Fark yaratarak yükselmek hedefimiz doğrultusunda çalışanlar, taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde bulunan yerel halklarla olan ilişkileri tüm paydaşlar üzerinde olumlu bir etki yaratma gayesiyle sürdürüyoruz.

İNSAN HAKLARI

Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları olarak OECD ülkeleri haricinde faaliyette bulunmamakla birlikte, insan hakları bakımından faaliyetlerimiz dolayısıyla doğabilecek etkilerin yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz. Operasyonlarımızı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleriyle uyumlu şekilde yürütme ilkesine bağlı olarak sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan yerel halklar üzerinde operasyonlarımız dolayısıyla insan hakları bakımından oluşabilecek negatif etkileri önleme ve potansiyel negatif etkiler meydana geldiğinde müdahale etme anlayışıyla çalışıyoruz.

Temel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olarak Global Yatırım Holding bünyesinde çocuk iş gücüne, zorla ve/veya cebren çalıştırmaya kesinlikle izin vermiyor, tedarikçi ve taşeron seçimlerinde bu ilkelere uyumu gözetiyoruz. Yapılan sözleşmelerde de ilkelere uyumu teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8. Hedef olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” sürdürülebilir kalkınma için çalışma ortamında insan haklarına vurgu yapıyor.

SKA-8

Yönetim Kurulu, İnsan Hakları Politikası’nın onaylanmasından ve kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Üst Yönetim ise İnsan Hakları Politikası’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur. Politika en az yılda bir kez olmak üzere belirli aralıklarla Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirilir ve uygulamalar düzenli olarak izlenir. Ek olarak, Politika kurum içinde tüm personele dağıtılır. Politika’yı, büyük ortak, tedarikçiler ve üçüncü şahıslarla yaptığımız sözleşmelere dahil eder, faaliyette bulunduğumuz bölgelerde ya da ülkelerde insan haklarının risk altında olması durumunda devlet yetkilileriyle temas kurarız. İnsan Hakları Politikası’na aykırı hususlar için etik@global.com.tr adresi mevcuttur. Raporlama döneminde İnsan Hakları Politikası’nın ihlaline dair herhangi bir bildirim alınmamıştır.

KURUMSAL VATANDAŞLIK

Global Yatırım Holding ve iştirakleri, sosyal, çevresel, etik ve insan hakları konularını içinde bulundukları topluluklarla ve sosyal paydaşlarıyla yakın işbirliği ile Grup’un operasyonları ve temel stratejisine entegre etmeye odaklanmıştır.

Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkıda bulunan, yerel ve ulusal düzeyde ülkeye ve topluma yarar sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamı iyileştirmeye yönelik etkinlikleri desteklemek Şirket’in öncelik verdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında yer almaktadır.

GYH, 2021 yılındaki sponsorluk faaliyetleriyle sporu, eğitimi, yardım kampanyalarını, kültürel ve sosyal amaçlı çalışmaları ve ilgili projeleri ve etkinlikleri desteklemeye devam etmiştir.

Global Run

Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Global Run'da kültürel hoşgörü için koşuyor. Global Run, Global Ports Holding tarafından her yıl, Dünya'yı barışa ve anlayışa bir adım daha yaklaştırmak umuduyla düzenlenen bir etkinliktir. Birçok ülkeden ve kültürden gelen insanlar bu etkinliğe katılmaktadır. Global Run etkinliği bugüne kadar Bodrum (Türkiye), Valletta (Malta), Bar/Kotor (Karadağ), Ravenna (İtalya), Havana (Küba) ve Barselona’da (İspanya) düzenlenmiştir. Amaç, GPH’nin dünya çapında büyüyen portföyünün bulunduğu her yerde Global Run’a ev sahipliği yapmaktır. En son Global Run etkinliği 2019 yılında yapıldı. 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 pandemisi nedeniyle bu organizasyon düzenlenemedi. Gelenekselleşen Global Run koşusu önümüzdeki yıllarda Sosyal sorumluluk aktivitelerinin temel parçalarından biri olarak devam edecektir.

Eğitim

Eğitim konusuna özel bir önem veren bir şirket olarak, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirdik.

2007 yılında ulusal bir gazete tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ilkokullara kitap desteği kampanyasına sponsor olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle düzenlenen bir projeye Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki derslik yaptırarak destek vermiştir.

Üç blokta toplam 40 ayrı birimden oluşan Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu İzzet Y. Akçal Refahiye Öğrenci Yurdu’nun inşaatını tamamlayarak 2009 yılında hizmete açmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun inşaatını gerçekleştirmiştir. 2009 yılında eğitim-öğretime açılan yüksekokul hem Kuşadası ve çevresinin kültürel yaşamında hem de Türk turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir role sahiptir.

Denizli şehir merkezinde yer alan 32 derslikli ilköğretim okulunun inşaatını Aralık 2010’da tamamlamıştır. Aynı dönemde, Muş ili Beşçatak Köyü İlköğretim Okulu’na giysi, kitap ve kırtasiye yardımında bulunmanın yanı sıra pek çok okula da bilgisayar bağışlamıştır.

Çocukların kişisel gelişimine ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, 2012 yılında Şırnak İpekyolu İlköğretim Okulu öğrencileri için kütüphane kurmuştur. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda, İstanbul Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerine bilgisayar yardımında bulunmuştur.

2003 yılında kuruluşundan bu yana faaliyette olduğu Kuşadası kasabası ve liman civarındaki bölgeye katkı sağlamak için pek çok inisiyatif gerçekleştirmiştir. Şirket’in bölge halkına yönelik katkıları, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu inşaatının yanı sıra yerel okullara bilgisayar ve ekipman yardımını, yerel plajların rehabilitasyonu için kaynak sağlamayı ve devlet kurumlarına teknik desteği içermektedir. Çeşitli hayır kuruluşlarına yönelik bağışların ve ihtiyaç sahiplerine sunulan düzenli desteğin yanı sıra, Ege Ports yerel motor sporları kulübüne sponsor olmuş ve yangından zarar gören orman arazisinin yeniden ağaçlandırılması için finansal destek sağlamıştır.

İstanbul Modern'in önemli çağdaş ve modern Türk sanatçılarından esinlenen parçalar satın alınmış, müzeyi desteklemek için Yılbaşı hediyeleri olarak gönderilmiştir.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan erişebilirsiniz.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI