Straton Maden

Yılda yaklaşık 1,0 milyon ton feldspat üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen oyuncuları arasında

Global Yatırım Holding 2013 yılında Straton Maden'i satın alarak feldspat sektörüne yatırım yapmış ve Şirket’teki payı %97,7 olmuştur. Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu haline gelmiştir.

Feldspat çoğunlukla cam, seramik ve boya sanayilerinde kullanılmaktadır. Düşük demir ve titanyum içeriği ve yüksek kalitesiyle bilinen sodyum feldspat, Türkiye’de en çok Manisa, Kütahya, Aydın ve Muğla illerinde çıkarılmaktadır. Toplam 250 milyon tonluk rezerviyle Türkiye, dünya feldspat kaynaklarının %15’ine sahiptir. Türkiye bugün, 6 milyon tonu aşan ve yüzde 80'i ihraç edilen yıllık üretimiyle feldspat madenciliğinde dünya lideridir. Feldspat Türkiye maden ihracatının yüzde 3,2’sini oluşturmaktadır Ana ihracat pazarları arasında İspanya, İtalya, Rusya, Lübnan, Mısır, Almanya, Polonya, İsrail, Cezayir, Romanya ve Asya ülkeleri bulunmaktadır.

Straton Maden, lisanslı operasyon alanında 20 milyon ton gibi son derece yüksek miktarda rezerve sahiptir. Yıllık yaklaşık 1 milyon ton feldspat üretim kapasitesiyle endüstriyel mineraller alanında Türkiye’nin önde gelen oyuncularından biri olan Straton Maden, üretimin yüzde 80’i cam ve seramik sanayinde kullanılmak üzere İtalya, İspanya ve Mısır’a ihraç etmektedir.

Straton Maden yüksek değerli feldspat ürünleri üretirken, aynı zamanda en verimli yöntemlerle ve çevreye karşı sorumlu bir yaklaşımla feldspat çıkarmaktadır. Şirket bu amaçla, mevcut üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra, yeni ayrıştırma ve zenginleştirme tesislerinin kurulmasını içeren bir yatırım programını tamamlamıştır. Straton Maden bu yeni tesisler sayesinde üretim ve feldspat satış hacmini önemli oranda artırmıştır. Şirket, müşteri tabanını yeni ihracat pazarlarına girerek çeşitlendirmiştir. Bugün Straton Maden, sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer almaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARI
Sağlam bir müşteri tabanına sahip olan Straton Maden, sunduğu her ürünün Avrupa kalite ve hizmet standartlarına tamamen uyumlu olmasını sağlamaktadır. Şirket, Global Yatırım Holding tarafından satın alınmasından bu yana, doğal kaynakların ihracatı yoluyla Türkiye ekonomisine önemli oranda değer katmaktadır. Yatırımlarını 2016 yılında tamamlayan Straton Maden, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak hem üretim ve satış hacmini hem de ürün kalitesini artırmaya devam etmektedir.

Bugün birçok sanayide feldspata yönelik talep giderek artmaktadır. Feldspat, seramik sektöründe nihai ürünün sızdırmazlığını ve dayanıklılığını artırmakta, böylece daha yüksek getiri sağlamaktadır. Plastiğin çevreye ve insan sağlığına yönelik zararlı etkileri nedeniyle ambalaj sektöründe giderek artan cam kullanımı, camın yalıtım gücünü ve berraklığını artıran feldspata yönelik talebin de yükselmesine yol açmıştır.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI