Ana Başlık Notları 2017 2018
Pay Sahipleri (%25) 92,70 90,19
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (%25)  92,01 92,18
Menfaat Sahipleri (%15) 90,93 91,93
Yönetim Kurulu (%35) 87,74 89,13
Toplam 9,05 9,06

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar” Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu yükseltilerek 9,06 olarak belirlenmiş olup, SPK’nin Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı teyit edilmiştir.

Kobirate, Global Yatırım Holding’in Kurumsal Yönetim Uygulamalarını dört ana kategori altında incelemiştir; “Yönetim Kurulu” ve “Menfaat Sahipleri” kategorilerindeki iyileştirmeler ise, genel derecelendirmeye en çok katkıda bulunan kategoriler olmuştur. “Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası”nın oluşturulması ve Yönetim Kurulu’nda kabul ederek uygulamaya geçmesi Yönetim Kurulu Bölümündeki not artışında; Şirketin Kasım 2018 itibariyle yeniden BIST Sürdürülebilirlik endeksine dahil olması ve ISO sertifikasyon çalışmalarının başlatılmış olması Menfaat Sahipleri Bölümündeki not artışında etkili olmuştur.

TarihRapor ismi 
2018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2017 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2016 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2015 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2014 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2013 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2012 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir
2011 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu İndir

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr