Aqua Dolce Resort

Vakıf Han No. 6, Haliç kıyısındaki hızla gelişmekte olan Karaköy semtinde yer almaktadır. Yüzyıllar boyunca aktif bir iş merkezi olan Karaköy, günümüzde çok sayıda gayrimenkul geliştirme projesine ev sahipliği yapan önemli bir ticaret merkezidir. Rıhtım 51’e ait olan bina 2. derece tarihi eserdir. Gayrimenkule ait renovasyon projeleri tamamlanmış olup 6.603 m2 alana sahip otel inşaatı için ruhsat alınmıştır

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI