgaz 0 2 ton 11 7 ton
Toplam 36 463 ton 7,775 1,714 ton

Atık yönetimi kapsamında tüm atık üretimimizi daha etkin takip etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Holding ve iştirakler genelinde geri dönüşüm oranını da arttırmayı hedefliyoruz. Gerek kurum içi farkındalık çalışmaları ile, gerek geri dönüşüm uygulamalarının kapsayıcılığını arttırarak ürettiğimiz atığın daha fazla oranda geri dönüştürülebilir olmasına önem veriyoruz. 2020 yılında faaliyetlerimiz sonucunda çıkan toplam atık miktarı 2.177 ton olarak gerçekleşti. Atıkların %79`u tehlikesiz, %21’i ise tehlikeli atıklardan oluşuyor. Atıklarla ilgili daha detaylı bilgi yukarıdaki GYH Çevresel Performans Göstergeleri tablosunda yer alıyor.

Liman İşletmeciliği portföyümüze dahil olan Kuşadası Limanı'nda atıksu geri kazanımı yapılmakta olup; Gelen yolcu gemilerinden toplanan atıksular ayrıştırılarak depolanır ve ayrıca gerekli işlemlerden geçirilerek çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülür.

2021 yılında enerji üretimi, madencilik sektörü şirketleri, Naturelgaz ile Kuşadası ve Bodrum limanları ve GMD şirketi ve Holding merkez binası dahil olmak üzere GYH toplam atıksu deşarjı 83.366 m3’tür. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimiz kaynaklı ortaya çıkan atık suyun gerek mevzuatlar gerek kurum içi gereklilikler çerçevesinde değerlendirilerek kontrolünü sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde atık suyun hem kalitesini iyileştirmeyi hem de miktarını azaltmayı hedefliyoruz.

Biyoçeşitliliğin Korunmasına Destek

cevre1

İçinde bulunduğumuz kara ve deniz ekosisteminin korunması hem gezegenimizin sağlığı hem de iş modellerimizin sürekliliği açısından büyük öneme sahip. Tüm endüstriyel faaliyetlerin çevre üzerinde bazı etkileri bulunuyor. Bu etkileri en aza indirmek, faaliyetler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak çevre üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakmamak ve biyoçeşitliliğe zarar vermemek için özenle çalışmalar yürütmek gerekiyor.

GYH olarak geniş yatırım portföyümüzün faaliyet alanına giren başta liman işletmelerimiz olmak üzere dünya genelindeki yerleşkelerimiz aracılığıyla biyoçeşitlilik üzerinde yaratabileceğimiz etkinin farkındayız. Bu sebeple tüm operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve bu alanda 2015’ten beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Faaliyetlerimiz kaynaklı etkileri minimum seviyeye indirmenin de ötesinde biyoçeşitliliğe olumlu katkı yapmak adına doğal hayatın korunması amacıyla iş birlikleri kuruyor ve çalışmalara önderlik ediyoruz.

Yerleşkelerimizden biri Gökova Körfezi’nde bulunuyor. Gökova Körfezi yakınında Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Boncuk Koyu’nda Kum Köpekbalığı (Carcharhinus Plumbeaus) ve Üreme Alanı projesi kapsamında Akdeniz Koruma Derneği ile 2015 yılında başlattığımız iş birliği hala devam ediyor. Proje kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından kırmızı listede hassas kategorisinde ve Akdeniz bölgesel kırmızı listesinde ise tehdit altında kategorisinde sınıflandırılmış olan kum köpekbalıklarının ve yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan erişebilirsiniz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI