Finansal tabloları sürdürülebilirlik politikasıyla geliştiriyor

Değerli Paydaşlarımız,

Global Yatırım Holding olarak içinde bulunduğumuz topluma ve yaşadığımız dünyaya karşı duyduğumuz sorumlulukla çalışıyoruz.

Liman işletmeciliği, elektrik üretimi, gaz, maden, gayrimenkul, ve finans dahil tüm alanlardaki faaliyetlerimizi çevresel mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde yürütüyoruz.

Çevre Politikamızda da beyan ettiğimiz üzere, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi sınırlamak için sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz. Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.

İştiraklerimizle birlikte sürdürülebilir dünya hedeflerine katkı sağlamaya devam ederken, finansal sonuçlarımızı da sağlam adımlarla geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güçlü kurumsal yönetişim anlayışımız, entegre risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarımız ile “ilk hamle yapan” olmanın rekabet avantajını kullanıyoruz ve iş stratejimiz çerçevesinde sürekli değişen iş ortamı ve pazar koşullarına hızla uyum sağlayarak büyüyen sektörlerde cazip yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Sürdürülebilir büyüme yaklaşımımız kapsamında, operasyonel ve finansal büyümenin yanında gelecek trendlere uyum sağlıyor, teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve Ar-Ge ve inovasyon alanında yatırımlar gerçekleştiriyor ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefleyerek değer zincirini entegre şekilde yönetiyoruz.

Global Yatırım Holding’in 2021 yılındaki 111 milyon TL'lik net zarara karşılık, 2022 yılında 1.2 milyar TL konsolide net kar gerçekleştirdi.

Global Yatırım Holding’in (GYH) 2022 yılına ilişkin konsolide gelirleri, IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, bir önceki yıla göre %300’lük artışla 7.175,5 milyon TL olarak açıklandı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi kârı (FAVÖK) ise %493 artarak 2.520,9 milyon TL'ye yükseldi. Bu artışta limanlar, enerji, aracı kurum & varlık yönetimi, madencilik olmak üzere tüm iş kollarının olumlu performansı etkili oldu.

Gaz iş kolumuzda 2022 yılında son derece güçlü bir performans sergiledi. Bu performansta şirketin operasyonel kabiliyeti ve Şehir Gazı iş kolu faaliyetlerindeki hızlı büyüme etkili oldu. Gelirler, 2022 yılında 2021 yılına göre %441 oranında artarak 3,7 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü ise 2022 yılında 2021 yılına göre 9’a katlanarak 892 milyon TL’ye ulaştı.

Liman iş kolumuzda, gemi filolarının tamamen sefere dönmüş olması ve doluluk oranlarındaki artış paralelinde gelir ve FAVÖK artışı 2022 yılında pandemi öncesi 2019 seviyelerinin bile oldukça üzerinde güçlü bir performans sergiledi. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC -12 etkisi hariç) 2022 yılında covid öncesi dönem olan 2019`a kıyasla %160 artışla 1.7mia TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK ise aynı dönemde %141 artışla 1 mia TL olarak gerçekleşti.

Dağıtık enerji tesisleri (kojenerasyon/trijenerasyon) ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri 2022 yılında 2021 yılına kıyasla %50 artışla 553 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik fiyatlarındaki ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK ise 2022 yılında %24 artışla 184 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Menkul değerler ve varlık yönetimi alanında fırsatları etkin bir şekilde değerlendiriyoruz. Menkul değerler ve varlık yönetimi iş kolunda gelirlerimizi %223 oranında artırırken yıllık FAVÖK artışı ise %254 oranında gerçekleşti.

Madencilik ve gayrimenkul iş kollarında güçlü gelişimimizi sürdürerek yatırımlarımızın çeşitliliğini sergiledik.

Yıl içerisinde stratejik bakış açımız ile portföyümüze yeni limanlar eklemeyi ve bu limanları sürdürülebilirlik politikalarımıza göre işletmeyi hedefliyoruz.

Ferdağ Ildır

Mali İşler Grup Başkanı

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI