İŞ ETİĞİ

Güçlü bir kurumsal yönetimin ancak sağlam etik temeller çerçevesinde mümkün olacağına inanıyoruz. Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz ve temsil edildiğimiz tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamak ilkemizdir. Şirket olarak bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerimizi adil, dürüst, şeffaf, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz. Bu konuya verdiğimiz önem neticesinde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızı oluşturduk ve Holding’in websayfasında halka açık şekilde beyan ettik.

Global Yatırım Holding (GYH) olarak oluşturduğumuz Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız; rüşvet, yolsuzluk, iş kolaylaştırma ödemeleriyle ilgili kanun ve düzenlemelere uyum, siyasi bağışlar, ağırlama harcamaları, hediye konularındaki ilke, uygulama, denetim ve raporlama ile ilgili esasları içeriyor. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası GYH ve bağlı şirketlerinin tamamını kapsamaktadır.

Bunun yanı sıra, Liman işletmeciliği faaliyet kolundaki Grup Şirketimiz GPH’ın benimsemiş olduğu Etik ilkeler ve Modern Slavery Statement (Modern Kölelik Bildirimi) kendi Şirket websayfasında paylaşılmaktadır. GPH’ın iş etiği yaklaşımı ve uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi web sitesinde "https://www.globalportsholding.com" yer almaktadır.

Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu anlayışı benimsemesini ve oluşturduğumuz Etik Kurallar ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası dahilinde hareket etmesini bekliyoruz.

Yönetim Kurulu, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın onaylanmasından ve kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.Üst Yönetim, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur.

Politikamızı her yıl gözden geçiriyor ve gerekli görülürse düzenlemeler yaparak çalışanlarımıza iletiyoruz. Bu değerlendirmeleri yapma sorumluluğu bağımsız üyelerden oluşan Denetim Komitesinde bulunuyor. Ek olarak Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi, uygulamaların düzenli olarak izlenmesi, rüşvet ve yolsuzluk konularının genel risk değerlendirme süreçleri içine dahil edilmesi ve bu alanda yıllık dönemlerle düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılması sorumluluklarına sahiptir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları uygulanır. Bununla beraber rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans taahhüdüne sahip Grup şirketlerimiz bu olayların yaşandığı bilinen kurumlar ile iş yapmaktan kaçınır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında tüm Şirket çalışanları ve müteahhit, tedarikçi, acente ve iş ortaklarının bilgilendirilmesi ve Politikamızda yer alan esasların özümsenmesine yönelik olarak ilgili taraflara eğitimler sağlıyoruz. Bu kapsamda belirli periyotlarla bilinçlendirme ve hatırlatma amaçlı şirket içi eğitimler düzenliyoruz.

Etik kurallar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda tüm bildirimler aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bize iletilebilir. Bu konuda 2021 yılında ulaşan üç adet bildirim çözüme kavuşturulmuştur. Gelen ihbarlar incelenmiş ve gerekli önlemler alınmış ve sonuçlandırılmıştır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele bildirim e-posta hattı: etik@global.com.tr

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI